ดันโรงสีข้าวสหกรณ์ขึ้นแท่นผู้นำด้านการผลิตข้าวสารเกรดพรีเมี่ยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 22, 2019 08:51
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โรงสีข้าวสหกรณ์ยกพาเหรด ขึ้นแท่นผู้นำด้านการผลิตข้าวสารคุณภาพ "เกรดพรีเมียม" พร้อมยก "สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ " เป็นสหกรณ์ต้นแบบโรงสีข้าวขนาดกลางผลิตข้าวสาร Q หนุนสมาชิกปลูกข้าวระบบ GAP มีกำลังผลิต 400ตัน/ปี เพิ่มมูลค่า-ยกระดับรายได้สมาชิก พร้อมหนุนคนไทยบริโภคสินค้าปลอดภัย

นางกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผย ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ได้รับการยอมรับให้เป็น "ต้นแบบโรงสีข้าวขนาดกลางผลิตข้าวสาร Q" ตามการพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพตาม มกษ. 4000-2560 ภายใต้นโยบายแปลงใหญ่และข้าวครบวงจร ปี 2559 - 2561 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทั้งขนาดบรรจุขนาด 5 กก. ขนาด 1 กก. ขนาด 500 กรัม และขนาด 250 กรัม ภายใต้แบรนด์ "ข้าวสาร Q"

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากโรงสีของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ มีขบวนการผลิตข้าวสารมาตรฐานครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการผลิตระดับแปลงนาผ่านการรับรอง GAP ระดับโรงสีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ไม่ปะปนข้าวเปลือกทั่วไป และข้าวสารต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดเหลือง เมล็ดหัก และเมล็ดเสียตามมาตรฐานส่งออก ไปจนถึงระดับโรงคัดบรรจุสินค้าข้าวที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ Q ที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการบริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นางกิตติวรรณ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ เป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพียงแห่งเดียวใน จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวสาร Q ของ มกอช. โดยมีสมาชิกที่ปลูกข้าว จำนวน 2,000 ราย คิดเป็นพื้นที่ 600 ไร่ มีสมาชิก นำร่องเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวสาร Q แล้ว จำนวน 36 ราย ใน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโนนแสนสุข ตำบลสังเม็ก และหมู่บ้านจำนรรจ์ ตำบลกระแชง โดยมีกำลังผลิตข้าวสาร Q รวม 400 กว่าตัน/ปี โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในการขายได้ราคาสูงกว่าข้าวสารทั่วไปถึง 14 บาท/กก.หรือขายได้ในราคา 50บาท/กก ในขณะที่ข้าวสารทั่วไปมีราคาอยู่ที่ 36 บาท/กก. เท่านั้น แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตยังน้อย จึงเน้นการขายเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรืองานประชาสัมพันธ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพเท่านั้น

"เราต้องการผลักดันให้เป็นโครงการนำร่องใน 2พื้นที่ก่อน เพื่อสื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการเลือกซื้อข้าวมาตรฐาน Q ที่มีความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากขบวนการผลิตผ่านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าว (GAP) ทุกแปลงปัจจุบัน ได้มีการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดใกล้เคียง และจำหน่ายในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ และการออกบูทแสดงสินค้าในงานโรดโชว์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน" นางกิตติวรรณ กล่าว

ปัจจุบัน นอกจากสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จะได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ประเภทหอมมะลิ มกษ.4000-2546 สินค้าข้าวสารจากมกอช. แล้ว ยังมีอีก 3 สหกรณ์ที่ได้รับการรับรองเช่นกัน คือ 1. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด จ.เชียงราย มาตรฐานข้าวหอมมะลิ มกษ.4000-2546 ประเภทข้าวสาร ข้าวกล้อง 2. สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ประเภทข้าวหอมมะลิไทย มกษ.4000-2546 ประเภทข้าวสาร ข้าวกล้อง และ 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ประเภทข้าวหอมมะลิ 4000-2546

นอกจากนี้ ยังมีโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP มกษ.4403-2553 อีก 6 แห่ง คือ 1.สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด และ 6.สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด และเตรียมจะยกระดับอีก 8 โรงสีสหกรณ์ ซึ่งล่าสุดมี 2 โรงสีอยู่ระหว่างยื่นคำขอ


Latest Press Release

อาชีวะรับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 65 คัน ให้กับ 36 วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ...

ครั้งแรกในชีวิต ผลงานประติมากรรมชิ้นเอก เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน อีกบทพิสูจน์พลังใจไร้ขีดจำกัด

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กับงานสร้าง "พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ" ผลงานประติมากรรมชิ้นเอก ครั้งแรกในชีวิต เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส ต้อนรับปี 2563 ปีแห่งความสำเร็จ...

แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดฝุ่น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ระบุที่ผ่านมากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองจมฝุ่น สาเหตุหลักเกิดจากควันท่อไอเสียยานพาหนะ การก่อสร้างอาคาร การเผาไหม้ขยะ และโรงงานอุตสาหกรรม...

บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ - ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ตามที่ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมการบูรณาการจัดระเบียบผู้ทำการขอทานและแนวทางการควบคุมผู้ทำการ...

MR. D.I.Y. Snap Win Max แชะ ปุ๊ป ลุ้นรับ iPhone 11 Pro Max

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ชวนนักช้อปมาแชร์ไอเดียเก๋ ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 135,000 บาท กับแคมเปญ "Snap & Win Max" แจกใหญ่จัดเต็มของรางวัล iPhone 11 Pro Max (64 GB) จำนวน 3 รางวัล และบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท จำนวน 8 รางวัล...

Related Topics