กพร. จับมือ 2 องค์กร พัฒนานักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 28, 2019 09:35
กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีเขตใต้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดนโยบาย Workforce transformation ที่มุ่งปฏิรูปกำลังแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต รวมถึงมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว กพร. จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ เร่งผลิตกำลังคนป้อนสู่ตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นนทบุรี) ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนานักศึกษาก่อนจบ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะพยานของกพร. ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ กล่าวว่า ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนานักศึกษาก่อนจบให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะมีการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา และขอรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบกิจการ

"นอกจากนี้ เชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อวัดทักษะฝีมือ ท้าทายขีดความสามารถของตนเอง รับค่าจ้างตามฝีมือ สร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพิ่มโอกาสในการมีทำงาน มีอนาคตที่ดี" รองอธิบดีกพร. กล่าว


Latest Press Release

เอนเนอร์จี้ บอล สุดยอดขนมสายเฮลตี้ เพิ่มพลังงาน มากคุณประโยชน์

เอนเนอร์จี้ บอล อาหารว่างเสริมพลังงานสำหรับคนสายเฮลท์ตี้ รักสุขภาพ อร่อยง่าย หุ่นไม่พัง มีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่ให้พลังงานสูง ช่วยรักษาระบบต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานอย่างเป็นปกติ เสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกาย เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า ความสดชื่น...

ภาพข่าว: วว./จังหวัดเพชรบูรณ์/พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัย ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์...

เผยเคล็ดลับแบบไม่ลับ ตามแบบฉบับเจียไต๋ มุ่งให้ความรู้แก่เกษตรกร ต่อยอดอย่างไรให้มังคุดได้ราคาดี

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจเกษตรครบวงจรของไทย จัดกิจกรรม บรรยายและชมแปลงสาธิตมังคุด ณ สวนป้าต้อย ป้าติ่ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้แก่เกษตรกรภาคตะวันออก กว่า 100 คน พร้อมพาชมแปลงเกษตรสาธิตมังคุด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเจียไต๋ในการส่งมอบความรู้...

ต่อชีวิตด้วยการ ให้ กับโครงการ Let Them See Love 2020 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อเนื่องปีที่ 14

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง เครือเจริญโภคภัณฑ์และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ "Let Them See Love 2020" ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้อวัยวะและดวงตา...

ภาพข่าว: วว.ต้อนรับบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารคัดแยกขยะชุมชนด้วย วทน. ตำบลตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์...

Related Topics