รองปลัดกทม.ร่วมประชุม โครงการประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 29, 2019 15:40
กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัด "โครงการประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตอนุรักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี" เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นฝั่งธนบุรีว่า ธนบุรีเป็นเมืองหลวงเก่า ฝั่งธนบุรีมี 15 เขต ต้องพยายามหาจุดดีของพื้นที่ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้มีเงินสะพัดในผู้ประกอบการ รากหญ้า เงินกระจายในชุมชน และในปี พ.ศ.2575 กรุงเทพมหานครจะครบ 250 ปี กทม.มีหมุดหมายที่จะฟื้นฟูเขตพื้นที่ชั้นใน 17 เขต และมีแผนพัฒนาแม่บทพื้นที่นำร่อง บริเวณย่านกะดีจีน-คลองสาน ให้เป็นย่านแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมริมน้ำที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคน

ด้าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะประธานการประชุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีการประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาในพื้นที่กะดีจีนมานานหลายปีอย่างต่อเนื่องและได้แนวความคิดจาก นพ.พิชญา นาควัชระ ที่เน้นด้านการท่องเที่ยวเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกัน เมื่อการท่องเที่ยวสะดวกยิ่งขึ้น สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการจำหน่ายสินค้าของชุมชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมพัฒนาด้านแหล่งข้อมูลทางการท่องเที่ยวและเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และร่วมบริหารจัดการบูรณาการร่วมกับชุมชน และทุกภาคส่วนในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

ด้านตัวแทนชุมชน ตัวแทนเขตต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


Latest Press Release

Carrier ประกาศแยกตัวเป็นบริษัทมหาชนอิสระ และเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) ประกาศเปิดตัวในฐานะบริษัทมหาชนอิสระ หลังจากดำเนินการแยกตัวออกจากบริษัท United Technologies เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดย Carrier...

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)...

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เปิดเว็บเพจและคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19 (COVID-19 Fighting By DST)

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่...

วาสลีนขอขอบคุณทุกมือที่เสียสละ สู้โควิด-19 เพื่อคนไทย บริจาคเจลล้างมือ 100,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาสลีน (Vaseline) พร้อมด้วย นางผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ รองประธานผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และ...

Yellow Pages แหล่งรวมข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ด้วยเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดย www.yellowpages.co.th...

Related Topics