งานวิจัยเต็ดตรา แพ้ค ชี้เทรนด์การเชื่อมโยงกันทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสใหม่แก่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 11, 2019 16:53
กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารชั้นนำของโลก เปิดเผยผลงานวิจัยระดับนานาชาติซึ่งดำเนินการร่วมกับ บริษัท อิปซอสส์ (Ipsos) เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเรียกร้องมากที่สุดในสองประเด็น ได้แก่ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ ซึ่งในอดีต แนวคิดทั้งสองเรื่องนี้ได้มีการพูดถึง สื่อสาร และเผยแพร่โดยแยกประเด็นกัน อย่างไรก็ดี แนวคิดทั้งสองได้มีการเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันมากยิ่งขึ้นและสร้างโอกาสให้กับแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มในการวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้านี้

ปัจจุบัน ผู้บริโภคจำนวนถึง 2 ใน 3 เชื่อว่าเรากำลังก้าวสู่จุดพลิกผันด้านสิ่งแวดล้อม และมีความเชื่อมากขึ้นว่าตนเองมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อโลกและต่อสุขภาพของตนเองด้วย เนื่องจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตประจำวันทำให้ความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสุขภาพของเราเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคทุกวันนี้ราว 60% เชื่อว่าสุขภาพและความเป็นอยูที่ดีในชีวิตของตนเองได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมเดียวที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับการใช้ชีวิตในระดับปัจเจกบุคคลผ่านการสื่อสารในเรื่องสุขภาพได้ ทำให้แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ มีโอกาสขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงได้โดยผ่านการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงหัวข้อเหล่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

เพื่อช่วยสนับสนุนแบรนด์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์แนวทางดำเนินงานในเรื่องนี้ เต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ 2019 ได้จำแนกกลุ่มผู้บริโภคขึ้นใหม่หกกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีทัศนคติที่แตกต่างกันในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ชัดเจนในการกำหนดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการสื่อสารสาระสำคัญของแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเชื่อมโยงสองแนวคิดเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องเดียวกัน

ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะของโลกและสุขภาพของผู้คนเริ่มชัดเจนมากขึ้นทั่วโลก การให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังมีระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย เต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ 2019 ได้แสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย ในกรุงเทพฯ ซึ่งให้บริการน้ำดื่มบรรจุกล่องเต็ดตรา แพ้ค รุ่นเต็ดตรา พริสมา อะเซ็ปติค (Tetra Prisma(R) Aseptic) ขนาด 500 มล. แก่ลูกค้า เพื่อสื่อสารถึงมาตรการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในโรงแรมให้น้อยที่สุด พร้อมให้ข้อมูลว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างไรบ้างอีกด้วย

รายงานผลวิจัยในปีนี้นำเสนอข้อมูลเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้
  • กลุ่มผู้บริโภค 6 กลุ่มใหม่ โดยแต่ละกลุ่มมีทัศนคติที่แตกต่างกันในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  • ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเองที่เพิ่มสูงขึ้น

"อาหารและเครื่องดื่ม น่าจะเป็นอุตสาหกรรมแรกๆ ที่เล็งเห็นถึงเทรนด์การเชื่อมโยงกันเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้" นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว "สิ่งนี้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่แบรนด์ต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมาย เข้าถึงระดับส่วนบุคคลกับผู้บริโภค ผ่านการให้ความสำคัญและการสื่อสารสองแนวคิดนี้ไปพร้อมกัน"

ปัจจุบัน เต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงฉบับที่ 12 ถือเป็นรายงานประจำปีที่เน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกถึงเทรนด์ทั่วโลกและโอกาสในการสร้างสรรค์อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับงานวิจัยทั่วโลกในปีนี้ ซึ่งดำเนินการร่วมกับ บริษัท อิปซอสส์ (Ipsos) ได้ทำการสำรวจที่เชื่อมโยงสองแนวคิดเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้เข้าไว้ด้วยกัน และจำลองกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความชื่นชอบ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไว้ในงานศึกษาครั้งนี้

เกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค

เต็ดตรา แพ้ค เป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายสินค้าและลูกค้าของเรา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้คนนับล้านในกว่า 160 ประเทศ ด้วยพนักงานมากกว่า 24,000 คน ทั่วโลก เต็ดตรา แพ้ค เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คำขวัญของเต็ดตรา แพ้คที่ว่า "ปกป้อง ทุกคุณค่า" (PROTECTS WHAT'S GOOD) นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกๆ ที่ทั่วโลก สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเต็ดตรา แพ้ค ได้ที่ www.tetrapak.com/th

เกี่ยวกับ PLANET POSITIVE

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เต็ดตรา แพ้ค ได้เปิดตัวแคมเปญ Planet Positive เพื่อกระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มอุตสาหกรรมให้มุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ แสดงถึงแนวทางการคิดรูปแบบใหม่ที่เน้นการกระตุ้นทั้งซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ และภาคธุรกิจต่าง ๆ ให้หันมามองร่วมกันถึงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขยะ โดยเปิดมุมมองด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น มากไปกว่าการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ โดยรวมไปถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากวัตถุดิบและอุตสาหกรรมการผลิต

ด้วยสำนึกพื้นฐานว่าบรรจุภัณฑ์ควรมีความคุ้มค่ามากกว่าราคาของตัวเอง ทำให้แนวคิดความยั่งยืนกลายเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเต็ดตรา แพ้ค และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาผลกระทบทั้งหมดจากการดำเนินธุรกิจ เต็ดตรา แพ้ค จึงพยายามใช้พลังงานแบบคาร์บอนต่ำ ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะอาหาร และลดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้ทั้งพื้นที่ดินและน้ำ บริษัทตั้งเป้าหมายในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพืชหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล และทั้งหมดต้องสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้โดยยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหารโดยสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน เต็ดตรา แพ้ค ยังมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ถึง 42% ภายในปี พ.ศ. 2573 และ 58% ภายในปี พ.ศ. 2583 โดยเปรียบเทียบกับการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Planet Positive ที่ www.tetrapak.com/sustainability/planet-positive


Latest Press Release

ภาพข่าว: งานเลี้ยง New Year Staff Party 2020 โรงแรมดุสิตดีทูและดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

คุณนิรันดร์ ชมภู รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานโรงแรมดุสิตดีทูและดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน "New Year Staff Party 2020" ให้แก่พนักงานทุกคนที่ช่วยกันส่งต่อการบริการที่แสนประทับใจให้แก่ลูกค้าตลอดปีที่ผ่านมา...

ภาพข่าว: เอ็ม เอส ไอ จี ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 5 ปี The Emperor Club

นายอลัน วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็ม เอส ไอ จี โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) (กลาง) พร้อมด้วย นายอรรณพ พรธิติ (ซ้าย) ประธานกรรมการ และนายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...

Out Of This World โดย เพน โรบิท (Pen Robit) 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต (Richard Koh Fine Art —RKFA) ภูมิใจเสนอผลงานเดี่ยวของเพน โรบิท (เกิดเมื่อปี 2534 ที่ประเทศกัมพูชา) ในประเทศมาเลเซีย ภายใต้นิทรรศการชื่อ Out of This World ระหว่างวันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต...

รีน่า ทาเตมัทซึ คว้าชัยการแข่งขันรอบคัดเลือก National Qualifiers เตรียมพร้อมดวลวงสวิงในการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 ร่วมกับนักกอล์ฟระดับโลก กุมภาพันธ์นี้

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก Honda LPGA Thailand National Qualifiers ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส จ.ชลบุรี เพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟสตรีชาวไทย 1 คน...

ฉลองต้อนรับวาเลนไทน์ ด้วยเมนูของหวานสุดฟิน ที่ อีสติน รีสอร์ท

อีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ ชวนฉลองต้อนรับวาเลนไทน์ด้วยเมนูของหวาน "สตรอว์เบอร์รี่พาร์เฟ่ต์" วิปครีมเนื้อนุ่ม ทานพร้อมคอร์นเฟลกส์และสตรอว์เบอร์รี่สด หวานมันกลมกล่อมเข้ากันอย่างดี ราคาเพียง 150 บาท++ และ "เฟรชสตรอว์เบอร์รี่เฟรปเป้"...

Related Topics