ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 18, 2019 14:29
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวในปีนี้ของประเทศไทย พบว่า จะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดในบางช่วงต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ การเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้บูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรไถกลบแทนการเผา ตอซังข้าว และวัชพืช เพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการเผา ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว และไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ รวมถึงดูแลผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก และผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือนและ ไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว โดยปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร โดยคำนึงถึงระยะทาง วัน เวลา และสถานที่ที่ประชาชนจะมารับมอบเครื่องกันหนาว ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการแจกจ่ายการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว


Latest Press Release

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ห่วงใยประชาชน แจกหน้ากากอนามัย N95 ดีเดย์ 27 มกราคม พร้อมมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ทำความสะอาดถนนหน้าห้างฯ ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบ ต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด...

ภาพข่าว: โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา ในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งทางโรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ได้นำการเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมแจกขนม และไอศกรีม...

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดบ้านติวฟรี!! ชวนน้องนักเรียนชั้น ม.6 ตะลุยข้อสอบพิชิตภาษาจีน PAT 7.4

โค้งสุดท้าย PAT 7.4 ที่ DPU คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดบ้านติวฟรี!! ชวนน้องนักเรียนชั้น ม.6 ตะลุยข้อสอบพิชิตภาษาจีน PAT 7.4 แนะนำเก็บคะแนนจากข้อสอบในเวลาที่จำกัด เผยเทคนิคการตีโจทย์ และตัดตัวเลือก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนแกรมม่า...

ททบ.5 ครบรอบ 62 ปี ยังคงเป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง ผลิตและนำเสนอข่าวสาร สาระ ถูกต้อง เป็นกลาง เชื่อถือได้

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) เป็นประธานในงาน วันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ครบรอบ 62 ปี โดยมี พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กอญ.ททบ.) ให้การต้อนรับ...

ภาพข่าว: สนพ. สระบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด

สนพ.สระบุรี ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ในปี 2562 และทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2563 โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี...

Related Topics