กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 6, 2019 17:23
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ในชุมชน สถานที่ราชการ และทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. โดยตั้งถังรองรับมูลฝอย แยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยทั่วไป ส่วนในพื้นที่สาธารณะ ได้ตั้งถังรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยรีไซเคิล กว่า 2,080 จุด อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกำหนดเวลาทิ้งขยะในถนนสายหลัก สายรอง ในเวลา 18.00 - 03.00 น. และจัดเก็บให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 05.30 น. ส่วนถนนตรอก ซอย เก็บสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง ตามปริมาณและประเภทมูลฝอยเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง อีกทั้งได้กำหนดวันเก็บมูลฝอยตามประเภท ทั้งมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยชิ้นใหญ่ ซึ่งจัดเก็บทุกวันอาทิตย์หรือนัดหมายตามประกาศแจ้งของสำนักงานเขต โดยจะรวบรวมนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมด้วยเทคโนโลยีกำจัดที่ทันสมัย ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมจัดการมูลฝอยให้กับประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิตการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ในปี 2562 กทม. ยังได้ขยายผลการจัดทำโครงการ "วน" เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงโครงการความร่วมมือกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อตั้งจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน นอกจากนั้น ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์สร้างจิต สำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคลอง รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง ขณะเดียวกันได้จัดหาเรือ เช่น เรือกำจัดวัชพืช เรือกวาดเก็บมูลฝอยและวัชพืช เพื่อใช้จัดเก็บขยะ วัชพืชในแม่น้ำ ตลอดจนเพิ่มจำนวนการจัดวางแพลูกบวบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะและป้องกันขยะไปอุดตันที่ประตูระบายน้ำ


Latest Press Release

CIMB THAI ติดปีก เติมฝัน ส่งมอบโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ห้องสมุดยุคใหม่ และอุปกรณ์ดนตรีสากล รร.สกลวิสุทธิ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าติดปีก เติมฝัน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งมอบ "โครงการเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"...

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ หาดเตยงาม ร่วมปลูกฝังการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำทีมโดยนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท...

ชาร์ป ไทย ส่งเครื่องฟอกพลาสม่าคลัสเตอร์ เยียวยาภัยฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน จ.กาญจนบุรี พร้อมเดินหน้าซีเอสอาร์ Write to Breathe

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด หวั่นภัยฝุ่น PM 2.5 กระทบสุขภาพเด็กและเยาวชน เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ "Write to Breathe" ครั้งที่ 2 มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนและมูลนิธิเด็ก 15 หน่วยงาน ใน จ.กาญจนบุรี พร้อมจับมือศูนย์สิ่งแวดล้อม...

ชาร์ป ไทย ส่งเครื่องฟอกพลาสม่าคลัสเตอร์ เยียวยาภัยฝุ่น PM 2.5 ในโรงเรียน จ.กาญจนบุรี พร้อมเดินหน้าซีเอสอาร์ Write to Breathe

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด หวั่นภัยฝุ่น PM 2.5 กระทบสุขภาพเด็กและเยาวชน เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ "Write to Breathe" ครั้งที่ 2 มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนและมูลนิธิเด็ก 15 หน่วยงาน ใน จ.กาญจนบุรี พร้อมจับมือศูนย์สิ่งแวดล้อม...

สภาวิศวกร ผนึกนักวิชาการ-มหาวิทยาลัย กระทุ้งรัฐ ตระหนักฝุ่น PM 2.5 ภัยพิบัติระดับชาติ ชี้ทางออก รีดภาษีควันดำ - ลงทุนงานวิจัย - เผยข้อมูลฝุ่นแบบเรียลไทม์

สภาวิศวกร ระดมสมองนักวิชาการ ภาครัฐ มหาวิทยาลัย แนะรัฐตระหนักฝุ่น PM 2.5 ภัยพิบัติระดับชาติ พร้อมชี้ทางออก 3 ด้านหลัก คือ ด้านกฎหมาย โดยการเก็บภาษีรถยนต์ปล่อยควันดำ พร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รุ่นเก่า เป็น EURO 5-6...

Related Topics