ภาพข่าว: โรงพยาบาลสังกัด กทม. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 9, 2019 17:09
กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวตามที่ กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ระบุขณะนี้พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลทุกภาคส่วนในการติดตามและรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยมายังกรมควบคุมโรคว่า ที่ผ่านมา สนอ. ได้รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงผลิตสื่อสนับสนุนให้กับ 50 สำนักงานเขต สถานศึกษา และสถานพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนเป็นวิทยากรเสริมภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน และประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชันไลน์เตือนภัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าไปยังกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลต่อไปยังประชาชน

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ. ได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด สนพ. เฝ้าระวัง ติดตามอาการ และผลการวินิจฉัย พร้อมรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไปยังกรมควบคุมโรค อีกทั้งได้เปิดบริการ "สายด่วนกู้ใจ" โทร. 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินงานโดยศูนย์เอราวัณ ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาข้อมูลสุขภาพ หากพบอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจหรือเป็นผู้ มีความเสี่ยงจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต้องการปรึกษาแพทย์ จะประสานไปยังศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC : Bangkok Fast & Clear) ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ตามที่ผู้ป่วยประสงค์จะนัดหมายพบแพทย์ ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด สนพ. ให้บริการเชิงรุกโดยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจถึงอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงอาการของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนั้นยังได้จัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้โรคปอดอักเสบตามจุดบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล พร้อมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนผ่านเว็บไซต์สำนักการแพทย์ และ Facebook Fanpage : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ได้กระจายชุดข้อมูลสื่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด สนพ. เพื่อประชาสัมพันธ์ตามหน่วยบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลต่อไป


Latest Press Release

สัมภาษณ์พิเศษน้องเฟรชชี่ ปี 1 เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอม และมาพร้อมคำว่า “New Normal”

การเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาเองก็ต้องขยับและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับคำว่า “New Normal”...

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย...

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานจำนวน 100 ตู้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์...

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)...

Better Group ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เยาวชนนครหลวง

Better Group นำโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาเครือข่าย Eco Green Network” อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา...

Related Topics