อาชีวะปลื้ม ลงนามทวิภาคีกับ อาซีฟา ขยายความเชื่อมั่นอาชีพมนุษย์ไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 12, 2019 09:58
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 30 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายพื้นที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบทวิภาคี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบัญชี ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกประมาณ 1 ปี ซึ่งบริษัท อาซีฟา จะช่วยพัฒนาทั้งความรู้ และทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ตู้ควบคุมสวิตช์บอร์ด รางสายไฟ โคมไฟและระบบส่องสว่างรวมไปถึงงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า จึงมีทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับจุดเน้นการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เรื่องศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา ที่ต้องพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในแต่ละสาขาอาชีพ

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า บริษัท อาซีฟา ได้ร่วมมือด้านการศึกษากับอาชีวศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ในรูปแบบโครงการพี่สอนน้อง อีกทั้งยังรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกงาน รวมไปถึงการอบรมครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน บริษัท ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ ระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 259 คน (ปวส. 225 คน และระดับปริญญาตรี 34 คน) โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติงานจริง 80 เปอร์เซนต์ และจะมีการสอนภาคทฤษฎีอีก 20 เปอร์เซ็นต์ทุกวันศุกร์โดยครูฝึกในสถานประกอบการ นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้ทุกสถานีในภาคการผลิต ซึ่งการฝึกประสบการณ์ในลักษณะนี้ มีเสียงสะท้อนจากครูผู้สอนในวิทยาลัยว่า นักศึกษาจะมีความรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น

ด้านนายไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากอาชีวศึกษา จึงเข้าใจถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมดีว่า มีความขาดแคลนวัสดุฝึกที่มีราคาแพง ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย และองค์ความรู้ที่เรียนมาจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นหากสถานประกอบการต้องการกำลังคนแบบใดก็ควรที่จะเข้ามาช่วยภาครัฐในการพัฒนากำลังคนให้เป็นแบบที่ต้องการ เพราะเชื่อว่าคุณภาพคนจะทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการดีมีคุณภาพตามไปด้วย ส่วนน้อง ๆ ที่มาฝึกประสบการณ์กับบริษัท เมื่อได้ฝึกกับครูฝึกที่ชำนาญการ และฝึกกับอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกกว่าเรียนในห้องเรียน การได้ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ทำให้เกิดแรงจูงใจ ทำให้ตื่นเต้น ต้องทำงานแข่งกับตนเอง แข่งกับเวลา ถ้าเอาชนะได้ถือว่าประสบผลสำเร็จ จึงต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน การเรียนรู้จากครูฝึกที่เป็นพี่เลี้ยงทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน จนกลายเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัว และเกิดทักษะที่ดีทางสังคมไปด้วย

นายณรงค์ กล่าวปิดท้ายว่า สอศ. ต้องการสร้างคน พัฒนาคนให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพแต่ละสาขา ความร่วมมือกับสถานประกอบการจึงเป็นเรื่องสำคัญ การฝึกคนเพื่อให้มีคุณภาพจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทั้งภาครัฐและเอกชนมาผสมผสานกัน และขณะนี้ สอศ. ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีหลากหลายสาขา เพื่อผลิตคนออกไปพัฒนาประเทศ ดังที่กล่าวกันว่า "การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ" จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองพิจารณาการเรียนสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาต่อของบุตรหลาน เพราะเชื่อมั่นว่าจบแล้วมีงานทำทันที มีรายได้ที่มั่นคง


Latest Press Release

Carrier ประกาศแยกตัวเป็นบริษัทมหาชนอิสระ และเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) ประกาศเปิดตัวในฐานะบริษัทมหาชนอิสระ หลังจากดำเนินการแยกตัวออกจากบริษัท United Technologies เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดย Carrier...

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)...

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เปิดเว็บเพจและคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19 (COVID-19 Fighting By DST)

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่...

วาสลีนขอขอบคุณทุกมือที่เสียสละ สู้โควิด-19 เพื่อคนไทย บริจาคเจลล้างมือ 100,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาสลีน (Vaseline) พร้อมด้วย นางผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ รองประธานผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และ...

Yellow Pages แหล่งรวมข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ด้วยเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดย www.yellowpages.co.th...

Related Topics