อาชีวะปลื้ม ลงนามทวิภาคีกับ อาซีฟา ขยายความเชื่อมั่นอาชีพมนุษย์ไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 12, 2019 09:58
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 30 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายพื้นที่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบทวิภาคี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบัญชี ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกประมาณ 1 ปี ซึ่งบริษัท อาซีฟา จะช่วยพัฒนาทั้งความรู้ และทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ตู้ควบคุมสวิตช์บอร์ด รางสายไฟ โคมไฟและระบบส่องสว่างรวมไปถึงงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า จึงมีทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับจุดเน้นการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เรื่องศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา ที่ต้องพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในแต่ละสาขาอาชีพ

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า บริษัท อาซีฟา ได้ร่วมมือด้านการศึกษากับอาชีวศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ในรูปแบบโครงการพี่สอนน้อง อีกทั้งยังรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกงาน รวมไปถึงการอบรมครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน บริษัท ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแต่ ระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 259 คน (ปวส. 225 คน และระดับปริญญาตรี 34 คน) โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติงานจริง 80 เปอร์เซนต์ และจะมีการสอนภาคทฤษฎีอีก 20 เปอร์เซ็นต์ทุกวันศุกร์โดยครูฝึกในสถานประกอบการ นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้ทุกสถานีในภาคการผลิต ซึ่งการฝึกประสบการณ์ในลักษณะนี้ มีเสียงสะท้อนจากครูผู้สอนในวิทยาลัยว่า นักศึกษาจะมีความรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะทางมากขึ้น

ด้านนายไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากอาชีวศึกษา จึงเข้าใจถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนด้านช่างอุตสาหกรรมดีว่า มีความขาดแคลนวัสดุฝึกที่มีราคาแพง ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย และองค์ความรู้ที่เรียนมาจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นหากสถานประกอบการต้องการกำลังคนแบบใดก็ควรที่จะเข้ามาช่วยภาครัฐในการพัฒนากำลังคนให้เป็นแบบที่ต้องการ เพราะเชื่อว่าคุณภาพคนจะทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการดีมีคุณภาพตามไปด้วย ส่วนน้อง ๆ ที่มาฝึกประสบการณ์กับบริษัท เมื่อได้ฝึกกับครูฝึกที่ชำนาญการ และฝึกกับอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกกว่าเรียนในห้องเรียน การได้ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ทำให้เกิดแรงจูงใจ ทำให้ตื่นเต้น ต้องทำงานแข่งกับตนเอง แข่งกับเวลา ถ้าเอาชนะได้ถือว่าประสบผลสำเร็จ จึงต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน การเรียนรู้จากครูฝึกที่เป็นพี่เลี้ยงทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน จนกลายเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัว และเกิดทักษะที่ดีทางสังคมไปด้วย

นายณรงค์ กล่าวปิดท้ายว่า สอศ. ต้องการสร้างคน พัฒนาคนให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพแต่ละสาขา ความร่วมมือกับสถานประกอบการจึงเป็นเรื่องสำคัญ การฝึกคนเพื่อให้มีคุณภาพจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทั้งภาครัฐและเอกชนมาผสมผสานกัน และขณะนี้ สอศ. ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีหลากหลายสาขา เพื่อผลิตคนออกไปพัฒนาประเทศ ดังที่กล่าวกันว่า "การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ" จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองพิจารณาการเรียนสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาต่อของบุตรหลาน เพราะเชื่อมั่นว่าจบแล้วมีงานทำทันที มีรายได้ที่มั่นคง


Latest Press Release

ไอเดีย 9 วิธีดูแลรักษาพื้นกระเบื้อง

ถึงแม้พื้นกระเบื้องจะดูแลง่าย แต่หากทำความสะอาดโดยไม่ระวัง ก็อาจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ผุ กร่อนได้เหมือนกัน เราขอนำวิธีทำความสะอาดพื้นกระเบื้องด้วยของใช้ของในบ้านมาฝากกัน สำหรับคนที่แพ้น้ำยาเคมีแรง ๆ หรืออยากลองผสมน้ำยาทำความสะอาดพื้นใช้กันเอง...

จับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าต่อเนื่อง - ขอความร่วมมือตั้งวิน จยย. ในจุดที่เหมาะสม

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. เตรียมพิจารณาเพิ่มโทษปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุการจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า...

ปรับปรุงโครงสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุ รฟม. ได้ทำหนังสือถึงกทม....

สทนช.คุมสร้างตึกที่ทำการใหม่เคร่งครัด เผยผลตรวจ PM. 2.5 ฉลุย เดินหน้าก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนปี 64

นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. อยู่ในระหว่างก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวร ตั้งอยู่บริเวณถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคาร...

เปิดรับสมัครแล้วคอร์สธุรกิจ CPNleadรุ่น 4 โดยเซ็นทรัลพัฒนาจับมือ ม.ธรรมศาสตร์ สอน Young SMEs ปั้นแบรนด์สำเร็จจริง ผนึกกำลังกูรูชั้นนำ #CollaborateForSuccess

ทำธุรกิจยุคนี้มีแพชชั่นอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ยิ่งเป็นSMEs แบรนด์เล็กที่ชั่วโมงบินยังไม่สูง ไม่มี คอนเน็คชั่น หรือไม่รู้จะ Scale Up ธุรกิจให้โตขึ้นได้อย่างไร.... เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งวงการรีเทลไทยเข้าใจและเล็งเห็นความท้าทายของ SMEs และ Start Up...

Related Topics