ซีพีเอฟ ให้น้องอิ่มท้องและเรียนรู้ด้านการเกษตรที่โรงรียนบ้านนากอก จ.มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2019 14:44
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบโภชนการที่ดีและร่วมบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยทั่วประเทศ ส่งมอบโครงการ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต " ให้โรงเรียนบ้านนากอก ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็นโรงเรียนลำดับที่ 81 ส่งเสริมโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและยั่งยืนของเด็กและเยาวชนไทย จึงได้ดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" มาตั้งแต่ปี 2558 นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหาร ช่วยส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และแก้ปัญหาทุพโภชนาการ โดยล่าสุดได้ส่งมอบโครงการฯให้แก่โรงเรียนบ้านนากอก โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และนายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการฯ ให้แก่ นายพิทยา ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก คณะครู และนักเรียน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในนามของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ขอขอบคุณซีพีเอฟที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักที่สำคัญของประเทศ และเป็นโอกาสที่โรงเรียนจะนำโครงการดังกล่าวไปขยายผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าในทุกมิติ

นายดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ และมีทักษะด้านการผลิตอาหาร เพื่อใช้ผลผลิตเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนอาคารเรียนทางด้านการเกษตร สำหรับการสอนภาคทฤษฎีก่อนการปฎิบัติจริง และจัดทีมงานซีพีเอฟจิตอาสา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย เช่น ระบบ 5 ส. โภชนาการอาหาร เป็นต้น

ด้านนายพิทยา ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอก กล่าวว่า โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียน 60 คน นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน การที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฎิบัติทางการเกษตร นักเรียนสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวและชุมชนรอบข้างได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกอนาคตให้กับนักเรียนและชุมชน

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านนากอก จัดกิจกรรมในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ประกอบด้วย โครงการอุโมงค์ผักและศูนย์การเรียนรู้ โครงการหลุมพอเพียง โครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการปลูกผักปลอดสาร โครงการเลี้ยงบ่อปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โครงการปลูกไม้ผล โครงการบ่อเก็บน้ำPE โดยเป็นโรงเรียนลำดับที่ 81 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งนอกจากส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจัดการผลผลิตและอาหารตามหลักโภชนาการแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย


Latest Press Release

ทีมคณาจารย์ สจล. บุกสยาม แจกสเปรย์แอลกอฮอล์พกพา ป้องกันไวรัสโควิด-19

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับพกพา จำนวน 6,000 ขวด ที่ผลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้น ไม่เหนียวเหนอะหนะ...

Motorbike cafe คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก

Motorbike cafe เปิดแล้วรุ่นแรกที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบกันรุ่นต่อไปที่กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า...

สศก. ระดม 10 กระทรวง จัดสัมมนาใหญ่ ก้าวสำคัญสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เตรียม Kick off เปิดตัวศูนย์ NABC ในโอกาสครบรอบ 41 ปี สศก. เดือนมีนาคมนี้

นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า การสัมมนาครั้งนี้...

ภาพข่าว: ดี-แลนด์ฯ จัดทำบุญใหญ่ประจำปี 2563 โครงการบ้านดี เดอะวัลเล่ย์

เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2563 ค่ายดี-แลนด์ จัดทำบุญประจำปี 2563 ให้แก่ลูกบ้าน โครงการบ้านดี เดอะวัลเล่ย์ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมด้วยสมาชิกลูกบ้าน ชาวดี-แลนด์ กว่า 50 ครอบครัว ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 9...

ภาพข่าว: กลุ่ม WIIK ผุดโครงการช่วยเหลือสังคม WIIK เติมฝันแบ่งปันน้ำสะอาด

บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) (WIIK) ร่วมกับบริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (WIIK Water หรือ บริษัทย่อย) ประเดิมโครงการแรกต้อนรับปี 2563 ต่อยอดธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านท่อและธุรกิจน้ำ ผุดกิจกรรมโครงการ "WIIK เติมฝันแบ่งปันน้ำสะอาด"...

Related Topics