มอบของขวัญ สร้างความสุข สานฝันเยาวชนไทยตัวน้อย โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 17, 2020 17:20
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน

อีกหนึ่งความมุ่งหมายพัฒนาเยาวชนและสร้างอนาคตการศึกษาเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และคณะผู้บริหารจัดกิจกรรมมอบของขวัญสร้างความสุข เสริมอนาคตเยาวชนหัวหิน ในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ผสานความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมเน้นย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนภาคการศึกษาเยาวชนเมืองหัวหิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน นำโดย เดวิด มาร์เท่นส์ (ที่ 3 จากซ้าย ในภาพแรก) ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ สมุยและเวียดนาม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วนี้ๆ ณ ห้องประชุมโคโลเนียลฮอลล์ ภายในโรงแรมฯ

ภายในงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน ได้รับเกียรติจาก ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ (ตรงกลาง) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ โศรยา หอมชื่น (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย วาสนา ศรีกาญจนา (ขวาสุด) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนอื่นๆเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเพื่อสนันสนุนกิจกรรมดังกล่าว และร่วมเป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย โดยในปีนี้ ทางโรงแรมฯได้ทำการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีเยี่ยมจำนวนทั้งหมด 50 คนจาก 4 โรงเรียนภายในเขตอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนธรรมิกวิทยา โรงเรียนบ้านหนองซอ โรงเรียนบ้านหนองคร้า และโรงเรียนบ้านหนองเหียง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 150,000 บาท

นอกจากการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจากทั้ง 4 โรงเรียนแล้ว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน ยังได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์แจ่มใสในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชน โดยได้ส่งมอบหนังสืออ่านนอกเวลากว่า 500 เล่มให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้เป็นคุณประโยชน์ส่วนรวมต่อเด็กนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียน ซึ่งชุดหนังสือที่ส่งมอบ อาทิ ชุดหนังสือการ์ตูนเสริมความรู้สร้างอัจฉริยะ ชุดหนังสือ 'Life Vaccine' ภูมิคุ้มกันหัวใจ และชุดหนังสือเด่นรวมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ มีเนื้อหาที่หลากหลายและสอดแทรกความรู้ในหลายหมวดหมู่ตามความสนใจของเด็กนักเรียนแต่ละคน ทั้งยังช่วยเสริมทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเองในเวลาว่าง ประหนึ่งการสร้างอัจฉริยะตัวน้อยเลยทีเดียว

เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมฯ กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ว่า "พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสานฝันน้องให้เป็นจริงในปี 2563 นี้ ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ที่นอกจากทางโรงแรมฯจะได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขและสานฝันให้แก่เด็กนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและมีความประพฤติที่ดีแล้ว ยังถือเป็นการสนับสนุนภาคการศึกษาเยาวชนให้มีความแข็งแกร่ง ได้รับการศึกษาที่ดีและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประจำเมืองหัวหินอย่างกว้างขวางอีกด้วย กระผมและโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหินหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ จะช่วยสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองหัวหินต่อไป"

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เปิดให้บริการแก่ผู้เข้าพักครั้งแรกในต้นศตวรรษ 1920 โดยในขณะนั้นมีเป็นรีสอร์ทริมชายหาดแห่งแรกของไทย โรงแรมของเราแต่เดิมชื่อโรงแรมรถไฟ ถูกสร้างขึ้นตามแนวคลาสสิกของยุค และในวันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคตะวันออก ด้วยการขยายและปรับปรุงอย่างใส่ใจ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน ยังคงบรรยากาศของยุคอดีตที่สง่างาม

จากภาพ ซ้ายไปขวา

1. วศิน โชติระวี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

2. พรไสว คำกรฤาชา ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลห้องพัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

3. เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรมและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ สมุยและเวียดนาม

4. ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

5. ยัน ไวไชท์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

6. โศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

7. วาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3251 2021 หรืออีเมลล์ chbr@chr.co.th

Latest Press Release

ไอเดีย 9 วิธีดูแลรักษาพื้นกระเบื้อง

ถึงแม้พื้นกระเบื้องจะดูแลง่าย แต่หากทำความสะอาดโดยไม่ระวัง ก็อาจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ผุ กร่อนได้เหมือนกัน เราขอนำวิธีทำความสะอาดพื้นกระเบื้องด้วยของใช้ของในบ้านมาฝากกัน สำหรับคนที่แพ้น้ำยาเคมีแรง ๆ หรืออยากลองผสมน้ำยาทำความสะอาดพื้นใช้กันเอง...

จับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าต่อเนื่อง - ขอความร่วมมือตั้งวิน จยย. ในจุดที่เหมาะสม

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. เตรียมพิจารณาเพิ่มโทษปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุการจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า...

ปรับปรุงโครงสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุ รฟม. ได้ทำหนังสือถึงกทม....

สทนช.คุมสร้างตึกที่ทำการใหม่เคร่งครัด เผยผลตรวจ PM. 2.5 ฉลุย เดินหน้าก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนปี 64

นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. อยู่ในระหว่างก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวร ตั้งอยู่บริเวณถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคาร...

เปิดรับสมัครแล้วคอร์สธุรกิจ CPNleadรุ่น 4 โดยเซ็นทรัลพัฒนาจับมือ ม.ธรรมศาสตร์ สอน Young SMEs ปั้นแบรนด์สำเร็จจริง ผนึกกำลังกูรูชั้นนำ #CollaborateForSuccess

ทำธุรกิจยุคนี้มีแพชชั่นอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ยิ่งเป็นSMEs แบรนด์เล็กที่ชั่วโมงบินยังไม่สูง ไม่มี คอนเน็คชั่น หรือไม่รู้จะ Scale Up ธุรกิจให้โตขึ้นได้อย่างไร.... เซ็นทรัลพัฒนา เบอร์หนึ่งวงการรีเทลไทยเข้าใจและเล็งเห็นความท้าทายของ SMEs และ Start Up...

Related Topics