27 นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอากาศยานจาก ม.ซานตง-เจียวธง แจง ได้มากกว่าการฝึก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 17, 2020 09:47
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และบริษัทสายการบินต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ที่ได้มาตรฐาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งผู้เรียนจะใช้เวลาเรียน 2 ปี กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน โดยเปิดสอนนำร่องใน 6 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินไทย ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนวิศวกรอากาศยานและช่างอากาศยานที่สามารถช่วยในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากการประเมินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการระบุข้อมูลที่เป็นตัวเลขความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ และช่างอากาศยานภาคพื้น จำนวนมากกว่า 40,000 อัตรา ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาช่างอากาศยานอย่างต่อเนื่องมา 3 รุ่นแล้ว และรุ่นที่ 2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาช่างอากาศยาน จากมหาวิทยาลัยซานตง-เจียวธง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 10 เดือน จำนวน 27 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เดินทางไปนิเทศก์การฝึก และร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ด้วย

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน 27 คน ณ มหาวิทยาลัยซานตง-เจียวธง ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากครูฝึกที่มีวุฒิการศึกษาและความชำนาญที่เรียกว่า ช่าง Airframe (Airframe Technician) ที่สามารถดูแล ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงโครงสร้างและลำตัวเครื่องบิน รวมถึงระบบของเครื่องบิน และเครื่องยนต์ของอากาศยานประเภทต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 27 คน ได้เรียนรู้การตรวจหาสาเหตุและวิธีเปลี่ยนอุปกรณ์อากาศยานที่เสีย ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน โดยเน้นในระบบและอุปกรณ์ เช่น ล้อ เบรก ปีกและประตูเครื่องบิน ปั๊มและวาล์ว ตัวกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และเครื่องยนต์ ซึ่งพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะเชิงช่าง นักศึกษาได้เตรียมฝึกไปจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแล้วในปีที่ 1

ด้านนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้กล่าวเสริมว่า นักศึกษาทั้ง 27 คน นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับช่างอากาศยานแล้ว ยังได้ความรู้ด้านภาษาเพิ่มเติมอีก 2 ภาษา คือภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เนื่องจากการฝึกประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยซานตง-เจียวธง ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนรู้ ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันต้องใช้ทั้งสองภาษา เพราะต้องพูดคุยกับเพื่อนชาวจีนและชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่มาเรียนร่วมกัน จากการพูดคุยกับนักศึกษาทั้ง 27 คน ทุกคนตอบตรงกันว่าได้รับประสบการณ์ด้านอาชีพที่ดีมาก ๆ มีความมั่นใจในอาชีพเพิ่มขึ้น และหากเป็นไปได้จะกลับมาเรียนต่ออีก 2 ปี เพื่อให้จบปริญญาตรี ซึ่งในจำนวนนักศึกษาทั้ง 27 คน มีนักศึกษาหญิงที่มาร่วมฝึกประสบการณ์อาชีพด้วยจำนวน 2 คน และได้มองเห็นว่านอกจากการเป็นช่างซ่อมอากาศยานแล้ว ยังมีอาชีพอื่นที่น่าสนใจอีก เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศยาน พนักงานบริการภาคพื้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในขณะนี้ มีความทันสมัยมากขึ้น และเปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาที่เป็นวิชาแห่งอนาคตที่จะต้องเริ่มเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ปัจจุบัน โดยอาชีวศึกษาได้จัดการเรียนในหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เช่น สาขาช่างอากาศยาน สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง


Latest Press Release

โครงการชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 23

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 เพื่อเปิดโอกาสได้สัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม...

หาดทิพย์ จัดวิ่ง Haadthip Fan Run 2020 เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อเครื่องสแกนมะเร็งลำไส้ใหญ่ มอบให้ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่ (นาหม่อม)

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวิ่ง "Haadthip Fan Run 2020" กิจกรรมส่งท้ายเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ พร้อมด้วยคุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการอาวุโส บมจ.หาดทิพย์...

โปรโมชั่นดีๆ 1 ปีมีครั้งเดียว งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 54

วันที่ 5-8 มีนาคม 2563 นี้ เตรียมพร้อมมาช้อปกันเต็มที่กับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มจัดเต็มถึง ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 54 ที่ไบเทค บางนา บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น ที่เราจัดเตรียมวัตถุดิบชั้นยอด สดใหม่ ส่งตรงจากญี่ปุ่น เสิร์ฟถึงโต๊ะคุณ กับ 2...

พาณิชย์ เปิดตัวโลโก้ใหม่ ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 100 ปี ภายใต้แนวคิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท และภารกิจ สร้างภาพจำในฐานะผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถือเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงฯ จะได้เผยแพร่บทบาท ภารกิจ ตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน...

พันธวณิช สานต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : Give to Change โลกเปลี่ยน..เพียงเราให้

กลุ่มผู้บริหารบริษัท พันธวณิช จำกัด ได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้โครงการ "Pantavanij CSR : Give to Change โลกเปลี่ยน เพียงเราให้" โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมกันปล่อยปลาฉลามทราย ปูม้า...

Related Topics