27 นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอากาศยานจาก ม.ซานตง-เจียวธง แจง ได้มากกว่าการฝึก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 17, 2020 09:47
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน และบริษัทสายการบินต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ที่ได้มาตรฐาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งผู้เรียนจะใช้เวลาเรียน 2 ปี กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน โดยเปิดสอนนำร่องใน 6 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินไทย ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนวิศวกรอากาศยานและช่างอากาศยานที่สามารถช่วยในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจากการประเมินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีการระบุข้อมูลที่เป็นตัวเลขความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ และช่างอากาศยานภาคพื้น จำนวนมากกว่า 40,000 อัตรา ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาช่างอากาศยานอย่างต่อเนื่องมา 3 รุ่นแล้ว และรุ่นที่ 2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาช่างอากาศยาน จากมหาวิทยาลัยซานตง-เจียวธง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 10 เดือน จำนวน 27 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เดินทางไปนิเทศก์การฝึก และร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ด้วย

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน 27 คน ณ มหาวิทยาลัยซานตง-เจียวธง ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากครูฝึกที่มีวุฒิการศึกษาและความชำนาญที่เรียกว่า ช่าง Airframe (Airframe Technician) ที่สามารถดูแล ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงโครงสร้างและลำตัวเครื่องบิน รวมถึงระบบของเครื่องบิน และเครื่องยนต์ของอากาศยานประเภทต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 27 คน ได้เรียนรู้การตรวจหาสาเหตุและวิธีเปลี่ยนอุปกรณ์อากาศยานที่เสีย ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน โดยเน้นในระบบและอุปกรณ์ เช่น ล้อ เบรก ปีกและประตูเครื่องบิน ปั๊มและวาล์ว ตัวกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และเครื่องยนต์ ซึ่งพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะเชิงช่าง นักศึกษาได้เตรียมฝึกไปจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแล้วในปีที่ 1

ด้านนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้กล่าวเสริมว่า นักศึกษาทั้ง 27 คน นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับช่างอากาศยานแล้ว ยังได้ความรู้ด้านภาษาเพิ่มเติมอีก 2 ภาษา คือภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เนื่องจากการฝึกประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยซานตง-เจียวธง ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนรู้ ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันต้องใช้ทั้งสองภาษา เพราะต้องพูดคุยกับเพื่อนชาวจีนและชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่มาเรียนร่วมกัน จากการพูดคุยกับนักศึกษาทั้ง 27 คน ทุกคนตอบตรงกันว่าได้รับประสบการณ์ด้านอาชีพที่ดีมาก ๆ มีความมั่นใจในอาชีพเพิ่มขึ้น และหากเป็นไปได้จะกลับมาเรียนต่ออีก 2 ปี เพื่อให้จบปริญญาตรี ซึ่งในจำนวนนักศึกษาทั้ง 27 คน มีนักศึกษาหญิงที่มาร่วมฝึกประสบการณ์อาชีพด้วยจำนวน 2 คน และได้มองเห็นว่านอกจากการเป็นช่างซ่อมอากาศยานแล้ว ยังมีอาชีพอื่นที่น่าสนใจอีก เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศยาน พนักงานบริการภาคพื้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในขณะนี้ มีความทันสมัยมากขึ้น และเปิดสอนเพิ่มเติมในสาขาที่เป็นวิชาแห่งอนาคตที่จะต้องเริ่มเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ปัจจุบัน โดยอาชีวศึกษาได้จัดการเรียนในหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เช่น สาขาช่างอากาศยาน สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง


Latest Press Release

แมวสีสวาดบุกเมืองโคราช !! ททท. จัดแสดงประติมากรรมแมวสีสวาด 99 ตัว

สวัสดี-สีสวาด – งานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการแสดงประติมากรรมแมวสีสวาด หรือแมวโคราช ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ป.ปันวิสาหกิจเพื่อสังคม และเซ็นทรัล พลาซา...

“ล้ง 1919” จัดงาน “เทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ เขียนป้ายนำพร”

“ล้ง 1919” ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดงาน “เทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ เขียนป้ายนำพร” ระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2563 ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ขอพรเทพแห่งรัก (ผู้เฒ่าจันทรา) ทรัพย์มั่งคั่ง รักยั่งยืน...

รมช.มนัญญา ร่วม Kickoff โครงการนำร่องนำยางพาราฯ บึงกาฬ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม Kick Off พิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่4 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...

อพวช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสวนนงนุช พัทยา

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และนางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์...

รวมพลัง "ทำความสะอาดโลก" ที่บ้านม้งดอยปุย

บริษัท ไทย อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บ้านม้งดอยปุย พ่อหลวงและพี่น้องบ้านม้งดอยปุย ภาคเอกชน และจิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมพลังทำความสะอาดโลกที่บ้านม้งดอยปุย วันเสาร์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ บ้านม้งดอยปุย...

Related Topics