เดินหน้าโครงการพัฒนาเจ้าพระยาเดลต้า 2040

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 28, 2020 17:01
กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--วารีวิทยา

30 ม.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและการรับฟังความคิดเห็น การศึกษา "โครงการการพัฒนาเจ้าพระยาเดลต้า 2040" ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องมาร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ และการหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการเจ้าพระยาเดลต้า 2040 จะออกแบบการบริหารลำน้ำเจ้าพระยาร่วมกันอย่างไร โดยในงานมีเสวนา แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 "รู้เขารู้เรา รู้ความจริงจากผู้รู้จริง" มีหัวข้อน่าสนใจ อาทิ การทรุดตัวของแผ่นดิน การใช้ทรัพยากรน้ำใต้ดิน โดย นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล , การกัดเซาะชายฝั่ง โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง (ม.เกษตรฯ) , การขนส่งและจราจร โดย ดร.สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ , สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรชายฝั่ง โดย รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ (ม.เกษตรฯ) , น้ำท่วม-น้ำแล้ง เชิงการจัดการ โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกูลวงศ์ (จุฬาฯ) ช่วงที่ 2 "เส้นทางสู่ภาพอนาคตเจ้าพระยาเดลต้า 2040" (การหากระบวนการ และใครทำอะไรที่ไหน) โดย รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย, คุณปิยะเนตร เขตสมุทร , คุณประเชิญ คนเทศ, คุณสมพร เพ็งค่ำ , คุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)ได้ที่ https://forms.gle/q3YZpkRh2s5SzbCK9 หรือสอบถาม 0-2579-2265


Latest Press Release

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จนจบระดับปริญญาตรี มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา...

ธอส. ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐ พร้อมมอบเงินสนับสนุนด้านการแพทย์ ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทย ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 250,000 ชิ้น ให้แก่ 5 โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชวิถี...

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ...

โควิด-19 เปลี่ยนวิถีการส่งออกเครื่องสำอาง สินค้าด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและร่างกาย ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรต่อจากนี้

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไปทั่วโลก ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เครื่องสำอาง...

สพฉ. จับมือ สวทช. ทีโอที และ ม.เกษตรศาสตร์ เสริมแกร่ง ยกระดับ IT ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว มุ่งสู่บริการดิจิทัล “ไทยแลนด์ 4.0”

ณ ห้องประชุม 601 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย...

Related Topics