ปภ. ประสานจังหวัดกำหนดพื้นที่ห้ามเผา คุมเข้มการเผา - ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 30, 2020 09:14
กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้มข้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะการคุมเข้มการเผาในพื้นที่ ให้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เฝ้าระวังดูแลสอดส่องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านให้ปฏิบัติตามประกาศ การงดเว้นการเผาอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผา ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"อย่างเข้มข้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บูรณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มกำลัง เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการคุมเข้มการเผาในพื้นที่ ได้ประสานให้จังหวัดกำหนดห้วงระยะเวลาการห้ามเผาทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด ทั้งการเผาในที่โล่ง การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทาง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาห้ามเผา รวมถึงให้ฝ่ายปกครอง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ดำเนินการเฝ้าระวัง ดูแลสอดส่องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านให้ปฏิบัติตามประกาศการงดเว้นการเผาอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมและลดมลพิษจากการเผา ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาไฟป่าหมอกควัน หากพบผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผา ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันที นอกจากนี้ ให้เร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ในมาตรการคุมเข้มการเผา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเผาขยะมูลฝอย เพื่อให้การป้องกัน เฝ้าระวัง และระงับไฟป่าและ หมอกควันมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาบริเวณริมทางและ เขตชุมชน รวมถึงจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่รับผิดชอบ หากจำเป็นต้องเผาไร่หรือวัชพืชในที่ทำกิน ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก่อนดำเนินการเผาและคุมเข้มจัดทำแนวกันไฟเพื่อควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น สำหรับผู้พบเห็นเหตุไฟป่าหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ซึ่งพร้อมประสานการช่วยเหลือโดยด่วนตลอด 24 ชั่วโมง


Latest Press Release

เมืองจงซานของจีนกลับมาทำงานและเดินสายการผลิตอย่างรวดเร็ว พร้อมดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเกือบ 5.5 หมื่นล้านหยวน

เทศบาลเมืองจงซานเปิดเผยว่า เมืองจงซานรวมถึงเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศจีน หันมาจัดการประชุมและเซ็นสัญญาผ่านการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการใช้บิ๊กดาต้า แพลตฟอร์มคลาวด์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ...

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อผู้ป่วย COVID-19

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วย นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ ในนามผู้จัดโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้รัน” ด้วยมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ...

สู้ทั่วไทย! ดีอีเอส – ไปรษณีย์ไทย จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ ขนส่งหน้ากากอนามัยแจกจ่ายทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐ วันละ 2.3 ล้านชิ้น เสริมทัพป้องกันโควิด – 19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ขนส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด...

“แฟลช เอ็กซ์เพรส” ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต COVID19 เปิดรับสมัครลูกจ้างตกงาน ร่วมเป็นพนักงานรับ-ส่งพัสดุรายวัน จำนวนมาก

แฟลช เอ็กซ์เพรส (FLASH EXPRESS) ผู้ให้บริการด้าน E- Commerce สัญชาติไทยแบบครบวงจร เล็งเห็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในประเทศไทยที่ยืดเยื้อมาหลายเดือน โดยล่าสุดสถานการณ์ดังกล่าวได้กระทบไปยังหลายธุรกิจ ทั้งปิดชั่วคราว และเลิกกิจการ...

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม A อายุระหว่าง 13-15...

Related Topics