รมว.เฉลิมชัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก ยืนยัน ! ไม่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 3, 2020 09:14
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี ว่า การบริหารจัดการน้ำในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด และสระแก้ว ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 63) มีน้ำใช้การได้ 945 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 40 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศน์ ด้านการเกษตร และอื่น ๆ รวม 610 ล้าน ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะเร่งด่วน อาทิ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท East Water และการประปาส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนน้ำเข้ามาเสริมในระบบปริมาณกว่า 20 ล้าน ลบ.ม. อีกทั้งสถาบันน้ำและพลังงานเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 และสำหรับในส่วนของกรมชลประทานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ โดยขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

สำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2579 จะพัฒนาแหล่งน้ำได้รวม 754 โครงการ สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำได้อีก 1,621 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก 1,507,813 ไร่ รวมในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีพื้นที่ชลประทานในภาคตะวันออกเพิ่มเป็น 3.7 ล้านไร่ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท East Water ได้ประเมินว่าในปี 2569 จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 350 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 750 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้สำรองน้ำไว้แล้วจำนวน 781 ล้าน ลบ.ม. และในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี 2579) คาดว่าความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและการประปา จะมีการใช้น้ำรวม 1,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าทั้ง 8 จังหวัด จะมีน้ำใช้เพียงพอและไม่เกิดการแย่งน้ำกันระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรอย่างแน่นอน

"การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อมาติดตามการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออก ยอมรับว่าน้ำต้นทุนในปีนี้มีน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่จากการรับฟังการรายงานจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และหลังจากนี้จะมีน้ำต้นทุนมารองรับกรณีฝนทิ้งช่วงด้วย จึงขอยืนยันว่าจะไม่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ต้องมีแผนการดำเนินการที่พร้อมปฏิบัติ อีกทั้งทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และเกษตรกร ต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ก็จะทำให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้" นายเฉลิมชัย กล่าว


Latest Press Release

ออมอย่างฉลาด “เก้า จิรายุ” ชวนเยาวชน ร่วมกิจกรรมประกวดสตอรี่บอร์ดโฆษณา

เป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่ทำงานขยันเมคมั่นนี่ตั้งแต่เด็ก สำหรับ เก้า-จิรายุ ละอองมณี ล่าสุดได้รับเชิญเป็นกรรมการพิเศษในกิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS SEASON 2 ประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น” โดย...

วศ.อว. คุมเข้มความสะอาดปลอดภัยร้านค้าสวัสดิการ ต้านโควิด-19

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความห่วงใยต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงมีมาตรการให้คัดกรองผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ SME...

พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รวมใจทำหน้ากาก Face Shields 2,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมคนในครอบครัว รวมใจกันทำหน้ากาก Face Shields จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้สวมใส่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย และ ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

มทร.พระนคร เปิดคอร์สออนไลน์ สอนฟุตฟิตฟอไฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ - จีน) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.ภาษาอังกฤษ “English Talk”...

ภาพข่าว: เมดิไนซ์ บริจาคเจลแอลกอฮอล์แก่ รพ.ธรรมศาสตร์

บริษัท นิวทรีเร,เคจีเอส ไบโอเทค และ อินโนอินกรีเดียนส์ นำโดย คุณวรรณี วอง และ คุณโจเซฟ วอง ผู้บริหารของบริษัท เข้าบริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์...

Related Topics