ส่งเสริมประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 13, 2020 11:21
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการ "ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5" ว่า กทม. ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการแจกจ่ายต้นไม้ 6 ชนิด รวมจำนวน 1 ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ดูดซับฝุ่นละออง ซึ่ง กทม. โดยสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมเป็นหน่วยงานแจกจ่ายต้นไม้ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนรับต้นไม้ ส่วนรายละเอียดการแจกจ่าย อยู่ระหว่าง กษ. สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนและแผนการส่งมอบต้นไม้ให้ กทม. ต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กทม. ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ดูดซับฝุ่นละออง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยในปี 2563 กำหนดเป้าหมายอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเป็น 7.00 ตารางเมตร/คน และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 750 ไร่ ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ทั้งบริเวณในและนอกบ้าน รวมถึงสถานที่ทำงาน โดยสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ "1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "มอบล้านกล้า สู่ล้านต้น จากล้านคน สู่สังคมเมือง" รวมทั้งการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มเติม อีกทั้งสำนักงานเขต 50 เขต และสวนสาธารณะของ กทม. ยังได้แจกจ่ายต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง เช่น รวงผึ้ง ทองอุไร ราชพฤกษ์ เหลืองปรีดียาธร ซึ่งมีประชาชนรับกล้าไม้ไปปลูกแล้วกว่า 526,700 ต้น และจะทยอยแจกจ่าย เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องต่อไป


Latest Press Release

CAT สนับสนุนอาคารที่พักรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า ด้วยความผูกพันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องในยามวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

สอศ. ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาลวันนี้ และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ปทุมธานี

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน...

กทม.แนะรักษาระยะห่างส่วนบุคคลทุกสถานที่ – แนวทางฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร...

ภาพข่าว: ครูพี่แนน บริจาค 1 ล้านบาทให้ รพ.จุฬาฯ ส่งแรงใจบุคลากรสู้ COVID-19

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ พร้อมด้วย นายอภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...

กรมกิจการเด็กฯ เผยแพร่เพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานรองรับทั่วประเทศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเพลง “คิดดี ทำดี” ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สำหรับใช้ในการประกวดร้องเพลง ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” สู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กฯ 30 แห่งทั่วประเทศ...

Related Topics