ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ป้องกันและรับมือไฟป่า...มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 17, 2020 11:54
กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการป้องกันไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ และหลีกเลี่ยงการจุดไฟก่อกองไฟ หรือทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงสร้างแนวกันไฟ จะช่วยสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้าง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ไฟป่ามักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวต่อช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแห้ง ต้นไม้ผลัดใบ และหญ้าแห้งตายจำนวนมาก ประกอบกับลมที่พัดแรง เมื่อเกิดไฟป่า ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม เพื่อลดลกระทบจากไฟป่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและการรับมือไฟป่า ดังนี้ กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง โดยเก็บกวาดพื้นที่ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง พร้อมใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ โดยไม่เผาขยะ หรือเศษวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่เพราะปลูก ไม่เผาหญ้า เพื่อทำทางเดินในป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้า ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟรมควัน เพราะไฟ อาจลุกลามเป็นไฟป่า หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่า หากก่อกองไฟ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และใช้น้ำราดดับไฟให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่า สร้างแนวกันไฟป้องกันเพลิงลุกลาม โดยทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้าน และพื้นที่การเกษตร รวมถึงตรวจสอบแนวกันไฟ ไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง หากเกิดไฟป่าจะช่วยสกัด ไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้าง ทั้งนี้ การเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟขณะเดินทางท่องเที่ยว ตามป่า การงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวชายป่าและในพื้นที่ป่าไม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า รวมถึงลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่า


Latest Press Release

CAT สนับสนุนอาคารที่พักรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า ด้วยความผูกพันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องในยามวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

สอศ. ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาลวันนี้ และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ปทุมธานี

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน...

กทม.แนะรักษาระยะห่างส่วนบุคคลทุกสถานที่ – แนวทางฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร...

ภาพข่าว: ครูพี่แนน บริจาค 1 ล้านบาทให้ รพ.จุฬาฯ ส่งแรงใจบุคลากรสู้ COVID-19

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ พร้อมด้วย นายอภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...

กรมกิจการเด็กฯ เผยแพร่เพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานรองรับทั่วประเทศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเพลง “คิดดี ทำดี” ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สำหรับใช้ในการประกวดร้องเพลง ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” สู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กฯ 30 แห่งทั่วประเทศ...

Related Topics