ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL (ฮอนบิลล์) ร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม วันรักนกเงือก ครั้งที่ 21 เปิดโครงการประกวดออกแบบลวดลาย เสื้อคู่รัก (HORNBILL LOVER) ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 18, 2020 11:16
กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--แอร์โรว์

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL (ฮอนบิลล์) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนพระรามที่ 6) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน "วันรักนกเงือก" หนึ่งในกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา เพื่อระดมทุนสำหรับการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกเงือกให้อยู่คู่ผืนป่าในประเทศไทยตลอดไป

โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ กิจกรรม "วันรักนกเงือก" ได้จัดขึ้น เพื่อเปิดตัว โครงการประกวดออกแบบลวดลาย "เสื้อคู่รัก" (HORNBILL LOVER) ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณสวนหย่อมหลังตึกเคมี) ถนนพระราม 6 เวลา 10.00-18.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ "นกเงือก" อันเป็นสัญลักษณ์ของ "ป่าสมบูรณ์" ดังนั้น "นกเงือก" จึงเป็น "ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า" ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ "นกเงือก" ยังเป็นสัญลักษณ์ของ "ความรักแท้" เนื่องจากจะมีคู่แบบตัวเดียวตลอดชีวิต เมื่อตัวหนึ่งตายจากไป ก็จะไม่มีคู่ใหม่ แค่จะตรอมใจตายตามกันไปในที่สุด

โดยการศึกษาวิจัยจาก มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2521 จากโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแรกเริ่มได้ศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จนถึงปัจจุบันได้ขยายงานวิจัยออกไปในเขตผืนป่าภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อความต่อเนื่องจึงได้เกิดแรงผลักดัน ให้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ โดยได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์นกเงือก จึงได้กำหนดให้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันรักนกเงือก" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุน "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกเงือกของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกเรื่อยมา

สำหรับในปีนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL (ฮอนบิลล์) บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม "วันรักนกเงือก" เพื่อเปิดตัว โครงการประกวดออกแบบลวดลาย "เสื้อคู่รัก" (HORNBILL LOVER) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ HORNBILL ต้องการสนับสนุนให้ "คู่รัก" ได้ใส่เสื้อคู่รัก เพราะ "นกเงือก" เป็นสัญลักษณ์ของ "รักแท้" จึงได้จัดโครงการฯ นี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ที่สะท้อนถึงความรักแท้ ผ่านลวดลายเสื้อ โดยมีคณะกรรมการ 4 ท่าน มาร่วมการตัดสิน ได้แก่ บัญชา ชูดวง สไตลิสต์อิสระและอาจารย์พิเศษสาขาแฟชั่น , จเรศักดิ์ คำสวัสดิ์ CHIEF STYLIST และ เจริญ - อรวรรณ โอทอง คู่รักนักปั่นจักรยานชาวไทย

และมีการแสดงบนเวทีช่วง PRODUCT SHOW นำทีมโดยคู่รักดารา ชาคริต – ภัททิรา แย้มนาม พร้อมเหล่าอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวม 10 คู่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณสวนหย่อมหลังตึกเคมี) ถนนพระราม 6 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยระดับโลก ที่ได้ชื่อว่าเป็น "มารดาแห่งนกเงือก" (GREAT MOTHER OF THE HORNBILLS) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ ผู้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการคุ้มครอง-อนุรักษ์นกเงือกและธรรมชาติ และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้ทรงเกียรติด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก พร้อมกันถึง 2 รางวัล เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้แก่รางวัล The 2006 ROLEX Awards for Enterprises จาก Rolex SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ The 52nd Annual Chevron Conservation Awards จาก Chevron Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 จาก โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ให้เกียรติมาร่วมงาน ในครั้งนั้น

พร้อมกันนั้นในงานนี้ ยังจัดให้มีการเสวนา เรื่อง "นกชนหิน ฤาจะเหลือแต่ความทรงจำ" โดย นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (หมอหม่อง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา คุณวัชรบูล ลี้มสุวรรณ (โน้ต) กรรมการและรองเลขาธิการ/ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร คุณเมทินีย์ ภัสสราอุดมศักดิ์ นักวิจัยและฝ่ายข้อมูลจากองค์กร TRAFFIC ผศ. ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขานุการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ดำเนินรายการ คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โตโต้ อดีตพิธีกรรายการคนค้นตน) และ คอนเสิร์ตจากศิลปิน 25 Hours

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดงบนเวทีช่วง PRODUCT SHOW นำทีมโดย "คู่รัก" ดารา ชาคริต – ภัททิรา แย้มนาม พร้อมเหล่าอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวม 10 คู่ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก แบรนด์ HORNBILL จำหน่าย โดยในปีนี้ได้จัดทำ เสื้อ T-SHIRT LIMITED EDITION ซึ่งได้ผลิตขึ้นเป็นลวดลาย "นกเงือก" ชนิด "นกชนหิน" สีเทา สีน้ำเงิน (TOP DYED) จำหน่ายในราคาตัวละ 290 บาท

อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรางวัลมากมายจากกิจกรรม "สอยดาว" เพื่อนำรายได้สมทบทุน "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" โดยมีความประสงค์เพื่อให้ "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" สามารถมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินงานศึกษาวิจัย "นกเงือก" สืบเนื่องต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการนำเงินสบทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ เพื่อมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมูลนิธิฯ อันได้แก่

  • เพื่อใช้เป็นทุนวิจัยในการเก็บข้อมูลสถานภาพการขยายพันธุ์ของนกเงือก
  • เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังของนกเงือกให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายพันธุ์ของนกเงือก โดยการปรับปรุงเป็น "โพรงเทียม"
  • เพื่อใช้ในการติดตามการใช้พื้นที่สำคัญของนกเงือก ตามแนวเส้นทางที่นกเงือกอพยพ เพื่อการจัดการผืนป่าอนุรักษ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ชุมชนและชาวบ้านที่เคยเป็นพรานล่านกเงือก หันมาช่วยกันดูแลนกเงือก ให้เป็น "มรดกของชุมชน" สืบต่อไปถึงลูกหลาน
  • เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้ ปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน และ ชุมชนที่อยู่ใกล้ผืนป่า รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ต่อไปโดยใช้ "นกเงือก" เป็นสื่อ

โดยผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ สามารถร่วมสมทบทุน หรือสามารถเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อการช่วยยืดอายุ "นกเงือก" ให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปในอนาคตโดยจะไม่สูญพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาของป่าให้เป็นป่าที่สมบูรณ์คู่ธรรมชาติต่อไปได้อย่างยั่งยืน...ตลอดไป

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-2-75910-2 ชื่อบัญชี มูลนิธินกเงือก หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

"มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" โทร. 0 2201 5532 หรือ www.facebook.com/Hornbill.Thailand

***หมายเหตุ...หากท่านมีกำลังทรัพย์มาก ท่านสามารถช่วยเหลือ "นกเงือก" ได้มากตามกำลังทรัพย์ของท่าน


Latest Press Release

ดับร้อนคลายเครียดกับเมนู “โมจิไอศกรีมเม็ดมะม่วงหิมพานต์” จากเครือเฮอริเทจ

เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขอแนะนำเมนู "โมจิไอศกรีมเม็ดมะม่วงหิมพานต์" ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ด้วยส่วนผสมที่หาง่ายตามท้องตลาด พร้อมกับวิธีทำที่ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด...

รมช.ธรรมนัส มอบนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคเกษตร จากวิกฤติ COVID-19 เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรที่ได้รับผลกระทบ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...

เพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างในผิวจราจร

ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้กำชับผู้ควบคุมงานรวมถึงกำชับวิศวกรโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณดังกล่าว ให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำได้เพิ่มความเข้มงวด พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่...

ระงับเหตุการเผาในที่โล่ง - ป้องกันไฟไหม้หญ้าหรือกองขยะ

พันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านบริเวณถนนกาญจนาภิเษก แขวงออเงิน เขตสายไหม ร้องเรียนได้รับผลกระทบจากการเผาป่าหญ้าใกล้หมู่บ้าน...

อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ - ตัดแต่งดูแลรักษาต้นไม้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การตัดแต่งต้นไม้ของ กทม. ที่มีการตัดกิ่งและใบออกเหลือเพียงลำต้น จนต้นไม้ไม่สามารถให้ร่มเงาได้ว่า ที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการตัดแต่งกิ่งไม้ตามหลักรุกขกรรม...

Related Topics