วธ.รณรงค์นิสัยการออม-รองรับสังคมผู้สูงอายุในชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ ระดมวัฒนธรรมจังหวัดเร่งขยายชุมชนฯ เพิ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 24, 2020 14:22
กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมและนำเสนอการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 โดยมีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด 23 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช ตราด สมุทรสงคราม ชัยนาท บุรีรัมย์ แพร่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ตาก บึงกาฬ ลำปาง พิจิตร สตูล อุบลราชธานี นครพนม จันทบุรี นครนายก กาญจนบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ กระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอให้วัฒนธรรมจังหวัดเร่งจัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ และลงพื้นที่ประสานพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ดำเนินงานตาม 9 ขั้นตอน เร่งใช้หลักธรรม แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม แก้ปัญหาชุมชน นำไปสู่ความสามัคคี สงบสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) บรรลุ 3 ตัวชี้วัด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชน คือ ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักศาสนา มีความมั่งคั่งเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย ระดับสังคม องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน เป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ระดับประเทศชาติ มีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่งคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

"ที่สำคัญขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ให้มีบทบาท ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มีความร่วมมือจากระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนส่งเสริมงาน บวร ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านทางกลุ่มไลน์ พลังบวร จังหวัดต่างๆ ให้ทุกชุมชนเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ยกตัวอย่าง ข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นโยบายเรื่องการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อวางแผนการใช้เงิน รู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคต การเตรียมความพร้อมให้ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยว บริการที่พัก โฮมสเตย์ อาหาร สินค้า รองรับผู้สูงอายุได้พักผ่อน ท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ พาลูกหลานไปเที่ยวเรียนรู้ความเป็นไทย การประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่และสังคมในวงกว้าง ดังนั้น จึงขอให้ช่วยกันขยายชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 22,000 ชุมชน ให้มีเครือข่ายมากยิ่งขึ้นรองรับสังคมในอนาคต" ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


Latest Press Release

สจล. โชว์ผลงานศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแพทย์ ตั้งรับทุกวิกฤต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบัง (สจล.) โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 นำเสนอ 7 สุดยอดนวัตกรรมสู้โควิด-19 ฝีมือคนไทย ให้แก่นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอไทยตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกวิกฤต...

ตำนานแห่งรองเท้าวิ่งไนกี้ตระกูลเพกาซัส รองเท้าวิ่งคู่ใจกว่า 30 ปี ของนักวิ่งระดับตำนาน ของโจน เบอร์นัวต์ แซมมวลสัน

รองเท้าวิ่งไนกี้ตระกูลเพกาซัส (Pegasus) รุ่นแรกวางจำหน่ายในปี 1983 ในฐานะ “รองเท้าสำหรับนักวิ่งทุกคน” รองเท้าวิ่งตระกูลนี้มีชื่อเสียงในหมู่นักวิ่งว่าเป็นรองเท้าสำหรับฝึกซ้อมวิ่งที่นักวิ่งให้ ความเชื่อมั่น โดยตลอดระยะที่เวลาผ่านมา...

ภาพข่าว: แพรนด้าฯ มอบหนังสือและนิตยสาร แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัยญดา อ้นโม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหนังสือและนิตยสารที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงสภาพดี จำนวนกว่า 800 เล่ม...

ภาพข่าว: กยท. ผนึกกำลังกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เปิดมิติใหม่ใช้ยางพาราหุ้มแบริเออร์

การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เข้าประชุมหารือร่วมกับ นายปฐม เฉลยวาเรศ...

ภาพข่าว: CPF Food Truck ส่งอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 10 สู่ชาวชุมชนวัดไชยทิศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำรถ CPF Food Truck ส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นางสาวสุชาดา วีระเมธีกุล...

Related Topics