กสิกรไทยติดตั้ง Thermoscan 5 อาคารหลัก ปกป้องลูกค้าและพนักงานจากไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 27, 2020 17:17
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ยกระดับการดูแลลูกค้าและพนักงานจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานธนาคาร โดยติดตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) เพื่อดูแลผู้ที่เข้า 5 อาคารขนาดใหญ่ของธนาคาร ได้แก่ อาคารราษฎร์บูรณะ อาคารพหลโยธิน อาคารแจ้งวัฒนะ อาคาร KBTG และอาคารสีลม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป กรณีผู้ที่ผ่านเครื่อง Thermoscan แล้วพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งมาตรการใหม่นี้จะทำให้ผู้ที่จะขึ้นอาคารทั้ง 5 แห่ง อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเช่นเดิม เนื่องจากต้องเข้า-ออกอาคารผ่านประตูที่กำหนดที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเท่านั้น

สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาได้มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบการใช้งานมากขึ้น และธนาคารมีการกำหนดแนวทางดูแลพนักงานและข้อปฏิบัติที่เข้มงวดที่พนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย ณ ขณะนี้ยังไม่มีพนักงานของธนาคารที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19


Latest Press Release

ถึงเวลา พระช่วยโยม ตั้งโรงทานต้านโควิด” ณ วัดโตนด

ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ร่วมใจตั้งโรงทานแจกอาหารฟรีทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชประทานพระดำริให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งทรงดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของ...

ปลัดเกษตรฯ VDO Coference รับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า...

พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ของ บริษัท ฮอนด้า เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)...

'หนองเม็กโมเดล’ ต้นแบบผักอินทรีย์แห่งแรก จ.อำนาจเจริญ ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กลุ่มผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก” ถือเป็นต้นแบบหมู่บ้านผักอินทรีย์แห่งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558...

จาก “ห้องแล็บ” สู่ท้องทุ่ง สร้างความเข้มแข็งผู้ใช้น้ำสู้ภัยแล้ง

“เพราะน้ำไม่ได้มีเหลือเฟืออีกต่อไป ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ การจะหวังพึ่งแต่น้ำฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่เราต้องอยู่ได้บนน้ำต้นทุนที่มี...

Related Topics