รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ดูการพัฒนาที่นาร้างให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจ.นราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 3, 2020 11:53
กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่บ้านตะปัง อ.ศาลาใหม่ จ.นราธิวาส ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้าง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่นาร้างให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การใช้วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยพื้นที่บ้านตะปัง ม.2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 135 ราย พื้นที่ดำเนินการ 705 ไร่

“คุณภาพดินที่บ้านตะปังนั้น เป็นชุดดินตากใบ ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว ทำให้มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก โดยมีค่า pH4.5 ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยทางกรมพัฒนาที่ดินจึงเร่งฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อให้ทางเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน และปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ปูนโดโลไมท์ อัตรา 500 กก/ไร่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา60 กก/ต้น พร้อมทั้งใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมด้วย พบว่าดินมีไส้เดือนเพิ่มขึ้น และทำให้มีผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน/ไร่/ปี ” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ปูนโดโลไมท์จะช่วยปรับค่ากรด-ด่างของดิน ในดินที่มีสภาพเป็นกรด คือ ค่ากรด-ด่าง (พีเอช, pH) น้อยกว่า5.0 จะส่งผลให้ธาตุอาหารที่อยู่ในดินหรือจากการใส่ปุ๋ย ละลายออกมาได้ไม่ดี ทำให้รากพืชดูดไปใช้ได้น้อย หรือมีความเป็นประโยชน์ต่ำ พบว่าถ้าค่า pH ของดินเท่ากับ 5.0 ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของต้นพืชจะเหลือเพียง 46% และในปี 2561 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปูนโดโลไมท์อัตรา 500 กก./ไร่ ตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่าในปี2562 ดินมี pH เพิ่มขึ้นจาก 4.5 เป็น 5.0 พร้อมทั้งในพื้นที่บ้านตะปังเป็นที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์)   ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใช้เองภายในสมาชิก   และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจ   โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด   74   ราย


Latest Press Release

ELMA 2020 ยกระดับ “โลจิสติกส์ไทย” สู่เวทีโลก ครั้งที่ 14 พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award 2020 หรือ ELMA 2020...

กรมธนารักษ์ร่วมส่งกำลังใจต้านภายโควิด จัดบริการอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

กรมธนารักษ์จัดบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์...

ภาพข่าว: เคเอฟดี ส่งมอบความห่วงใยพร้อมเติมพลังใจสู้โควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ 12 โรงพยาบาล

บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด (เคเอฟดี) โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, แจมบาร์ จูซ และ ไอฮอป ส่งตัวแทนมอบโดนัท คริสปี้ ครีม จำนวน 18,000 ชิ้น...

สร้างความเข้าใจผู้ค้าตลาดบางแค - ลดผลกระทบจัดระเบียบทางเท้า

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม.กล่าวตามที่ตัวแทนเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นหนังสือขอให้ กทม. ชะลอคำสั่งให้ผู้ค้ารื้อย้ายออกจากพื้นที่ทุกจุดออกไปก่อน โดยเฉพาะบริเวณตลาดบางแคว่า...

ภาพข่าว: CPF ร่วมเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ภูเก็ต ใกล้-ไกล ส่งอาหารปลอดภัยให้ถึงมือ

นายประทิว แก้วกล่ำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CP Freshmart เขตภาคใต้ ผู้แทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต...

Related Topics