กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 11, 2020 08:24
กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--กรมการข้าว

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว มีนโยบายที่จะสนองพระราชดำริในด้านการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวและชาวนา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยมอบหมายให้โรงเรียนข้าวและชาวนาเป็นศูนย์กลาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตข้าว การดูงานด้านข้าว รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ตอบโจทย์ด้านความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของตนเองและองค์กร และการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับข้าว รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว ฝึกปฏิบัติวิธีการทำนาเบื้องต้นด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพทำนา โดยเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย เส้นทางอาชีพชาวนาในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการใช้แรงงานคนและสัตว์ร่วมกันในการทำนา จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรกล พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำนา ผสมผสานควบคู่ไปกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาชาวนา ให้เป็นชาวนายุค 4.0 จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การอภิปรายคณะ ฝึกปฏิบัติการเตรียมดินและการทำนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นาหว่าน ปักดำ และโยนกล้า และเข้าศึกษาดูงานธุรกิจเกี่ยวกับข้าว และด้านการผลิตข้าว โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการประเมินผลการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 30 คน


Latest Press Release

ภาพข่าว: KGI ร่วมสู้วิกฤติ COVID-19 มอบเงิน 1.4 ล้านบาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มูลค่า 1,400,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์...

ภาพข่าว: สจล. รับมอบเงินบริจาค พัฒนานวัตกรรมช่วยโควิด

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ขวา) รับมอบเงินบริจาค จากบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท...

“โฮปฟูล” เตรียมส่งเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลในเชียงใหม่ รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแบรนด์เบต้าแคล (BETACAL) นำโดยผู้บริหารและทีมงาน เดินทางมายังอาคารอาร์เอ็กซ์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เพื่อรับเครื่องช่วยหายใจมูลค่ากว่า 7 แสนบาท ที่ได้จัดซื้อไว้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563...

ภาพข่าว: “ส.ขอนแก่น” ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19

ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจและขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ นำทีมโดย นายจรัสภล รุจิราโสภณ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน ร่วมส่งมอบข้าวกล่องร้าน 'แซ่บ...

อัพเดท 5 เทรนด์จิลเวลรี่ยอดนิยมในอเมริกาฝ่า COVID-19

ช่วงเวลาที่ทุกอย่างรอบตัวดูแย่และไม่เป็นไปอย่างที่คิด อย่าเสียเวลาไปกับการตีโพยตีพายที่อะไรก็ไม่ได้ดังใจ แต่ให้ใช้ช่วงเวลานี้อัพสกิลพัฒนาตัวเอง เผื่อจะพบโอกาสใหม่หลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์ COVID-19 นี้ไป...

Related Topics