รมว.ศธ. ส่งมอบนวัตกรรม “อุโมงค์ Clean & Clear COVID-19” วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ให้โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 10, 2020 16:43
กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคระบาดใหญ่

เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล

รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน ตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และตามคำกล่าวที่ว่า

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นการไม่รวมกลุ่มกับผู้คนจำนวนมาก การใช้มาตรการป้องกันโรคเพื่อตนเองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

เช่น การใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การล้างมือบ่อยๆ   การไม่สัมผัสหรือรับเชื้อที่มากับฝอยละอองน้ำลาย

การเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่น การไปพบแพทย์ในกรณีต้องสงสัยตามมาตรการเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ดีที่สุด

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
นำโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ   นายณรงค์

แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงมีนโยบายมอบให้สถานศึกษาประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม

และเครื่องมือ อุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการบริการทางการแพทย์ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

โดย นายกิตติพงค์

อุตตมะเวทิน ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้คิดประดิษฐ์นวัตกรรม

“อุโมงค์ Clean & Clear COVID-19” ขึ้น เพื่อใช้เป็นด่านคัดกรอง-ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายบุคคล

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสามารถทำประโยชน์ต่อสาธารณชนได้

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดพิธีส่งมอบ “อุโมงค์ Clean & Clear COVID-19” ขึ้นในวันศุกร์ ที่10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 14.0 น. ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าววัตถุประสงค์ของการสร้าง“อุโมงค์ Clean & Clear COVID-19” และเป็นตัวแทนในการส่งมอบอุโมงค์ดังกล่าว ให้กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยการรับมอบครั้งนี้ ผู้รับมอบคือนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เห็นความสำคัญในการตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งมอบนวัตกรรม“อุโมงค์ Clean & Clear COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้เป็นด่านคัดกรองเบื้องต้น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และ ผู้ที่มาติดต่อ เพิ่มความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างยิ่ง

ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวปิดท้ายว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพในการทำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ให้ทำงานได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บริการผู้ป่วย เพื่อลดการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่มีจำนวนจำกัด วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราออกแบบและประดิษฐ์เตียงป้องกันการติดเชื้อในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และยังมีอีกหลายๆ วิทยาลัยที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆออกมาเพื่อนำไปใช้ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน


Latest Press Release

เคร่งครัดมาตรการเว้นระยะห่าง - วางแผนให้บริการขนส่งสาธารณะให้เหมาะสม

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุในช่วงมาตรการผ่อนคลาย ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนเพิ่มขึ้น...

กสว. ประชุมแผนโปรแกรมวิจัย “Reinventing University System” พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย พัฒนามหาวิทยาลัยตามความถนัด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม สกสว. เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญ การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ Airbnb สนับสนุนโครงการที่พักแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าสู้โควิด-19 ในประเทศไทย

จากที่ Airbnb ขยายแนวคิดริเริ่มในโครงการจัดหาที่พักแก่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าทั่วโลกมายังประเทศไทย ล่าสุดได้ประกาศความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข...

เทรนต่อ ไม่รอแล้วนะ...ทรู คลิกไลฟ์ เปิดห้องอบรมเสมือนจริงผ่าน True VROOM

เทรนต่อ ไม่รอแล้วนะ…ทรู คลิกไลฟ์ เปิดห้องอบรมเสมือนจริงผ่าน True VROOM เสริมทักษะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพิ่มเทคนิคการใช้สื่อทรู คลิกไลฟ์ ให้เชื่อมต่อการศึกษาแบบไม่สะดุด แม้ยามโควิด-19 ทรู คลิกไลฟ์ ภายใต้กลุ่มทรู...

ภาพข่าว: พาณิชย์-เกษตร ดึง Wongnai และ LINE MAN ส่งเดลิเวอรี่ “มังคุด” จากพี่น้องชาวสวน ถึงบ้านชาวกรุงฯ ในโครงการ “เราทำได้ WE CAN DO IT”

พาณิชย์-เกษตร นำโดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดึง Wongnai และ LINE MAN เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสรรพกำลังของโครงการ “เราทำได้ WE CAN DO IT” ส่งตรงเดลิเวอรี่ออนไลน์ “มังคุด”...

Related Topics