นักศึกษาโลจิติกสส์ ม.หอการค้าไทยหนุนมาตรฐานดูแลพนักงานส่งอาหารยุคโควิด – 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 22, 2020 16:41
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ยุคการระบาดไวรัสโคโลน่าโควิด – 19 ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สำคัญมากสำหรับภาคประชาชนที่ต้องการใช้บริการ สำนักอนามัยได้ออกคำแนะนำสำหรับการให้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส ให้ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค และให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขนส่งอาหาร ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ขนส่งอาหาร   หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ใช้วิธีการส่งอาหารแบบ Personal distancing ยืนห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังมีความเป็นห่วงความปลอดภัยพนักงานส่งอาหาร เนื่องจากยังปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆมากมายกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานส่งอาหารช่วงโควิดแบบนี้ ทำให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันรรรงค์สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงานส่งอาหาร

นางสาว วิจิตรา นาสิน คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า “ถ้าเป็นช่วงภาวะโรคระบาดโควิด – 19 นี้ พนักงานส่งอาหารมีความสำคัญมาก อีกทั้งอาชีพนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมาก เนื่องจากต้องออกไปเจอคนจำนวนมาก ต้องสัมผัสกับคนหรือธนบัตรซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างมาก พี่ ๆที่ทำอาชีพเหล่านี้ทุกคนต้องมารับความเสี่ยงแทนเรา ทำให้เราได้รับความเสี่ยงน้อยลงจากการที่ไม่ต้องออกไปซื้ออาหารเอง อยาให้พี่ ๆ ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างการตัวเอง ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปทำงาน สวมใส่ถุงมือทุกครั้งเพราะจะได้เป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง แต่ถ้าสวมใส่ถุงมือไม่ได้จริง ๆ เราก็อยากจะให้พกเจลล้างมือ เพื่อที่จะรีบทำความสะดวกมือตัวเองทุกครั้งหลังจากที่สัมผัสสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงอยากให้อยู่ห่างจากคนอื่นในระยะที่ทางรัฐบาลกำหนด แต่ทางร้านขายอาหารหรือร้านของขายต่าง ๆ ก็ควรจัดพื้นที่ที่มีระยะห่างไว้สำหรับให้พี่ ๆ รอรับอาหาร อยากให้บริษัท ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างมาตรฐานให้กับอาชีพนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มสวัสดิการสวัสดิการประกันสังคม สวัสดิการประกันสุขภาพให้พนักงานส่งอาหาร เพราะอาชีพเหล่านี้เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วยังต้องมาเสี่ยงกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”

นายสวิตต์ ศิลปะระเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “พนักงานส่งอาหารทุกแบรนด์เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงติดเชื้อวัสพอกับอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ เพราะถ้าเราไม่มีพนักงานส่งอาหารเหล่านี้บางครอบครัวที่อยู่แต่บ้านจริง ๆ ไม่ออกไปไหน แต่มีความจำเป็นในการซื้ออาหารต้องการที่จะพึ่งพาและสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ถึงแม้การประกอบอาชีพนี้มีความเสี่ยง แต่ก็ต้องทำเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้สามารถหาเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวได้ อยากให้พนักงานส่งอาหารทุกคนดูแลตัวเองเป็นพิเศษ รู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และตลอดเวลาที่ทำงานควรพกเจลล้างมือหรือสวมใส่ถุงมือทุกครั้งเวลาเราสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส ซึ่งถ้าเป็นไปได้จากการรับเงินอยากจะแนะนำให้คนที่สั่งอาหารของสิ่งของต่าง ๆ ชำระเงินโดนการตัดบัตรเครดิตของตัวเอง เพื่อเป็นการลดการสัมผัสธนบัตร ที่สำคัญอยากหนุนสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนเจ้าของบริษัทหรือนายทุนที่ดูแลในแอพพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ฟู้ดต่าง ๆ ควรจะดูแลพนักงานเป็นพิเศษช่วงภาวะโรคระบาด เช่น หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือโดยที่ไม่ต้องให้พนักงานส่งอาหารหาซื้อกันเอง เพราะสิ่งของพวกนี้บางทีขาดตลาดมีราคาสูง เพราะฉะนั้นทางบริษัทควรจะดูแลและแจกสิ่งของพวกนี้ให้กับพนักงาน โดยระบุแน่ชัดว่าจะแจกเป็นรายวันหรือรายอาทิตย์ก็เป็นได้ การสร้างมาตรฐานเว้นระยะห่างการรับอาหารและการส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ระบบประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ”


Latest Press Release

กมธ. วิทย์ฯ หนุน "โคราชโมเดล" เทงบวิจัยแก้จน ดันโครงการ "อีสานวากิว" พร้อมเร่งแก้ราคามันตกต่ำ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไขข้อข้องใจการทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสมีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลี ผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์...

“Mini Motor show” ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “Mini Motor show” นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีสุดว้าว จากค่ายรถยนต์ BMW, MG, Nissan ฯลฯ พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเมื่อจองรถภายในงานนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย พบกับรถยนต์รุ่นใหม่ ในงาน...

ชวนคุณแม่จูงมือคุณลูก ช้อปอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวัล ทรูโชว์อัจฉริยภาพเครือข่าย True5G ส่งหุ่นยนต์สุดล้ำ ลุยภารกิจงาน "Amarin Baby & Kids Fair"

กลุ่มทรู ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G จัดพาเหรดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติภารกิจเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณแม่ชวนลูกมาช้อป ในงาน "Amarin Baby & Kids Fair" ครั้งที่ 17 ยกระดับงานแฟร์ให้ทันสมัยในแนวคิด New Normal Exhibition...

สาธิตกรุงเทพธนฯ แนะนำ 5 แอปฯ น่าใช้ ตัวช่วยให้การเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

เมื่อการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากการเขียนลงบนกระดาษ ก็เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแทน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตอย่างเข้มข้นแล้ว...

Related Topics