สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง – ให้ความช่วยเหลือดูแลลดผลกระทบโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2020 16:49
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารกล่องสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ดูแลจัดหาที่พักระหว่างกักตัว แจกกล้าผักและชุดปลูกผัก DIY พืชผักสวนครัวขณะเดียวกันยังให้การช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 เช่น การช่วยเหลือทุนฝึกอาชีพ ทุนประกอบอาชีพ การช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ในการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่เจ็บป่วย

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ แผ่นพับต่าง ๆ รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิและสำรวจผู้สูงอายุและคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ อีกทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิญชวนประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบการเข้าถึงอาหาร 3 มื้อ แนะนำจุดบริจาคอาหารสำหรับคนไร้ที่พึ่ง การบริการด้านที่พักอาศัย อาหารและยารักษาโรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเตรียมไว้ สำหรับกรณีผู้สมัครใจเข้ารับบริการ จะแนะนำให้ไปที่บ้านมิตรไมตรีดินแดง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับผู้เข้าพักอาศัย หรือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


Latest Press Release

ซันคิสท์ชวนร่วมสนุกในกิจกรรมออนไลน์ ลุ้นรับนมพิสทาชิโอรสชาติใหม่ “ชาไทย” จำนวน 10 รางวัล

ซันคิสท์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ถั่วพิสทาชิโอ และเครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ ภายใต้เครือเฮอริเทจ ชวนผู้ชื่นชอบนมพิสทาชิโอมาร่วมสนุกในกิจกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ Sunkist Thailand เพื่อลุ้นรับนมพิสทาชิโอรสชาติใหม่ รสชาไทยจากแบรนด์ซันคิสท์ ที่หอม อร่อย และทานง่าย...

พล.อ.ประวิตร เร่งรัดขุดลอกบึงสีไฟ-ฟื้นแม่น้ำพิจิตร พร้อมรับน้ำหลาก

รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.พิจิตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟและโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ...

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน “๕ ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน”

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน “๕ ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน” หวังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และความยั่งยืนให้กับวงการยางพาราไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ...

สำน้กงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระด้บ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โดย ผอ.ปฐมพงศ์ ฟักเขียว ดำเนินการบริการช่างไฟฟ้าในพื้นที่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 16 คน มีการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์(e-Testing System)ก่อน...

ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.39 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี...

Related Topics