มูลนิธิปิดทองหลังพระ ช่วยคนตกงานจากโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 7, 2020 11:46
กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--มูลนิธิปิดทองหลังพระ

107 โครงการปิดทองฯ ช่วยคนตกงานจากโควิด 19 เป็นพี่เลี้ยงชุมชนสร้างแหล่งน้ำสานต่อความยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากผ่านแหล่งน้ำชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพ คาดปชช.มีเงินเพิ่มจากผลผลิต 3,400   บาทต่อเดือน

นายประสิทธิ์   โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19   ที่ทำคนตกงานต้องกลับบ้านไร้งานทำ โดยโครงการนี้เกิดจากคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้ร่วมกันหารือและวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ จึงเห็นว่าต้องเข้ามาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เร่งด่วน เพราะล้วนแต่เป็นกำลังในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว   จึงได้เกิดโครงการและเริ่มในพื้นที่ต้นแบบโครงการปิดทองฯ   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   3 จังหวัดคือ ขอนแก่น อุดรและกาฬสินธุ์ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนเมื่อโครงการสำเร็จจะส่งต่อรัฐบาลขับเคลื่อนต่อไป

ทั้งนี้โครงการได้กำหนดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำและสร้างอาชีพในชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ประชาชนและเกษตรกรจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้   มีด้วยกัน   107 โครงการ ใน   43 อำเภอ   3 จังหวัดแบ่งเป็นการจ้างงานในจังหวัดอุดรธานี   83 ราย ขอนแก่น   145 ราย และกาฬสินธุ์   130   ราย   ทั้งหมดจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชนที่มาร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำที่สถาบันปิดทองฯสนับสนุนปัจจัยการซ่อมเสริมสร้างแหล่งน้ำ โดยมีภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมลงแรง ทั้งนี้ใน 107 โครงการจะมีครัวเรือนรับประโยชน์จากแหล่งน้ำ   5,320   ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์   30,990 ไร่   มีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 23.7 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)   งบประมาณลงทุน 48.8 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรในฤดูการผลิตและการทำพืชหลังนาได้กว่า   217   ล้านบาท   เฉลี่ยรายได้เพิ่ม   7,000   บาทต่อไร่ หรือ3,400   บาทต่อเดือน คิดเป็นรายได้ต่อปีเทียบกับงบลงทุนเท่ากับ   4.45 เท่า

“เป็นการทำงานที่เรียกว่า   4 ประสาน 3 ประโยชน์ คือประชาชน   ราชการ เอกชนและมูลนิธิปิดทองฯ   ร่วมกันสร้าง 3 ประโยชน์ คือ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ   สร้างอาชีพ และสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน   ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยประชาชนมีส่วนร่วม เช่นที่โครงการฝายทดน้ำห้วยปอ ม. 12 บ้านบัวสามัคคี ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ที่ฝายท้องถิ่นดูแลแต่ไม่มีงบบำรุงทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้งได้ทั้งที่มีน้ำจำนวนมากจากเทือกเขาภูพานลงมา หลังจากแล้วเสร็จสามารถทดน้ำในฤดูฝนนี้ได้เพิ่มขึ้น   13.8 ล้านลบ.ม. คาดว่าประชาชนในพื้นที่จะมีรายได้ประมาณ 86 ล้านบาท จากพื้นที่รับประโยชน์ 9,820 ไร่ “ นายประสิทธิ์กล่าว

นางธนิกา โคตรเสนา ผู้ใหญ่บ้านบัวสามัคคี   กล่าวว่า โควิด 19 ที่ระบาดชาวบ้านก็คิดว่าลูกหลานกลับมา จะไม่มีเงินส่งมาก และตกงานกลับมา จะมีอาชีพอะไรให้ทำ   เมื่อทราบว่าจะมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจ้างลูกหลานคนในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงทำงานด้วยก็ดีใจ แต่ยังไม่เชื่อว่าจะสำเร็จ กระทั่งวันนี้ทุกคนดีใจมากที่จะมีแหล่งน้ำมาช่วยทำการเกษตร   เนื่องจากฝายทดน้ำห้วยปอสร้างมา 30 ปี   หลังจากที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้ตามกฎหมาย ทางท้องถิ่นก็มีการซ่อมบำรุงเป็นระยะแต่เป็นการบำรุงแบบไม่เต็มรูปแบบทำให้ฝายขาดความแข็งแรงและไม่สามารถทดน้ำได้เกษตรกรเดือดร้อนมากหน้าแล้งไม่มีน้ำ   ซึ่งฝายที่ชาวบ้านช่วยกันทำวันนี้มาจากการลงแรงของชาวบ้านที่ตั้งใจทำเพื่อความมั่นคงของทุกครัวเรือนในพื้นที่ที่จะมีน้ำใช้ จากนี้ไปจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการการน้ำร่วมกันในฤดูแล้ง เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้งที่จะมีภาคเอกชนมาร่วมเชื่อมโยงตลาด เพราะผลชสำเร็จจากฝายทำให้ทุกคนทราบแล้วว่าสามัคคีร่วมกันทำให้ชุมชนก้าวหน้า และงานสำเร็จ


Latest Press Release

ศอช. ร่วมรณรงค์อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 ภายใต้แนวคิด "อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบลปงเตา...

SVL Group พัฒนางานขนส่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต นายชนยุทธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บจก.ท่าเรือประจวบ และ นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก ประชุมร่วม...

โรงเรียน กทม.จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ - เตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนคลายสถานศึกษา

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการของสถานศึกษา โดยมีข้อพิจารณาในการผ่อนคลาย คือ ให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติ...

วศ.อว. นำเสนอผลงานนวัตกรรมชุด PPE (lsolation Gown) รุ่น “เราสู้” ณ ทำเนียบรัฐบาล

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมชุด PPE (lsolation Gown) รุ่น “เราสู้” ชุดแบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ (Reusable lsolation Gown)...

ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับชุมชน โครงการ " 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้ " ประจำปี 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 49 หมู่1 ตำบลบ่อ อำเภอบลุง...

Related Topics