เปิดรับสมัคร GPSC Young Social Innovator 2020 ซีซั่น 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 13, 2020 17:23
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--มาเธอร์ ครีเอชั่น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2020   ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: Sustainable Energy, Natural Resources and Environment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้ร่วมส่งโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงาน และด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาผลงานทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอแนวคิด โครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)   โดยเน้นให้เห็นถึงเป้าหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน ทั้งในรูปการพัฒนาพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิตามหลักการ 3’R คือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูป (Recycle) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ผ่านแนวคิดการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน ไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบและทดลองใช้จริงในชุมชน โดยผลงานดังกล่าวจะมีโอกาสต่อยอดนำไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมได้ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : GPSC Young Social Innovator ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2563 นี้


Latest Press Release

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) เป็น “แนวโน้มเป็นลบ” และคงอันดับเครดิต

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMTBT เป็น “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” จากเดิม “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ในขณะเดียวกัน...

สบร. โดย มิวเซียมสยาม และ ที เค พาร์ค จับมือ เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ “มิวเซียมลำปาง” เพิ่มจุดเช็คอิน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) หรือ สบร. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ถือฤกษ์ดี วันมหามงคล วันแม่แห่งชาติ...

ภาพข่าว : AJA เปิดศูนย์ AJ EV BIKE จ.พะเยา

ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร (คนกลาง) นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา พร้อมด้วย คุณณัฎฐ์ธณกฤศ์ ศศิอานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปฎิพล พอใจ...

กลุ่มทรู ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน”

กลุ่มทรู ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน” ในกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มทรู...

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม แก่นางสาวศิริพร พรมวงศ์ ผู้ทุ่มเทเวลานำศิลปะและดนตรีมาสร้างคุณค่าและอาชีพแก่เยาวชนในคลองเตย...

Related Topics