ปรับแก้รายงาน EIA โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาเพิ่มเติม - เร่งคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 4, 2020 18:08
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีแนวคิดเสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงรามอินทรา-ลำลูกกา และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการ-บางปู ที่เดิมกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ มาดำเนินการเอง เนื่องจากทั้ง 2 โครงการ ไม่มีความคืบหน้าว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 12 เส้นทาง ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2553-2572) โดยกำหนดให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนสายรอง ต่อมาในเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดส่งข้อมูลรูปแบบและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาให้ กทม.

จากนั้น กทม. ได้ของบประมาณศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาของโครงการ โดยได้รับงบประมาณในปี 2557 และหลังจาก กทม. ได้ศึกษาฯ และเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และได้มีการเสนอรายงานฯ ต่อ สผ. ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 6 มี.ค.63 และได้มีมติให้เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การปรับแก้การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร การประเมินความแออัดในการให้บริการ การตรวจสอบความถูกต้องของจุดตัดระหว่างโครงการกับ Airport Rail Link การปรับรูปแบบโครงสร้าง ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับแก้รายงานเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถส่งให้ สผ.พิจารณาได้อีกครั้งประมาณปลายเดือน ส.ค.63 สำหรับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ปัจจุบันได้รับงบประมาณปี 2564 เฉพาะในส่วนของการเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) เพื่อนำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเข้าสู่กระบวนการ PPP

ส่วนสาเหตุที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาล่าช้า เนื่องจากการพิจารณา EIA ในการดำเนินโครงการต้องได้รับความเห็นชอบในหลักการจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ โดย กทม. ได้ประสาน กทพ. ตั้งแต่ปี 2558 และได้หารือร่วมกัน จนปัจจุบัน กทม. ได้รับอนุญาตจาก กทพ. แล้ว ทั้งนี้ กทม. จะเร่งรัดกระบวนการ PPP เพื่อคัดเลือกเอกชนที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยมีแผนการเปิดให้บริการโครงการดังกล่าวในปี 2568 สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการ-บางปู โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอน EIA แล้ว อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้าง


Latest Press Release

โครงการ Country Garden Forest City เผยแพร่แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศ มุ่งสร้างเมืองแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา โครงการ Country Garden Forest City ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเวศของโครงการ Forest City แผนดังกล่าวได้สรุปภารกิจของการพัฒนาระบบนิเวศของ Forest City และกำหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของการพัฒนา การดำเนินการ...

การประชุมสุดยอดปักกิ่งเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ครั้งที่ 3 เรียกร้องทุกภูมิภาคทั่วโลกร่วมมือกันอย่างเปิดกว้างและทั่วถึง

การประชุมสุดยอดปักกิ่งเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Beijing Summit) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม "Creativity empowers cities, technology creates the future" (ความคิดสร้างสรรค์สร้างพลังให้กับเมือง เทคโนโลยีสร้างอนาคต)...

รายงานเผย การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเติบโตสดใส

- รายงาน 2019 Impact Report ของ RSPO เผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลขสองหลัก ทั้งในแง่ของพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการรับรอง ปริมาณการใช้ จำนวนสมาชิก และอื่นๆ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) องค์กรสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน...

Tuya Smart เปิดฉากการประชุมเสมือน AI+IoT Business Conference (ABC) ครั้งแรก รวมตัวผู้นำอุตสาหกรรมสำคัญในวงการ IoT ของ SEA

งานประชุมธุรกิจ AI+IoT เสมือนครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้ โดยเป็นเวทีที่รวบรวมองค์กรหลัก ๆ ในอุตสาหกรรมมาไว้ในที่เดียว และผู้นำแพลตฟอร์ม AIoT ชั้นนำของโลกอย่าง Tuya Smart ก็เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งยังมีพันธมิตรชั้นนำรายอื่น...

Venture Global LNG ประกาศปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

โรเบิร์ต เพนเดอร์ และ ไมเคิล ซาเบล ผู้ก่อตั้ง ประธานร่วม และซีอีโอร่วมของบริษัท Venture Global LNG, Inc. ประกาศว่า บริษัทกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยเมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป...

Related Topics