กยท. จับมือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU ส่งต่อความรู้งานวิจัยบล็อกยางปูพื้น สร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 5, 2020 17:31
กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย ร่วม สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ. สตูล ลงนาม MOU การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน หนุนสถาบันเกษตรกรพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางมีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ที่ได้เห็นความสำคัญในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นผลจากการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ขยายผลสู่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชวนยาง และผู้ประกอบการยาง ให้สามารถนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตยาง และสร้างรายได้ให้สถาบันเกษตรกร อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิตยางมาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบยางเพียงอย่างเดียว

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ในการแปรรูปยางซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสตูล จึงนำผลงานวิจัย บล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอน ของ กยท.มาขยายผลสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง   มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ทั้งด้านเครื่องจักรและบุคลากร   สามารถนำผลผลิตยางพาราในพื้นที่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีคุณภาพ กยท. และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จึงมีความตกลงร่วมกันที่จะนำผลงานวิจัยบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอนของ กยท. ขยายผลสู่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับอาชีพการทำสวนยาง จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมนุมสหกรณ์ในครั้งนี้

“กยท. มีความยินดีที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา นำเทคโนโลยีจาก กยท. มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตยางของสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์ ทั้งนี้ เชื่อว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางของไทย ที่ผลิตโดยฝีมือของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจ จนนำไปสู่การเป็นที่หนึ่งในระดับโลกทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน”

นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและข้อมูลงานวิจัยด้านการแปรรูปยางและสร้างผลิตภัณฑ์ยางโดยเริ่มจากชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราจาก ฝวอ. ได้รับจ้าง กยท. ผลิตบล็อกปูพื้นจากยางพารา นำไปปูพื้นสนามรวมทั้งสิ้น 3 สนาม พื้นที่รวม 500 ตารางเมตร สร้างรายได้ให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลไม่ต่ำกว่า 950,000 บาท


Latest Press Release

เซี่ยงไฮ้จัดการประชุมส่งเสริมการพัฒนาเกาะฉางซิง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นครเซี่ยงไฮ้ได้จัดการประชุมส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบนเกาะฉางซิง โดยภายในงานมีการเซ็นสัญญาในโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 12 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมเกือบ 1 หมื่นล้านหยวน (1.48 พันล้านดอลลาร์) นอกจากนี้...

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และแบรนด์ไอเท็มสุภาพบุรุษชั้นนำ ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ ในงาน EastVille Gentlemen Collection

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และแบรนด์ไอเท็มสุภาพบุรุษชั้นนำ ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นระดับพรีเมี่ยม สะท้อนนิยามสุภาพบุรุษที่มีระดับให้ชมในงาน EastVille Gentlemen Collection ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ จัดงาน...

บราเดอร์เดินหน้าพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาสาอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 12

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ 'บราเดอร์อาสาอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน’ ผนึกพลังคณะผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมปลูกป่าชายเลนซึ่งปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19...

ลาลามูฟ จับมือคู่ค้าขับเคลื่อนธุรกิจ ชี้ช่องทางเพิ่มยอดขายหนุนระบบขนส่งที่มีมาตรฐานจากมืออาชีพ

แม้ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จะสร้างความกังวลให้กับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ลาลามูฟ LALAMOVE บริการรับ–ส่งสินค้าตามความต้องการ (on-demand delivery service) ตลอด 24 ชั่วโมง...

สสว. ประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วีระพงศ์ มาลัย บิ๊กบอส สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดนำ คณะผู้บริหารและสื่อมวลชนประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

Related Topics