กระทรวงเกษตรฯ รวมใจจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 11, 2020 11:15
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญในปีนี้

โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1. การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง 2. การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ 3. การจัดอาหารและเครื่องดื่มให้บริหารประชาชน โดยใบปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ ประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับข้าวไทย กล่าวถึงประวัติความสำคัญของข้าวไทย การจัดแสดงข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ เป็นต้น และนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมไทย โครงการสร้างทายาทหม่อนไหม โครงการ “ตรานกยูงพระราชทาน” (เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย) การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไหม และการสาธิตทอผ้าไหมไทย เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ การสาธิต-การฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการดำรงชีพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสตรี ตลอดจนการบริการจัดหางาน รวมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการฟรีตลอดงาน โดยจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่เวลา 10.00 -12.00 น. และ 15.00 - 18.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสร้างความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตในแบบชีวิตวิถีใหม่ด้วย


Latest Press Release

“พลเอก ประวิตร” ดัน 2 โครงการขนาดใหญ่ อ่างฯ แม่ตาช้าง - คลองโพล้ พร้อมเร่งรัดให้ก่อสร้างได้ภายในปี 65

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ...

จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard...

ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงานขาดทักษะคิดวิเคราะห์ จับมือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผลักดันโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...

GWM ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก

GWM (601633.SS/02333.HK) ผู้ผลิตรถกระบะและรถเอสยูวีชั้นนำระดับโลก ประกาศแผนเปิดตัวรถกระบะ P Series ทั่วโลก โดยรถกระบะซีรีส์นี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด P71 และใช้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัยและการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส...

Related Topics