“นฤมล” ลุยงาน กพร. เดินหน้าขับเคลื่อนสู่กระทรวงเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday September 23, 2020 17:29
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--กระทรวงแรงงาน

รมช.แรงงาน พบปะข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ำ ทุกคนต้องร่วมกันช่วยขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน ยกระดับสู่กระทรวงเศรษฐกิจ

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานของประเทศ กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มุ่งที่จะให้ประเทศเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผลผลิตของสถาบันการศึกษายังไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงเป็นข้อต่อสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ที่จะทำหน้าที่ในการฝึกทักษะของนักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคเอกชนเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบเป็นอย่างดี จึงต้องการให้กระทรวงแรงงานยกระดับสู่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า ผู้ใช้แรงงานในระบบส่วนใหญ่ถูกเลิกจ้างจำนวนมาก กพร. จึงมีหน้าที่พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กลุ่มแรงงานในระบบให้มีทักษะที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับต่อการประกอบอาชีพอิสระ

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า ในการขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานสู่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการหางานให้ทำ การดูแลสวัสดิการ หรือการดูแลผู้ประกันตนเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องการ สร้าง ยก ให้ โดยเฉพาะการสร้างแรงงานคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรับกับจุดแข็งของ กพร. ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือช่าง ทักษะที่ต้องใช้เทคนิคชั้นสูง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน S-Curve ซึ่งเป็น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในเขตพื้นที่เหล่านี้มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะพิเศษเช่นเดียวกัน

“การทุ่มเทความรู้ ความสามารถ กำลังกาย-ใจของทุกท่าน จะช่วยผลักดันนโยบายและหลักการทำงานดังที่กล่าวมา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอให้การจัดสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด


Latest Press Release

CStone และ EQRx จับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก เพื่อผลิตยา immune checkpoint inhibitor สองชนิด: sugemalimab (anti-PD-L1) และ CS1003 (anti-PD-1)

- CStone จะให้ EQRx เช่าสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในผลิตภัณฑ์กลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งระยะสุดท้ายจำนวนสองตัว สำหรับการพัฒนาและการวางตลาดนอกกลุ่มประเทศ Greater China - ข้อตกลงครั้งนี้จะปูทางสำหรับการนำยา sugemalimab (anti-PD-L1) และ CS1003 (anti-PD-1) ของ...

สสส. เผยดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพิ่มทุกด้าน ขณะที่ดัชนีความเข้มแข็ง อยู่ในขั้นเข้มแข็งมาก จัดการตนเองได้

สสส. เผยดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพิ่มทุกด้าน ขณะที่ดัชนีความเข้มแข็ง อยู่ในขั้นเข้มแข็งมาก จัดการตนเองได้ พร้อมต่อยอดพัฒนาเครื่องมือวัดความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นกำจัดจุดอ่อนสร้างชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์แสดงสินค้าและการประ...

ซีพีเอฟ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวสระแก้ว และ ปราจีนบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง มอบอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี...

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมบริจาคเสื้อพละให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม จ.พิจิตร

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ร่วมบริจาคเสื้อพละให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม จ.พิจิตร ผ่านโครงการ "NBT...

เมนูชวนชิม "ข้าวเกรียบปากหม้อ"

ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความนุ่มลิ้นจากแป้งขาวเนียน ไส้ไก่แน่นๆ อร่อยกลมกล่อม เสิร์ฟร้อนๆ เพราะทำคำต่อคำกับเมนู "ข้าวเกรียบปากหม้อ" บริการรวมในบุฟเฟต์นานาชาติ เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น พร้อมเมนูพรีเมียมอื่นๆ...

Related Topics