กสร. เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 28, 2020 14:34
กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิด“ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19” เพื่อเป็นกลไกในการทำงานเชิงรุก ซึ่งจะเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การเลิกจ้าง พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้างได้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย แต่รายได้ลดลง ทำให้ผลประกอบการขาดความสมดุล หนทางในการแก้ปัญหาของ สถานประกอบกิจการ คือการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของกรม พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและมายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานจากสถานประกอบกิจการ 1,425 แห่ง จำนวน 22,634 คน กรมฯ ได้ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์แล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 376,997,561 บาท ดังนั้นเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วกรมจึงจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19” ที่ถือเป็นกลไกหนึ่งในการทำงานเชิงรุก โดยการเฝ้าระวังและติดตามรายงานสถานการณ์การเลิกจ้าง การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน อันจะส่งผลให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคโควิด 19” (Prevention and Problem Solving on Termination of Employment Operation Center) หรือเรียกโดยย่อว่า ศปลค. (PSTC) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ กองคุ้มครองแรงงาน ชั้น 10 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้าง ตลอดจนประสานงานด้านการข่าว รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นแนวทางแก้ไขหากสถานการณ์ยังไม่ยุติ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา แนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเลิกจ้างแก่หน่วยปฏิบัติ หรือสถานประกอบกิจการ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างต่อไป


Latest Press Release

หนังสือคู่มือ “จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและมีการผ่อนปรนตามลำดับ ขณะเดียวกันยังคงต้องให้ความสำคัญในการจัดงาน...

นิสิตจุฬาฯ ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563

วศิน ศักดิ์ประทีปกร นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ระดับ Gold เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563...

พฤกษามอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศถ่ายภาพจากแคมแปญ "ความสุขทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณ"

พฤกษาออกแบบทุกพื้นที่และฟังก์ชันด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ทุกสเปซในบ้านเป็น "พื้นที่ที่ใช่" และ "ใช้งานได้จริง" จนเกิดเป็นความสุขทุกตารางนิ้ว จัดกิจกรรมแชร์ภาพถ่ายภายใต้แคมเปญ "มุมแห่งความสุขทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณ" โดย นางสาวอังคณา...

JBS ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับการอนุรักษ์ผืนป่าอเมซอน

บริษัท JBS ผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ ประกาศเปิดตัวโครงการ Together For the Amazon ซึ่งเป็นแผนงานริเริ่มเพื่อยกระดับการอนุรักษ์และการพัฒนาชีวนิเวศของป่าอเมซอน (Amazon Biome) อันจะนำไปสู่การผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้น...

เทศกาลกินเจปีนี้!! อร่อยสุขใจ….ไม่ต้องบินก็ฟินได้ ที่ร้าน Puff & Pie และ ห้องอาหาร Royal Orchid Dining Experience

เทศกาลกินเจปีนี้ “Meat Avatar” (มีท อวตาร) ส่งมอบเมนู สุขใจ อิ่ม อร่อย ในประเพณีถือศีลกินเจ พร้อมเสิร์ฟหลากหลายความอร่อยอย่างลงตัว จากการรังสรรค์เมนูสุดครีเอต ด้วยเชฟมืออาชีพมากประสบการณ์ ยกระดับความอร่อย ทานได้ต่อเนื่องด้วยวัตถุดิบผลิตภัณฑ์...

Related Topics