สาขาการเงิน ม.หอการค้าไทยร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อบรมนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 26, 2020 16:40
กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง ต่างระดับ อาคาร 5 ชั้น 2 อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จัดโครงการ company open house เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงานด้านบริษัทหลักทรัพย์ โดยครั้งที่ 1 นี้ เป็น theme 'job with Finansia’ ได้รับเกียรติจากคุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร สายงานธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายงานการตลาดและการขาย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มาบรรยายตลาดงานของบริษัทหลักทรัพย์ ภาพรวมธุรกิจในปัจจุบัน การเติบโตในอนาคต ตำแหน่งงาน คุณวุฒิ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม resume ที่ดี และ mock up การสัมภาษณ์งาน และรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจ. นอกจากนั้น บริษัทมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะการลงทุน โดยการจัดโครงการ FinansiaHERO stock learning @ utcc ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็น season 3 โดยการให้ความรู้ด้านการลงทุนและฝึกให้ตัดสินใจลงทุนในตลาดจำลองด้วยเงินทุน 10 ล้านบาท บน platform "FinansiaHERO" ซึ่งในครั้งที่ผ่านๆ มา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน

นายยุทธพล ศิริพาณิชย์วัฒนา (โอ๊ต) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ชั้นปี 4 ได้กล่าวเกี่ยวกับการเข้ารับฟังครั้งนี้ ว่า "ได้รู้ว่าการทำงานในแต่ละตำแหน่งที่เราสนใจและอยากจะสมัครงานเข้าไปนั้นจริง ๆ แล้วไม่ได้ใช้เพียงทักษะเดียวที่เรามี แต่มันจำเป็นต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านมาประกอบกันมากกว่าเพียง 1 ทักษะ เราได้รู้ว่าการทำงานนั้นไม่ควรเก่งเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่ควรจะเก่งรอบด้านถึงจะสามารถก้าวนำคนอื่นได้

และรู้สึกดีที่ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้บ่อย ๆ เพราะมันทำให้เราเห็นว่าตลาดแรงงานข้างนอกนั้นเป็นไปในทิศทางไหนในตอนนี้ และคนที่แต่ละบริษัทแต่ละองค์กรต้องการที่จะรับเข้าไปทำงานด้วยนั้นเขาอยากได้คนที่มีประสิทธิภาพการทำงานแบบไหน หรือว่าควรจะมีทักษะอะไรที่ตอบโจทย์กับตลาดงานจริง ๆ และถ้าทางมหาวิทยาลัยไม่เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรานั้นเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าในตอนนั้นตลาดแรงงานต้องการคนที่มีทักษะแบบไหน

สิ่งที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้จากการเข้าร่วมโครงการในวันนี้นั้นอย่างที่เราบอกไปในตอนแรกว่าถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือบริษัทที่เราสนใจที่จะร่วมงานเราจะต้องพัฒนาทักษะอะไรที่เราไม่มี เราก็นำสิ่งที่เขาต้องการมาพัฒนาและเติมทักษะที่เราขาดให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีสิ่งที่องค์กรแต่ละองค์กรที่เราสนใจต้องการตัวเราและเลือกเราเข้าร่วมองค์กรของเขา"

นายสิทธา ศราวณะวงศ์ (ปั้ป) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ชั้นปี 3 ได้กล่าวว่า ได้รู้ว่างานแต่ละตำแหน่งนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างและได้รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทลึกขึ้นว่ามันมีทั้งหน้างานและหลังบ้าน พร้อมทั้งรู้ได้รู้ถึงรายละเอียดงานแต่ละส่วนที่ทั้ง 2 ฝ่ายนี้ต้องทำอย่างละเอียดขึ้น อย่างเช่นหน้าที่ของพนักงานที่คอยให้คำปรึกษาก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษาเพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารกับผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ รวมถึงยังต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับการตลาดเพื่อที่จะได้เป็นส่วนในการช่วยชักจูงหรือทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือ

จากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เรารู้สึกดีมากเพราะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของคนที่ทำงานจริง ๆ และมีความรู้ที่แตกต่างออกไปจากที่เราเรียนเนื่องจากมันมาจากประสบการณ์จริง ๆ ที่เขาเจอ มันก็ทำให้เราสามารถที่จะนำความรู้จากที่เรียนมาในห้องเรียนมาพัฒนาผสมผสานรวมกับความรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อที่จะได้นำส่วนนี้มาพัฒนาให้กับตนเอง

และท้ายที่สุดเราจะนำความรู้ตรงนี้มาพัฒนาทักษะตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นและทำให้ตนเองสามารถเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ให้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูด ภาษา และสิ่งต่าง ๆ ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการในปัจจุบันเพื่อที่จะเราจะได้มีความรู้รอบและทักษะการทำงานที่รอบด้านมากขึ้น


Latest Press Release

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน "คปภ. เพื่อคนพิการ" ประจำปี 63 ครั้งที่ 4

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิด"โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ" ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยมี นางสาวนารีรัตน์...

การบินไทยรับคนไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ รวมทั้งจากจีน กลับสู่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ย 63

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ( นัดพบ CO - PAYMENT) และโครงการนัดพบแรงงานย่อย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี...

สพร. 17 ระยอง จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 27 พ.ย.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน 13 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สพร.17 รย. ทั้งนี้...

เพาเวอร์บาย จัดดีลแรง แซงลมหนาว ช้อปดีมีคืน คูณ 3 กระตุ้นเศรษฐกิจไทย พร้อมลดหย่อนภาษีตามมาตรการของรัฐบาล ใช้ได้ ถึง 31 ธ.ค.63 นี้เท่านั้น

นายอาวิทธ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด กล่าวว่า สำหรับบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ผู้นำธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที มือถือ แก็ดเจ็ต และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศไทย...

Related Topics