สพร.21 ภูเก็ต เร่งพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday October 30, 2020 13:54
กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา การทำเบเกอรี่ จำนวน 20 คน และ สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย แรงงานใหม่ ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือเป็นผู้ที่ว่างงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยมี นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นประธานเปิดฝึกอบรม

นางสาวอาภากร กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา การทำเบเกอรี่ และ สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม มุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความชำนาญทั้ง 2 สาขาที่ดำเนินการฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และรองรับการว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19


Latest Press Release

FII Institute ยืนยันวิทยากรผู้มีชื่อเสียงกว่า 140 ท่านจะขึ้นพูดในการประชุม FII ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 วัน

- วิทยากรจากนานาประเทศกว่า 60 ท่านจะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองในกรุงริยาด ขณะที่อีก 80 ท่าน จะเข้าร่วมแบบเสมือนจริงจากทั่วโลก รวมถึงจากสาขาของ FII ด้วย - เหล่านักลงทุนชั้นนำและผู้บริหารอาวุโส อาทิ H.E. Yasir Al-Rumayyan ประธานกรรมการประจำ FII Institute...

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน ถึง 31 ธ.ค.65

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรว่า กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 371 (พ.ศ.2563) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร...

จุฬาฯ ผุดสุดยอด Chatbot เรียนภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลเหรียญทองจากไต้หวัน 2020

MALLIE แชทบอทเกมฝึกภาษาอังกฤษครบเครื่อง นวัตกรรมล่าสุดจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรองคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทองจากไต้หวันในงาน "2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO" "Practice makes perfect!" สำนวนภาษาอังกฤษที่หมายถึง...

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุน START UP ส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 10,000 บาท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุน START UP ส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 10,000 บาท สำหรับผู้สมัครใหม่ หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี โดยมีคุณสมบัติกำลังจะจบการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า เตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ามายื่นพร้อมรับทุน START UP...

สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานขับโฟล์คลิฟ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 18 ชม. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 ม.ค. 64 จำนวน 20 คน ณ บ.อู่...

Related Topics