"สุชาติ" รับข้อเสนอ7 เรื่องเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน จากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 3, 2020 10:36
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

"สุชาติ" นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงานรับหนังสือข้อเสนอ 7 เรื่อง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมมอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รับช่วงต่อ ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทวงแรงงาน รับหนังสือข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 7 เรื่อง จากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ที่นำมาโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะรวม 60 คน พร้อมกันยื่นหนังสือบริเวณโถงอาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วย (1) การปรับเพิ่มสิทธิลาคลอดบุตรจากเดิม 90 วันเป็นไม่เกิน120 วัน (2) การจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบให้แก่ลูกจ้าง กรณีเสียชีวิตก่อนการเกษียณอายุ (3) การปรับปรุงสัดส่วนของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้มีสัดส่วนเท่ากัน (4) การกำหนดให้วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นวันหยุดตามกฎหมาย (5) การแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเงินทดแทน (6) การแก้ไขปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 15 (เต็มเพดาน) และสุดท้าย (7) ขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.... ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รับช่วงไปพิจารณาดำเนินการต่อ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้กรมจะได้นำข้อเสนอของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นำเสนอต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งต้องประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป


Latest Press Release

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเสนอ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอให้จัดตั้งแคมเปญพัฒนาประเทศ ศึกษาเชิงลึก และสร้างโอกาสตามบริบทใหม่ ภายใต้ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ...

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 ม.ค.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน. สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ เพื่อชี้แจงผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา...

มกอช. ร่วมลงนามถวายพระพร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

สพพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์...

SVL Group ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร "กรมสมเด็จพระเทพฯ" ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

SVL Group นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ...

Related Topics