Application Koonlook KKU ตัวช่วยคุณแม่ยุคใหม่ดูแลตัวเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday March 17, 2015 15:27
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--

ทีมนักวิจัยกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวMobile Application และ Web Application ภายใต้ชื่อ KhunLook (คุณลูก) แอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัยซึ่งถูกพัฒนาเป็นแอปฯ เต็มรูปแบบ

ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร กุมารแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการแอปพลิเคชัน KhunLook เผยว่า แอปพลิเคชั่น KhunLook (คุณลูก)เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ทีมกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ทีมทันตแพทย์เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ (HDA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนา Mobile Application (iOS และ Android) และ Web Application ภายใต้ชื่อ KhunLook (คุณลูก) โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับสนับสนุนข้อมูลเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโตพัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

KhunLook (คุณลูก) คือ แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด ถึงก่อน 6 ขวบ) โดยเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูปฐมวัย มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกและเด็กเล็กร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข แอปฯ นี้สามารถช่วยประเมินสุขภาพ และให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ความโดดเด่นคือสามารถพกพาได้โดยสะดวก แจ้งเตือนนัดหมายกิจกรรมที่ควรติดตาม เก็บบันทึกภาพได้ตั้งแต่ข้อมูลการคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพช่องปากและฟัน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถโหลดแอปฯ KhunLook สำหรับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต ผ่านระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android และสามารถใช้แอปฯบนเว็บที่ www.khunlook.com ได้ฟรี

ผศ.พญ.รสวันต์ ยังกล่าวต่ออีกว่า แอปพลิเคชั่น KhunLook มีแนวคิดมานานกว่า 10 ปี เมื่อเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและมีหลายหัวข้อที่แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขต้องคำนึกถึงการสร้างเสริม สุขภาพเด็กทำโดยใช้สื่อที่สำคัญคือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แต่เนื่องจากเป็นสมุดที่ต้องตั้งใจพกพาไปด้วย เวลาลูกป่วยบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้นำสมุดมาด้วยและฉีกขาดได้จึงอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหายไปได้นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าเด็กจำนวนหนึ่งมีพัฒนาการช้ากว่าวัยอันควร และมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากผู้ปกครองขาดการเข้าถึงข้อมูลในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมซึ่งในปัจจุบันผู้ปกครองและครูจำนวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพกสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่แล้ว จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำมาพัฒนาให้ใช้ได้เต็มศักยภาพ เพราะสะดวกในการพกพา และดูข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปฯ เพื่อดูแลเด็กร่วมกับผู้ปกครองและครู โดยแอปฯ จะสามารถเตือนนัดหมายที่ได้ บันทึกและช่วยในการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟัน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสามารถเปิดอ่านคำแนะนำล่วงหน้า สำหรับแต่ละวัยว่าเลี้ยงดูและ ป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรจึงจะเหมาะสม นอกจากจะเป็นผลดีในการดูแลเด็กแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจตรงกันกับแพทย์ด้วย ฉะนั้นแอปฯ KhunLook นี้จึงมีประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะกับผู้ปกครอง ครูและเด็กเอง คาดว่า แอปฯนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพลูกได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

คุณจันทิรา รอดเดช คุณแม่ลูกสองกล่าวว่า แอปฯ KhunLook อำนวยความสะดวกในการเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถบันทึกพัฒนาการลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด และสามารถบันทึกตารางนัดหมายวันพบแพทย์วันฉีดวัคซีน สามารถคำนวณการเจริญเติบโตของลูกว่าเหมาะสมกับวัยหรือไม่ มีข้อมูลด้านโภชนาการแนะนำสำหรับเด็กแต่ละวัย สะดวกในการพกพา

“แอปฯ KhunLook นี้แปลผลให้ว่า อายุเท่านี้ กินอะไร เท่าไหร่ คอยเตือนเมื่อต้องฉีดวัคซีน แอปฯ KhunLook ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณพ่อแม่ได้ดีจริงๆ ตัดกังวลเรื่องลืมนัดหมาย และ สามารถบันทึกพัฒนาการ ต่างๆ ของลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย”

นอกจากนี้ทีมผู้วิจัยยังมีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องโดยในอนาคตจะพัฒนาแอปฯ ในโหมดสำหรับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ ผู้ปกครองและครูเพื่อบูรณาการความรู้ การดูแลเด็กให้ครบทุกองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งนี้แอปพลิเคชัน “KhunLook คุณลูก” ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มัดใจพ่อแม่ยุค IT ได้อยู่หมัด เพียง 22 วันมียอดผู้ดาวน์โหลดใช้งานกว่า 10,000 คน ไต่อันดับ 1 Top App Free ใน Google Play (Android) สำหรับหมวดการแพทย์ และ อันดับ 1 ใน Apple AppStore (iOS) สำหรับหมวด Health &

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 363-012 อีเมล admin@khunlook.com หรือ http://www.khunlook.com/healthcare/


Latest Press Release

เอเชียซอฟท์ ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 3 เร่งแผนไตรมาส 4 สร้างผลกำไร

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3/2561 สืบเนื่องจากการเลื่อนกำหนดเปิดให้บริการเกมใหม่ในไตรมาสนี้ ทำให้ไม่เกิดรายได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ไม่เป็นตามที่คาดหวัง โดยขาดทุน 11.8 ล้านบาท...

ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม

- SAM R34/35 คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อไร้สายระยะไกล พร้อมยืดอายุแบตเตอรี่ และประหยัดพลังงานมากที่สุดในอุตสาหกรรม ปัจจุบัน เทคโนโลยี LoRa(R) (Long Range) กำลังขยายขอบเขตการเข้าถึง Internet of Things (IoT)...

Kaidee รุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัว BaanKaidee แหล่งซื้อ-ขายอสังหาฯ ออนไลน์ที่ยอดคนเข้าชมทะลุ 10 ล้าน และปิดการขายได้มูลค่ากว่า 8 พันล้านบาท

Kaidee ตลาดซื้อ-ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดินหน้ารุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัว BaanKaidee - บ้านขายดี ( Baan.Kaidee.com ) พื้นที่ซื้อ-ขาย อสังหาฯ ออนไลน์ ที่ชูจุดเด่นช่วยเหลือผู้ใช้งานในด้านความหลากหลายของประเภทอสังหาฯ...

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยกับฟินแลนด์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ...

Gossip News: ITEL ผนึกพันธมิตรรุกธุรกิจ Cloud Services

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ ITEL ร่วมงานสุดยอดสัมมนาใหญ่โค้งสุดท้ายของปี 2561 " เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุดตอบโจทย์ทุกธุรกิจในยุค 4.0" โดย ITEL ในฐานะผู้นำการให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 75...

Related Topics