Application Koonlook KKU ตัวช่วยคุณแม่ยุคใหม่ดูแลตัวเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday March 17, 2015 15:27
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--

ทีมนักวิจัยกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวMobile Application และ Web Application ภายใต้ชื่อ KhunLook (คุณลูก) แอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัยซึ่งถูกพัฒนาเป็นแอปฯ เต็มรูปแบบ

ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร กุมารแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการแอปพลิเคชัน KhunLook เผยว่า แอปพลิเคชั่น KhunLook (คุณลูก)เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ทีมกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ทีมทันตแพทย์เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ (HDA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนา Mobile Application (iOS และ Android) และ Web Application ภายใต้ชื่อ KhunLook (คุณลูก) โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับสนับสนุนข้อมูลเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโตพัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

KhunLook (คุณลูก) คือ แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด ถึงก่อน 6 ขวบ) โดยเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูปฐมวัย มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกและเด็กเล็กร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข แอปฯ นี้สามารถช่วยประเมินสุขภาพ และให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ความโดดเด่นคือสามารถพกพาได้โดยสะดวก แจ้งเตือนนัดหมายกิจกรรมที่ควรติดตาม เก็บบันทึกภาพได้ตั้งแต่ข้อมูลการคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพช่องปากและฟัน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถโหลดแอปฯ KhunLook สำหรับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต ผ่านระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android และสามารถใช้แอปฯบนเว็บที่ www.khunlook.com ได้ฟรี

ผศ.พญ.รสวันต์ ยังกล่าวต่ออีกว่า แอปพลิเคชั่น KhunLook มีแนวคิดมานานกว่า 10 ปี เมื่อเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและมีหลายหัวข้อที่แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขต้องคำนึกถึงการสร้างเสริม สุขภาพเด็กทำโดยใช้สื่อที่สำคัญคือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แต่เนื่องจากเป็นสมุดที่ต้องตั้งใจพกพาไปด้วย เวลาลูกป่วยบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้นำสมุดมาด้วยและฉีกขาดได้จึงอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหายไปได้นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าเด็กจำนวนหนึ่งมีพัฒนาการช้ากว่าวัยอันควร และมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากผู้ปกครองขาดการเข้าถึงข้อมูลในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมซึ่งในปัจจุบันผู้ปกครองและครูจำนวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพกสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่แล้ว จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำมาพัฒนาให้ใช้ได้เต็มศักยภาพ เพราะสะดวกในการพกพา และดูข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปฯ เพื่อดูแลเด็กร่วมกับผู้ปกครองและครู โดยแอปฯ จะสามารถเตือนนัดหมายที่ได้ บันทึกและช่วยในการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟัน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสามารถเปิดอ่านคำแนะนำล่วงหน้า สำหรับแต่ละวัยว่าเลี้ยงดูและ ป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรจึงจะเหมาะสม นอกจากจะเป็นผลดีในการดูแลเด็กแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจตรงกันกับแพทย์ด้วย ฉะนั้นแอปฯ KhunLook นี้จึงมีประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะกับผู้ปกครอง ครูและเด็กเอง คาดว่า แอปฯนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพลูกได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

คุณจันทิรา รอดเดช คุณแม่ลูกสองกล่าวว่า แอปฯ KhunLook อำนวยความสะดวกในการเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถบันทึกพัฒนาการลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด และสามารถบันทึกตารางนัดหมายวันพบแพทย์วันฉีดวัคซีน สามารถคำนวณการเจริญเติบโตของลูกว่าเหมาะสมกับวัยหรือไม่ มีข้อมูลด้านโภชนาการแนะนำสำหรับเด็กแต่ละวัย สะดวกในการพกพา

“แอปฯ KhunLook นี้แปลผลให้ว่า อายุเท่านี้ กินอะไร เท่าไหร่ คอยเตือนเมื่อต้องฉีดวัคซีน แอปฯ KhunLook ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณพ่อแม่ได้ดีจริงๆ ตัดกังวลเรื่องลืมนัดหมาย และ สามารถบันทึกพัฒนาการ ต่างๆ ของลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย”

นอกจากนี้ทีมผู้วิจัยยังมีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องโดยในอนาคตจะพัฒนาแอปฯ ในโหมดสำหรับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ ผู้ปกครองและครูเพื่อบูรณาการความรู้ การดูแลเด็กให้ครบทุกองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งนี้แอปพลิเคชัน “KhunLook คุณลูก” ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มัดใจพ่อแม่ยุค IT ได้อยู่หมัด เพียง 22 วันมียอดผู้ดาวน์โหลดใช้งานกว่า 10,000 คน ไต่อันดับ 1 Top App Free ใน Google Play (Android) สำหรับหมวดการแพทย์ และ อันดับ 1 ใน Apple AppStore (iOS) สำหรับหมวด Health &

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 363-012 อีเมล admin@khunlook.com หรือ http://www.khunlook.com/healthcare/


Latest Press Release

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดโครงการ IIoT Contest เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สายพันธุ์ดิจิทัล

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เชื่อมั่นในเด็กรุ่นใหม่หัวใจ 4.0 จัดโครงการ "IIoT Contest" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่กำลังทำโครงงานเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ที่มั่นใจว่าโครงงานจะเสริมแกร่งให้กับ Industrial Internet of Thing (IIoT)...

Dyson เผยโฉมพัดลมกรองอากาศเทคโนโลยีล่าสุด เพื่ออากาศบริสุทธิ์ทุกมุมห้อง

- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาให้ความสามารถในการกรองอากาศที่โดดเด่น จากความเชี่ยวชาญของ Dyson ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การกรอง และการไหลเวียนของอากาศ - ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถกรองอากาศที่โดดเด่น พัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญของ Dyson ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ การกรอง...

ฝุ่นละอองได้ปกคลุมทั่วเมืองกรุงในชาวงสัปดาห์ที่ฝ่านมาจนถึงวันนี้ ทำให้อากาศที่ผู้คนหายใจกลายเป็นมลพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ฝุ่นละอองได้ปกคลุมทั่วเมืองกรุงในชาวงสัปดาห์ที่ฝ่านมาจนถึงวันนี้ ทำให้อากาศที่ผู้คนหายใจกลายเป็นมลพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน การใช้หน้ากาก N95...

เกมเอ็กซ์คลูซีฟ PlayStation4 DAYS GONE เปิดให้พรีออเดอร์ 18 มกราคม ศกนี้

โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ ฮ่องกง สาขาสิงคโปร์ ประกาศวันพรีออเดอร์เกม "DAYS GONE" แบบดิจิทัลดาวน์โหลดเริ่มจับจองได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ศกนี้ ผ่านทาง PlayStation(TM) Store โดยแบบแผ่นบลูเรย์ รุ่น Standard Edition เสนอราคา 1,890 บาท และ รุ่น...

ภาพข่าว: รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2019

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการ "TCT/TTA Joint Seminar 2019" หัวข้อ "Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย...

Related Topics