Application Koonlook KKU ตัวช่วยคุณแม่ยุคใหม่ดูแลตัวเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday March 17, 2015 15:27
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--

ทีมนักวิจัยกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวMobile Application และ Web Application ภายใต้ชื่อ KhunLook (คุณลูก) แอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัยซึ่งถูกพัฒนาเป็นแอปฯ เต็มรูปแบบ

ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร กุมารแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการแอปพลิเคชัน KhunLook เผยว่า แอปพลิเคชั่น KhunLook (คุณลูก)เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ทีมกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ทีมทันตแพทย์เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ (HDA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนา Mobile Application (iOS และ Android) และ Web Application ภายใต้ชื่อ KhunLook (คุณลูก) โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับสนับสนุนข้อมูลเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโตพัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

KhunLook (คุณลูก) คือ แอปพลิเคชั่น ที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด ถึงก่อน 6 ขวบ) โดยเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูปฐมวัย มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกและเด็กเล็กร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข แอปฯ นี้สามารถช่วยประเมินสุขภาพ และให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ความโดดเด่นคือสามารถพกพาได้โดยสะดวก แจ้งเตือนนัดหมายกิจกรรมที่ควรติดตาม เก็บบันทึกภาพได้ตั้งแต่ข้อมูลการคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพช่องปากและฟัน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถโหลดแอปฯ KhunLook สำหรับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต ผ่านระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android และสามารถใช้แอปฯบนเว็บที่ www.khunlook.com ได้ฟรี

ผศ.พญ.รสวันต์ ยังกล่าวต่ออีกว่า แอปพลิเคชั่น KhunLook มีแนวคิดมานานกว่า 10 ปี เมื่อเห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและมีหลายหัวข้อที่แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขต้องคำนึกถึงการสร้างเสริม สุขภาพเด็กทำโดยใช้สื่อที่สำคัญคือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แต่เนื่องจากเป็นสมุดที่ต้องตั้งใจพกพาไปด้วย เวลาลูกป่วยบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้นำสมุดมาด้วยและฉีกขาดได้จึงอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนสูญหายไปได้นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าเด็กจำนวนหนึ่งมีพัฒนาการช้ากว่าวัยอันควร และมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากผู้ปกครองขาดการเข้าถึงข้อมูลในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมซึ่งในปัจจุบันผู้ปกครองและครูจำนวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพกสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่แล้ว จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำมาพัฒนาให้ใช้ได้เต็มศักยภาพ เพราะสะดวกในการพกพา และดูข้อมูลได้ทุกเวลาที่ต้องการ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปฯ เพื่อดูแลเด็กร่วมกับผู้ปกครองและครู โดยแอปฯ จะสามารถเตือนนัดหมายที่ได้ บันทึกและช่วยในการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟัน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และสามารถเปิดอ่านคำแนะนำล่วงหน้า สำหรับแต่ละวัยว่าเลี้ยงดูและ ป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรจึงจะเหมาะสม นอกจากจะเป็นผลดีในการดูแลเด็กแล้ว ยังช่วยให้เข้าใจตรงกันกับแพทย์ด้วย ฉะนั้นแอปฯ KhunLook นี้จึงมีประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะกับผู้ปกครอง ครูและเด็กเอง คาดว่า แอปฯนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพลูกได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

คุณจันทิรา รอดเดช คุณแม่ลูกสองกล่าวว่า แอปฯ KhunLook อำนวยความสะดวกในการเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถบันทึกพัฒนาการลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด และสามารถบันทึกตารางนัดหมายวันพบแพทย์วันฉีดวัคซีน สามารถคำนวณการเจริญเติบโตของลูกว่าเหมาะสมกับวัยหรือไม่ มีข้อมูลด้านโภชนาการแนะนำสำหรับเด็กแต่ละวัย สะดวกในการพกพา

“แอปฯ KhunLook นี้แปลผลให้ว่า อายุเท่านี้ กินอะไร เท่าไหร่ คอยเตือนเมื่อต้องฉีดวัคซีน แอปฯ KhunLook ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณพ่อแม่ได้ดีจริงๆ ตัดกังวลเรื่องลืมนัดหมาย และ สามารถบันทึกพัฒนาการ ต่างๆ ของลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย”

นอกจากนี้ทีมผู้วิจัยยังมีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องโดยในอนาคตจะพัฒนาแอปฯ ในโหมดสำหรับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ ผู้ปกครองและครูเพื่อบูรณาการความรู้ การดูแลเด็กให้ครบทุกองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งนี้แอปพลิเคชัน “KhunLook คุณลูก” ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มัดใจพ่อแม่ยุค IT ได้อยู่หมัด เพียง 22 วันมียอดผู้ดาวน์โหลดใช้งานกว่า 10,000 คน ไต่อันดับ 1 Top App Free ใน Google Play (Android) สำหรับหมวดการแพทย์ และ อันดับ 1 ใน Apple AppStore (iOS) สำหรับหมวด Health &

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 363-012 อีเมล admin@khunlook.com หรือ http://www.khunlook.com/healthcare/


Latest Press Release

ภาพข้าว: เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา

เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะครู นำโดยครูปรีชา รักษาพล และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC...

เอไอเอส ลงนาม MOU ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าวิจัย สร้างนวัตกรรมต้นแบบ Smart Hospital

เอไอเอส โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยี...

ชีวิตที่เวิร์กไปอีกขั้น เป็นเจ้าของ ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 10 ได้แล้ววันนี้! พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,500 บาท กับโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

ซัมซุง พร้อมวางจำหน่าย กาแลคซี่ โน้ต 10 และ โน้ต 10 พลัส อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ที่สุดของสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมประสิทธิภาพทรงพลังและดีไซน์ที่เหนือชั้น ไม่ว่าจะเป็นปากกา S Pen เจเนเรชั่นใหม่ อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ Air actions แค่ตวัดก็สั่งการได้...

รู้หรือไม่ 23 สิงหาคม วันแห่งแฮชแท็ก ทวิตเตอร์รวมแฮชแท็กยอดนิยมของไทยในช่วงครึ่งปีแรก 2562

เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นบนโลก เรื่องนั้นจะถูกพูดถึงบนทวิตเตอร์ แพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนที่หลากหลาย และช่วยกระจายเสียงของพวกเขาไปถึงนับล้านคนทั่วโลก แฮชแท็กและทวิตเตอร์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานาน วันนี้ (23 สิงหาคม) นับได้ว่าเป็นวันแห่งแฮชแท็ก...

มหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ BIDC 2019

ประสบความสำเร็จด้วยดี Bangkok International Digital Content Festival 2019 (บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ดิจิทัลคอนเทนต์ เฟสติวัล) เป็นการผนึกความร่วมมือของ 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)...

Related Topics