มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday October 5, 2015 10:22
กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ หน่วยงานของรัฐที่สร้างบริการออนไลน์ต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ลงลึกทั้งการเขียนโปรแกรม การรักษาความปลอดภัย การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อไปพัฒนาต่อยอด พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแก่ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปแล้ว

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ขณะนี้ EGA ได้จัดทำมาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เสร็จสิ้นแล้ว โดยเป็นการรวบรวมแนวทางปฎิบัติที่ดีและมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วโลก เพื่อให้ภาครัฐมีมาตรฐานเชิงเทคนิคและข้อกำหนดต่างๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเริ่มผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานนี้ไปใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

มาตรฐานแอปพลิเคชั่นภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะเริ่มตั้งแต่ การกำหนดคุณสมบัติด้านการให้บริการ (Application Functional Requirement) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะทั่วไปของแอปพลิเคชัน ในส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน (User Interface and Usability) ที่มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น จนไปถึงการกำหนดโครงสร้างของแอปพลิเคชัน ที่ต้องจัดลำดับความสำคัญของหน้าจอโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานหรือรับบริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป็นหลัก หรือการกำหนดให้แต่ละหน้าจอต้องมีป้ายชื่อกำกับหน้าจออย่างชัดเจน โดยที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันควรแสดงให้เห็นถึงภาพรวมความสามารถหลักของแอปพลิเคชันและมีช่องทางการเข้าถึงความสามารถหลักอย่างชัดเจน เป็นต้น

ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ เช่น การควบคุมการเข้าถึงและการเปลี่ยนหน้าจอ (Navigation), การรองรับขนาดหน้าจอ (Supported Resolution), การสร้างปุ่มและองค์ประกอบที่สัมผัสเพื่อควบคุมได้ (Buttons & Touchable elements), ความสามารถในการอ่านได้ (Readability), ความสอดคล้องกับแอปพลิเคชันอื่นๆ (Platform Consistency) ก็มีการกำหนดไว้ในมาตรฐานนี้อย่างละเอียด

นอกจากข้อกำหนดพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไปแล้ว ในมาตรฐานชุดนี้ยังได้กำหนดเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของผู้ใช้งาน ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และข้อตกลงในการใช้งาน (User's Right), การเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (Cache Data, Caching), การเก็บข้อมูลถาวรไว้ในอุปกรณ์ของของผู้ใช้งาน (Local Storage), การใช้งานชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก (3rd Party Software Development Kit; SDK) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันให้ความสำคัญและแอปพลิเคชันภาครัฐต้องไม่ละเลยในเรื่องเหล่านี้

อีกส่วนหนึ่งที่ EGA ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วน สามารถนำข้อมูลไปบูรณาการ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในโครงการ Open Data ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานในส่วนติดต่อเพื่อพัฒนาโปรแกรม (Application Programming Interface; API) และการเปิดข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอด (Open Data) ให้กับผู้จะพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐไว้ด้วย

มาตรฐานในการทำ API นี้ได้ระบุให้แอปพลิเคชันที่จะมีการติดต่อกับระบบแม่ข่ายข้อมูลต้องมีการพัฒนาส่วนของ API ที่ระบบแม่ข่ายข้อมูลขึ้นมาทำงานควบคู่กันไปด้วยเสมอ ขณะที่แอปพลิเคชันที่มีการต่อติดกับระบบแม่ข่ายข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อขอข้อมูล ส่งข้อมูลหรือขอให้ระบบแม่ข่ายดำเนินการประมวลผลต้องทำงานผ่าน API เสมอ โดยที่ API ที่พัฒนาขึ้นควรรับส่งข้อมูลโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง (เป็น De Facto Standard) ในขณะพัฒนา เช่น รับส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON ในปัจจุบัน เป็นต้น

อีกส่วนที่สำคัญคือ การทำ API เพื่อการเข้าถึงและการแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Contents' Accessing API) โดยแอปพลิเคชันที่มีการแสดงข้อมูลสาธารณะ เช่น ข่าวสารสาธารณะที่สำคัญ ข้อมูลทางสถิติที่เป็นสาธารณะ รายการต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ควรขอข้อมูลดังกล่าวไปยัง Public API ของหน่วยงาน ซึ่ง Public API นี้ควรเปิดให้นักพัฒนาโปรแกรมโดยทั่วไปสามารถเรียกใช้งานได้ โดยอาจจะมีขั้นตอนการขอสิทธิ์ในการใช้งาน ขณะที่หน่วยงานควรพิจารณา Public API เพื่อให้นักพัฒนาทั่วไปสามารถนำข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้องเชื่อถือได้จากหน่วยงานไปใช้งานได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Public API ควรเข้าถึงได้โดยง่าย มีรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในช่วงที่พัฒนาขณะนั้น และ Public API ที่เข้าถึงข้อมูลได้ทันที ไม่ควรมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานภายในระบบ และไม่ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้

มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่น 1.0 หรือ Government Mobile Application Standard Version 1.0 เปิดให้มีการดาวน์โหลดเพื่อให้ทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ที่https://www.ega.or.th//upload/download/file_01d3944292ac5ffc97e76bf1e1faa8ed.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ส่วนการตลาดและการสื่อสาร
นายธรรณพ ศิริธรรมวิไล
โทรศัพท์ 0-2612-6000 ต่อ 3403
โทรศัพท์มือถือ 08-1845-1459
อีเมล thannop.sirithamwilai@ega.or.th

Latest Press Release

ซีวอนพร้อมบินตรงพบแฟนๆ ชาวไทยแล้วที่งาน [My Fellow Citizens] Drama Fanmeeting with Choi Siwon in Bangkok เสาร์ 6 ก.ค.นี้

[My Fellow Citizens] Drama Fanmeeting with Choi Siwon in Bangkok เสาร์ 6 ก.ค.นี้ชเวซีวอน หลังจากได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในซีรีส์เรื่อง My Fellow Citizens ก็เตรียมตัวพร้อมที่จะมาพบกับแฟนๆ ชาวไทยเพื่อสร้างความทรงจำสุดพิเศษแล้วที่งาน ?My Fellow Citizens? Drama...

เอไอเอสผนึก หัวเว่ย-ออปโป้ ทดสอบ 5G ร่วมกัน โชว์สปีด NEXT G+ ได้ถึงกว่า 1,390 Mbps ครั้งแรกในไทย

เอไอเอส ผนึกสมาร์ทโฟนระดับโลก หัวเว่ยเดินหน้าทดสอบเทคโนโลยี 5G โชว์ครบทั้ง Voice call, VDO call, Speed test ด้วย Next G+ บนเครือข่าย 5G ผ่านสมาร์ทโฟนหัวเว่ยรุ่น Mate 20 X 5G ที่รองรับการใช้งาน 5G เต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่...

พบกับมหกรรมยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยนวัตกรรม ในงาน TechnoMart2019 ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดงาน TechnoMart2019: "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" นำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร...

ผู้บริหารหัวเว่ย ไรอัน ติง เผยอุตสาหกรรม + 5G ขับเคลื่อนการเติบโตรูปแบบใหม่

ในงาน MWC Shanghai 2019 หัวเว่ยได้จัดงานเสวนา 5G is ON ขึ้น ภายใต้ธีม "5G-driven Digital Upgrades" หรืออัพเกรดดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G โดยมร. ไรอัน ติง กรรมการบริหารและประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ของหัวเว่ย กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Industries + 5G,...

แอสเพ็นเทคเปิดตัวซอฟต์แวร์ aspenONE(R) เวอร์ชัน 11 เน้นเพิ่มศักยภาพในการทำผลกำไรของลูกค้า

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) บริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset optimization software) ประกาศเปิดตัวเปิดตัวซอฟต์แวร์ aspenone(R) เวอร์ชัน 11...

Related Topics