นูทานิกซ์ เปิดตัวความสามารถใหม่ One-Click Networks เพิ่มสมรรถนะให้กับ Enterprise Cloud Platform

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday November 14, 2016 12:46
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--เอฟเอคิว

ด้วยการเพิ่มความสามารถด้าน Network Orchestration และ Microsegmentationช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามและรับทราบสถานะของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงานที่ราบรื่น

นูทานิกซ์, (NASDAQ: NTNX) บริษัทผู้นำด้านเอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์แพลทฟอร์ม ประกาศที่งาน .NEXT Europe Conference ว่าบริษัทได้ขยายสมรรถนะของ One-Click Datacenter Automation ซึ่งไร้คู่แข่ง ให้ครอบคลุมไปถึงเน็ตเวิร์คเวอร์ชวลไลเซชั่น,การรักษาความปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน และเพิ่มความสามารถให้กับ APIs ที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoT) และการขยายตัวของแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์โมบายหรือโมบาย-เฟิร์ส ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการพัฒนา และการนำซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นมาใช้งานที่แตกต่างจากเดิม ดังจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ มีแนวทางในการพัฒนาด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่นโดยใช้บริการโมดูลาร์ขนาดเล็กลงและทำงานอย่างเป็นอิสระมากขึ้น แม้ว่าสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ เหล่านี้เพิ่มความคล่องตัวให้กับการใช้งานไอทีในภาพรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความท้าทายด้านไอทีใหม่ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมแบบใหม่, ภัยคุกคามใหม่ๆ และการขาดแคลนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ครบวงจร

เวอร์ชวลไลซ์เน็ตเวิร์ค เพื่อตรวจสอบ และแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

เวิร์กโหลดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มแรงกดดันทีมไอทีในองค์กรในการมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อดูว่าแอปพลิเคชั่นต่างๆ จะมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้ตามข้อตกลงการให้บริการ (SLAs) อย่างไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ทั้งนี้หากไม่มีเครื่องมือที่เบ็ดเสร็จในตัว ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นและรับรู้ถึงสถานะของทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบไม่ว่าจะเป็น สถานะของเน็ตเวิร์ค การระบุปัญหา การแยกแยะและการแก้ไขปัญหาแล้ว จะทำให้เกิดความซับซ้อนและใช้เวลามากเกินเหตุ ความท้าทายที่พบบ่อย เช่น การกำหนดค่า VLAN ไม่ถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาหลายชั่วโมง เป็นเหตุให้แอปพลิเคชั่นต้องหยุดทำงานและสูญเสียรายได้ตามมา

นอกจากนูทานิกซ์ ปริซึ่ม (Nutanix Prism) จะสามารถดูแลตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์, เวอร์ชวลไลเซชั่นและทรัพยากรต่างๆ ในสตอเรจแล้ว Nutanix Prism ยังสามารถเข้าถึงและตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือจากผู้ขายหลายราย Nutanix Prism จะมีเครื่องมือที่สามารถมองเห็นการทำงานได้อย่างครอบคลุม ทั้งระบบที่ติดตั้งภายในองค์กรและโครงสร้างเน็ตเวิร์คระบบเวอร์ชวลได้อย่างง่ายดายกับทีมไอที ซึ่งรวมถึงการที่จะสามารถติดตามดูว่าเวอร์ชวลแมชชีนแต่ละเครื่องเชื่อมต่อกับระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร และโครงสร้างพื้นฐานเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คอย่างไร และยังให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสถานะความพร้อมใช้และประสิทธิภาพของระบบเน็ตเวิร์ค ทั้งนี้เน็ตเวิร์คเวอร์ชวลไลเซชั่นที่ติดตั้งมาพร้อม จะช่วยให้ผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์สามารถระบุและแก้ปัญหาด้านเน็ตเวิร์คที่จะส่งผลกระทบต่อ SLAs ได้อย่างรวดเร็ว

แอปพลิเคชั่นต่างๆ จะปลอดภัยมากขึ้นจากภัยคุกคามใหม่ๆ ด้วย Built-in Microsegmentation

สภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นและบริการหลายร้อยหลายพันรายการซึ่งทุกส่วนล้วนเป็นจุดที่จะถูกโจมตีได้ด้วยกันทั้งนั้น เมื่อแอปพลิเคชั่นใดแอปพลิเคชั่นหนึ่งถูกโจมตีก็จะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเวิร์กโหลดอื่นๆ ที่ทำงานอยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กร เทคโนโลยี Microsegmentation เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายองค์กรเหล่านี้ ด้วยการควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยกันเอง แต่การนำไปใช้กลับไม่แพร่หลายและเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะติดตั้งยากและมักต้องการ SDN ที่มีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

Nutanix Acropolis Microsegmentation Services (AMS) จะตรวจสอบ ติดตามสถานะ และควบคุมรูปแบบการสื่อสารระหว่างเวิร์กโหลดแต่ละรายการ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งคือการผนวกรวมเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ให้กับองค์กร นโยบายของแต่ละแอปพลิเคชั่นจะได้รับการกำหนดภายใน Nutanix Prism เพื่อให้ทีมไอทีสามารถควบคุมการบริหารจัดการการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่าง VMs, แอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนคอนเทนเนอร์ และไมโครเซอร์วิสที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปได้อย่างเบ็ดเสร็จ Nutanix AMS สามารถติดตั้งใช้งานได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที และจะขจัดความจำเป็นในการลงทุน SDNs ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมการทำงานของแอปพลิเคชั่น

นายอเล็กซานเดอร์ เดลเลน กรรมการผู้จัดการ, Delen Private Bank กล่าวว่า "การที่เราเปลี่ยนมาใช้ Nutanix Enterprise Cloud Platform ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของเรามากขึ้น ด้วยบริการ Microsegmentation ที่เพิ่มขึ้นมา ทำให้เรามั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชั่นสำคัญๆ ของเราจะมีความปลอดภัยโดยไม่ต้องมีกระบวนการถ่ายโอนภายในการบริหารจัดการกับโครงข่ายเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คใหม่ทั้งหมด"

การประสานการทำงานของระบบเน็ตเวิร์ค และบริการด้านความปลอดภัย ด้วย One-Click

การประสานการทำงานของระบบการให้บริการบนเน็ตเวิร์คที่หลากหลายซึ่งแอปพลิเคชั่นต้องการไม่เพียงแต่ซับซ้อนและเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรล้าสมัยอีกด้วย การที่จะทำให้เกิดความคล่องตัว, ปรับเปลี่ยนได้สะดวก และบรรลุความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลาวด์ได้นั้น ต้องใช้ระบบเน็ตเวิร์ค การประมวลผล และสตอเรจ ที่เสมือนไร้ตัวตน เพื่อให้ทีมไอทีไม่ต้องกังวลกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ และสามารถมุ่งไปยังการทำงานที่จะช่วยให้สามารถให้บริการแอปพลิเคชั่นที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจได้

Nutanix Acropolis นำเสนอ APIs ที่เรียบง่ายและเป็นระบบเปิด ซึ่งสามารถอัพเดทนโยบายต่างๆได้อัตโนมัติไปยังสวิทช์แบบ Top-of-Rack (ToR), Application Delivery Controllers (ADCs) และไฟร์วอลล์ที่ทำงานอยู่กับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้อย่างอัตโนมัติและมีความคล่องตัว ผู้ให้บริการระบบคลาวด์เน็ตเวิร์คกิ้งชั้นนำ เช่น Arista Networks และผู้ให้บริการสตอเรจเน็ตเวิร์คกิ้ง เช่น Brocade รวมถึง ADC และผู้ผลิตโซลูชั่นด้านความปลอดภัยต่างๆเช่น Citrix และ F5 Networks สามารถจัดเตรียมระบบเน็ตเวิร์คอัตโนมัติ และปรับเปลี่ยนนโยบายได้แบบเรียลไทม์บนพื้นฐานของการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงรอบวงจรการใช้งานด้านไอที

นอกจากนี้ เวอร์ชวลไลซ์เน็ตเวิร์ค และบริการด้านความปลอดภัย ยังสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมการใช้งานบนนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยแอปพลิเคชั่นได้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละแอปพลิเคชั่น และมีการดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้อง บริการต่างๆ เหล่านี้มีติดตั้งมากับระบบความปลอดภัยเน็ตเวิร์คและเวอร์ชวลไลเซชั่นของนูทานิกซ์ ซึ่งมีความสามารถขั้นสูงในการตรวจสอบการทำงานและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ผู้ขายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่โดดเด่น เช่น Illumio และ vArmour สามารถใช้บริการการเพิ่มและบริการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้รับการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ, โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยครบวงจรที่สามารถบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและการลดผลกระทบจากภัยคุกคาม และลดความซับซ้อนในการดำเนินงานได้อย่างมาก

ทีมไอทีได้รับประโยชน์จาก Nutanix Prism ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมหนึ่งเดียวในการควบคุมทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด พร้อมกับการบูรณาการระบบเน็ตเวิร์คที่ราบรื่นเพื่อให้บริการต่างๆ ที่อยู่บนระบบเน็ตเวิร์คสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเวอร์ชวลได้ทันที

นายซูนิล พอททิ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนูทานิกซ์ กล่าวว่า "องค์กรต่างๆ ต่างมองเห็นคุณประโยชน์ที่ชัดเจนในการรวมศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อลดความซับซ้อน แต่หากจะหยุดอยู่แค่เรื่องของสตอเรจและเวอร์ชวลไลเซชั่นนั้นไม่เพียงพอ ระบบเน็ตเวิร์คและการรักษาความปลอดภัยก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ไม่อาจนับเป็นเรื่องเล็กๆ ได้อีกต่อไป และเป็นปัจจัยที่จะนำมาซึ่งความซับซ้อนมากขึ้นและเบี่ยงเบนความสนใจของฝ่ายไอทีจากการทำงานเพื่อผลักดันธุรกิจมาใช้เวลากับงานที่ไม่จำเป็นนี้ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ Nutanix Enterprise Cloud Platform เป็นมาตรฐานให้กับบริษัทต่างๆ ที่มองหาวิธีการลดความซับซ้อนด้านไอที ในขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์จากการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่สตอเรจไปจนถึงระบบความปลอดภัย"

การวางจำหน่าย

เน็ตเวิร์คเวอร์ชวลไลเซชั่น และ APIs ที่ใช้ประสานการทำงานระบบเน็ตเวิร์ค จะมีวางจำหน่ายภายในเดือนมกราคม 2560 ส่วนโซลูชั่นอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา

คำกล่าวสนับสนุน

นายเอริค เชพพาร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของไอดีซี กล่าวว่า "นูทานิกซ์สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการรวมดาต้าเซ็นเตอร์ไซโลไว้ใน Enterprise Cloud stack ของนูทานิกซ์ จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความถี่ของการละเมิดความปลอดภัยที่เราทราบกัน ทำให้การปกป้องแอปพลิเคชั่นและข้อมูลจากภัยคุกคามกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งขององค์กร การมีโซลูชั่นที่ครบวงจรที่รองรับการทำงานทุกแง่มุมของโครงสร้างพื้นฐานไอที รวมถึงความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ค และการประสานการทำงานร่วมกัน จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทุกขนาดอย่างมาก"

นายสตีฟ ชาห์ รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ของซีทริกซ์ กล่าวว่า "Nutanix APIs ที่ใช้เพื่อการจัดเตรียมและการบริหารจัดการเน็ตเวิร์คจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพราะการบริหารจัดการที่ง่ายด้วยระบบอัตโนมัติเพียงคลิ๊กเดียว เราเชื่อว่าระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา และด้วยความสัมพันธ์อันดีของซีทริกซ์และนูทานิกซ์ จะช่วยให้เราใช้ระบบนี้กับสภาพแวดล้อมคลาวด์และไฮบริดด้วย Citrix NetScaler"

นายเอ็ด แชปแมน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรของอริสต้า เน็ตเวิร์กส์ กล่าวว่า "Extensible Operating System (EOS) Acropolis tracer and MicroSegmentation Services (MSS) ของอริสต้าทำงานโดยอัตโนมัติในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระบบเน็ตเวิร์คที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่และบริการด้านความปลอดภัยผ่านการผนวกกับ Nutanix Enterprise Cloud Platform APIs โซลูชั่นที่ทำงานร่วมกันนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการและการเตรียมการ เพิ่มความเร็วในการให้บริการและลดต้นทุนด้วยการลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน"

นายเจสัน โนเลท รองประธานอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิทช์ชิ่ง, เราท์ติ้ง และการวิเคราะห์ของโบรเคดกล่าวว่า "เราตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Nutanix Enterprise Cloud Platform เพราะแพลทฟอร์มนี้ได้แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการเป็นระบบเปิด, ครบวงจร, และขับเคลื่อนการทำงานแบบอัตโนมัติ การผสานการทำงานของนูทานิกซ์กับ Brocade Workflow Composer ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย StackStorm ช่วยให้สามารถเตรียมการ แก้ปัญหา และฟื้นฟูบริการด้านเน็ตเวิร์คต่างๆได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้ลูกค้าของนูทานิกซ์มีความคล่องตัวและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

นายคาลวิน โรว์แลนด์ รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพับบลิคคลาวด์ของ F5 Networks กล่าวว่า "F5 รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แสดงให้เห็นถึงการผสานการทำงาน API ระหว่าง BIG-IP ที่ใช้ iWorkflow เข้ากับสภาพแวดล้อมของนูทานิกซ์ ศักยภาพใหม่เหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของเราทำงานได้อย่างอัตโนมัติมากขึ้น, ปรับแต่งและประสานการทำงานได้มากขึ้น และจัดการบริการจัดหาแอปพลิเคชั่นสำคัญๆ เพื่อใช้งานไฮบริดคลาวด์ของพวกเขาได้มากขึ้น"

นายอลัน โคเอน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Illumio กล่าวว่า "นูทานิกซ์เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านแพลทฟอร์มที่สำคัญของเรา เพื่อนำเสนอระบบความปลอดภัยให้กับองค์กร เราร่วมกันนำเสนอ APIที่สมบูรณ์แบบและการบริหารจัดการที่ไม่ยุ่งยาก, ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากการที่สามารถรับทราบสถานะและติดตามได้มากขึ้น ทำงานโดยใช้แอปพลิเคชั่นเป็นตัวขับเคลื่อน และสามารถบังคับใช้นโยบายได้แบบไดนามิก"

นายทิโมธี อีดส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, vArmour กล่าวว่า "นูทานิกซ์เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ vArmour เราทำตลาดทั่วโลกด้วยกัน เราต่างเห็นตรงกันในเบื้องต้นว่าการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้, แอปพลิเคชั่น และระบบเน็ตเวิร์ค เป็นพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคลาวด์ และเรานำเสนอคุณประโยชน์นี้ให้กับลูกค้าของเราตลอดเวลา ทุกวัน ตลอด 365 วัน"


Latest Press Release

Quectel จับมือ Deutsche Telekom พัฒนาโซลูชั่น nuSIM แบบบูรณาการ

-- Quectel จับมือ Deutsche Telekom นำเสนอโซลูชั่น nuSIM เพื่อตอบโจทย์ด้านต้นทุนในตลาด IoT โดยเตรียมวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 -- Quectel Wireless Solutions ผู้จัดจำหน่ายโมดูล GNSS และโมดูลสื่อสารไร้สายชั้นนำระดับโลก ประกาศจับมือกับ...

ภาพข่าว: สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ Netflix จัดสัมมนาเรื่อง การนำภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.) ร่วมกับ Netflix ผู้นำด้านการให้บริการสื่อบันเทิงบนอินเตอร์เน็ต ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "การนำภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก" เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลและหลักปฎิบัติแก่กลุ่มนักสร้างสรรค์ชาวไทยจำนวนกว่า 150 คน...

ภาพข่าว: สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่นที่ 70

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานอำนวยการบินทบทวน ( Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 70 ณ สบพ. กรุงเทพฯ...

CoinAdvice Blockchain Conference 2019 in Pattaya,an opportunity to meet 1,500 delegates from all over the world

เมืองพัทยาร่วมกับ Coin Advice จัดงาน Conference เกี่ยวกับ Blockchain Tecnology ในระดับภูมิภาค ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา คาดมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 คน...

ธรรมศาสตร์ มั่นใจระบบชำระเงินออนไลน์ Tree Pay ในโครงการ Gen Next Academy

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (กลางขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มั่นใจใช้ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (online payment) ของบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถชำระเงินได้ทันที...

Related Topics