ฮิตาชิ เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย เพื่อวิศวกรในภูมิภาคพัฒนาทักษะการติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์-บันไดเลื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday February 8, 2017 11:17
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สยามมอเตอร์

"ฮิตาชิ" เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย หรือ Asia Training Center ศูนย์กลางลิฟต์ และบันไดเลื่อน โดยบริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ เพื่ออบรมวิศวกรในภูมิภาคพัฒนาทักษะการติดตั้ง การบำรุงรักษาลิฟต์ – บันไดเลื่อน ที่ทำธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กม 57 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเซีย นี้ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กม 57 แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้าง 864 ตารางเมตร, พื้นที่ภายในอาคาร 3,785 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย ช่องลิฟต์ 6 ยูนิต, พื้นที่ติดตั้งลิฟต์ 2 ยูนิต, ห้องฝึกอบรมความปลอดภัย และห้องเรียน 2 ห้อง เป็นศูนย์กลางด้านทักษะการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยให้กับลิฟต์และบันไดเลื่อนของฮิตาชิในภูมิภาค โดยจะช่วยพัฒนาทักษะให้กับวิศวกรที่มีตำแหน่งงานระดับกลางในภูมิภาคเอเชีย และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยได้มากกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ฮิตาชิให้ความสำคัญมากที่สุด ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์จะใช้โอกาสอันดีนี้ในการยกระดับการติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง ยกระดับการพัฒนาวิศวกรไปพร้อมๆ กันด้วย

สำหรับแผนการฝึกอบรมระดับโลกของฮิตาชิ มีบทบาท และหน้าที่ในของศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย โดยฮิตาชิ และฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ มีศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่ที่เขตอาดาจิ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกอบรม ที่ครอบคลุมสำหรับการฝึกอบรม และพัฒนาวิศวกรด้านการจัดการลิฟต์และบันไดเลื่อน อีกทั้ง มีการจัดฝึกอบรมการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนในรุ่นต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานต่างกันไปด้วย ในขณะเดียวกันวิศวกรทั่วโลกจะได้รับการอบรมภายใต้แบบแผนของบริษัทฮิตาชิประจำพื้นที่นั้นๆ และจะส่งวิศวกรในระดับ ซีเนียร์เท่านั้นให้มาร่วมอบรมขั้นสูงกับศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรุงโตเกียว เนื่องจากได้มีการเปิดตัวลิฟต์ที่ไม่ต้องมีห้องเครื่องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นนวัตกรรมลิฟต์โดยสารรุ่นใหม่ UAG-SN1 เมื่อกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ ได้ปรับแบบแผนการอบรม และได้จัดทำแบบแผนเสริม ซึ่งวิศวกรจะได้รับการอบรมตามหน้าที่การทำงาน และตามระดับทักษะที่มีศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย ได้รับการจัดตั้งภายใต้แบบแผนดังกล่าวที่ปรับเปลี่ยนไป ในฐานะพื้นที่สำหรับการพัฒนาวิศวกรที่มีบทบาทสำคัญ และพื้นที่สำหรับฝึกอบรมวิศวกรที่มีตำแหน่งงานระดับกลาง รวมทั้งเป็นพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญในการทำงานให้กับแผนกด้านเทคนิคของบริษัทในต่างประเทศ จะมีการคัดเลือกพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญดังกล่าว จากวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานจากบริษัทมาแล้ว โดยบริษทฯ มีแผนการฝึกอบรมวิศวกรที่มุ่งเน้น 3 ขั้นตอนหลัก คือ

• การฝึกอบรมในบริษัทท้องถิ่นประจำภูมิภาคเอเชีย (ขั้นที่ 1 การอบรมขั้นพื้นฐาน) การอบรมขั้นพื้นฐาน

สำหรับวิศวกรที่ทำงานให้กับบริษัทประจำท้องถิ่น หรือบริษัทย่อยประจำท้องถิ่นผ่านการใช้เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการและห้องจำลองเครื่องมือเสมือนจริง

• การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย (ขั้นตอนที่ 2 การฝึกอบรมขั้นกลางสำหรับวิศวกร) การฝึกอบรมขั้นกลางสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานจากบริษัทของตนเองมาแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียได้ทำการจัดหาโมเดลต่างๆ สำหรับภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการผลิตในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อใช้เป็นเครื่องจักรสำหรับการฝึกทักษะ ให้วิศวกรได้เรียนรู้แบบแผนงานที่แท้จริง และได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงด้านการติดตั้งและการบำรุงรักษา หนึ่งในสาขาการฝึกอบรมที่ฮิตาชิให้ความสำคัญ คือ ด้านความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ห้องฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยผ่านประสบการณ์เสมือนจริง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่การทำงานและความสำคัญของอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

• การฝึกอบรมในศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ขั้นตอนที่ 3 การฝึกอบรมขั้นการบริหารจัดการ) ฮิตาชิ และฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์มีศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว นับเป็นพื้นที่ระดับแนวหน้าสำหรับการฝึกอบรมระดับโลก เพื่อทำการอบรมขั้นสูงให้กับวิศวกรระดับซีเนียร์และอบรมด้านบริหารจัดการให้กับผู้จัดการด้านธุรกิจ ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์มุ่งยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับโลก และมุ่งพัฒนาด้านความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพของการติดตั้งและบำรุงรักษางานด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนในเอเชีย ผ่านการใช้งานศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และภายใต้แบบแผนดำเนินการอบรมระดับโลก จากการพัฒนาโครงสร้างในระดับโลกของธุรกิจด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน บริษัทตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละปีจะได้รับการติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนทั้งหมด 5,000 ยูนิตในภูมิภาคเอเชีย

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (Hitachi, Ltd.)

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม บริษัทมีรายได้รวมในปีงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) 10,034.3 พันล้านเยน (88.7 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 335,000 คน และภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน บริษัท ฮิตาชิ เน้นด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน/ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจำหน่าย/บริการด้านประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หน่วยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com


Latest Press Release

ประจิน ประกาศ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยในมิติดิจิทัล ไม่ด้อยกว่าประเทศใดในโลก เตรียมลุยพบประชาชนทุกจังหวัดขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ ดีป้า ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงานสร้างเมืองอัจฉริยะนำร่อง

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานด้านเมืองอัจฉริยะ และได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "บทบาทของซิตี้ดาต้ากับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ" ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018...

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ จัดงานเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุด NIKON Z Series : FULL-FRAME MIRRORLESS

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ จัดงานเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุด NIKON Z Series : FULL-FRAME MIRRORLESS ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของช่างภาพและผู้รักการถ่ายภาพ...

SME ONE สุดยอดเว็บไซต์สำหรับ SME

SME ONE คือเว็บไซต์กลาง (Web Portal) ของสสว.ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการของของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจภายใต้ชื่อ SME ONE โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...

เชื่อดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตถ้ามีสติในการเลือกใช้งาน ดีป้าจับมือสแพลช อินเตอร์แอคทีฟ เฟ้นหาผู้นำทางความคิด ใช้เทคโนโลยี ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกโฉมประเทศ

เชื่อดิจิทัลเปลี่ยนชีวิตถ้ามีสติในการเลือกใช้งาน ดีป้าจับมือสแพลช อินเตอร์แอคทีฟ เฟ้นหาผู้นำทางความคิด ใช้เทคโนโลยี ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกโฉมประเทศ "พิเชฐ" ขอแรงปั้นเมเนเจอร์หมู่บ้านละคนทั่วไทย เร่งเครื่องผลิตสตาร์ทอัพพัฒนาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี /...

ดีป้าจับมือดูเรียน คอร์ปปอเรชั้น ผุดโครงการบูสต์แคมป์ เฟ้นหาสตาร์ตอัพรุ่นใหม่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) จัดโครงการ SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM)...

Related Topics