ฮิตาชิ เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย เพื่อวิศวกรในภูมิภาคพัฒนาทักษะการติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์-บันไดเลื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday February 8, 2017 11:17
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สยามมอเตอร์

"ฮิตาชิ" เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย หรือ Asia Training Center ศูนย์กลางลิฟต์ และบันไดเลื่อน โดยบริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ เพื่ออบรมวิศวกรในภูมิภาคพัฒนาทักษะการติดตั้ง การบำรุงรักษาลิฟต์ – บันไดเลื่อน ที่ทำธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กม 57 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเซีย นี้ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กม 57 แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้าง 864 ตารางเมตร, พื้นที่ภายในอาคาร 3,785 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย ช่องลิฟต์ 6 ยูนิต, พื้นที่ติดตั้งลิฟต์ 2 ยูนิต, ห้องฝึกอบรมความปลอดภัย และห้องเรียน 2 ห้อง เป็นศูนย์กลางด้านทักษะการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยให้กับลิฟต์และบันไดเลื่อนของฮิตาชิในภูมิภาค โดยจะช่วยพัฒนาทักษะให้กับวิศวกรที่มีตำแหน่งงานระดับกลางในภูมิภาคเอเชีย และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยได้มากกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ฮิตาชิให้ความสำคัญมากที่สุด ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์จะใช้โอกาสอันดีนี้ในการยกระดับการติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง ยกระดับการพัฒนาวิศวกรไปพร้อมๆ กันด้วย

สำหรับแผนการฝึกอบรมระดับโลกของฮิตาชิ มีบทบาท และหน้าที่ในของศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย โดยฮิตาชิ และฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ มีศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่ที่เขตอาดาจิ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกอบรม ที่ครอบคลุมสำหรับการฝึกอบรม และพัฒนาวิศวกรด้านการจัดการลิฟต์และบันไดเลื่อน อีกทั้ง มีการจัดฝึกอบรมการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนในรุ่นต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานต่างกันไปด้วย ในขณะเดียวกันวิศวกรทั่วโลกจะได้รับการอบรมภายใต้แบบแผนของบริษัทฮิตาชิประจำพื้นที่นั้นๆ และจะส่งวิศวกรในระดับ ซีเนียร์เท่านั้นให้มาร่วมอบรมขั้นสูงกับศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรุงโตเกียว เนื่องจากได้มีการเปิดตัวลิฟต์ที่ไม่ต้องมีห้องเครื่องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นนวัตกรรมลิฟต์โดยสารรุ่นใหม่ UAG-SN1 เมื่อกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ ได้ปรับแบบแผนการอบรม และได้จัดทำแบบแผนเสริม ซึ่งวิศวกรจะได้รับการอบรมตามหน้าที่การทำงาน และตามระดับทักษะที่มีศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย ได้รับการจัดตั้งภายใต้แบบแผนดังกล่าวที่ปรับเปลี่ยนไป ในฐานะพื้นที่สำหรับการพัฒนาวิศวกรที่มีบทบาทสำคัญ และพื้นที่สำหรับฝึกอบรมวิศวกรที่มีตำแหน่งงานระดับกลาง รวมทั้งเป็นพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญในการทำงานให้กับแผนกด้านเทคนิคของบริษัทในต่างประเทศ จะมีการคัดเลือกพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญดังกล่าว จากวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานจากบริษัทมาแล้ว โดยบริษทฯ มีแผนการฝึกอบรมวิศวกรที่มุ่งเน้น 3 ขั้นตอนหลัก คือ

• การฝึกอบรมในบริษัทท้องถิ่นประจำภูมิภาคเอเชีย (ขั้นที่ 1 การอบรมขั้นพื้นฐาน) การอบรมขั้นพื้นฐาน

สำหรับวิศวกรที่ทำงานให้กับบริษัทประจำท้องถิ่น หรือบริษัทย่อยประจำท้องถิ่นผ่านการใช้เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการและห้องจำลองเครื่องมือเสมือนจริง

• การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย (ขั้นตอนที่ 2 การฝึกอบรมขั้นกลางสำหรับวิศวกร) การฝึกอบรมขั้นกลางสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานจากบริษัทของตนเองมาแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียได้ทำการจัดหาโมเดลต่างๆ สำหรับภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการผลิตในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อใช้เป็นเครื่องจักรสำหรับการฝึกทักษะ ให้วิศวกรได้เรียนรู้แบบแผนงานที่แท้จริง และได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงด้านการติดตั้งและการบำรุงรักษา หนึ่งในสาขาการฝึกอบรมที่ฮิตาชิให้ความสำคัญ คือ ด้านความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ห้องฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยผ่านประสบการณ์เสมือนจริง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่การทำงานและความสำคัญของอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

• การฝึกอบรมในศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ขั้นตอนที่ 3 การฝึกอบรมขั้นการบริหารจัดการ) ฮิตาชิ และฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์มีศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว นับเป็นพื้นที่ระดับแนวหน้าสำหรับการฝึกอบรมระดับโลก เพื่อทำการอบรมขั้นสูงให้กับวิศวกรระดับซีเนียร์และอบรมด้านบริหารจัดการให้กับผู้จัดการด้านธุรกิจ ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์มุ่งยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับโลก และมุ่งพัฒนาด้านความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพของการติดตั้งและบำรุงรักษางานด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนในเอเชีย ผ่านการใช้งานศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และภายใต้แบบแผนดำเนินการอบรมระดับโลก จากการพัฒนาโครงสร้างในระดับโลกของธุรกิจด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน บริษัทตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละปีจะได้รับการติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนทั้งหมด 5,000 ยูนิตในภูมิภาคเอเชีย

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (Hitachi, Ltd.)

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม บริษัทมีรายได้รวมในปีงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) 10,034.3 พันล้านเยน (88.7 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 335,000 คน และภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน บริษัท ฮิตาชิ เน้นด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน/ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจำหน่าย/บริการด้านประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หน่วยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com


Latest Press Release

AIS ACADEMY for THAIs เดินหน้าต่อเนื่อง สนับสนุนองค์ความรู้ให้คนไทย จัดงานสัมมนาใหญ่อีกครั้ง โดยวิทยากรชั้นนำระดับโลก พร้อมเชิญชมนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล นำคนไทยก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ในยุคที่โลกถูก Disrupt จาก Digital เกมการแข่งขันที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยี ยังเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีส่วนชี้วัดความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และวัดผลความสำเร็จในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน เอไอเอส สนับสนุนองค์ความรู้ให้คนไทยและสังคมไทย...

กพร.เมืองย่าโม ผลักดันนวัตกรรมสู่อนาคต

สพร 5 นครราชสีมา ขับเคลื่อน 3 A พัฒนาทักษะแรงงาน การใช้ Application เพื่อเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ผลักดันนวัตกรรมสู่อนาคต นายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (สพร.5นครราชสีมา) เปิดเผยว่า สพร.5 นครราชสีมา ขานรับนโยบาย 3A...

กลุ่มทรู เผยโฉม การ์ดเกมโปเกมอนเวอร์ชั่นภาษาไทย ที่ทุกคนรอคอยในราคาเอื้อมถึง ชวนสาวกไทยได้เล่นการ์ดเกมคุณภาพพรีเมียมพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ก.พ.นี้

กลุ่มทรู เผยโฉม "การ์ดเกมโปเกมอนเวอร์ชั่นภาษาไทย" ที่ทุกคนรอคอยในราคาเอื้อมถึง ชวนสาวกไทยได้เล่นการ์ดเกมคุณภาพพรีเมียมพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ก.พ.นี้ ประเดิมโชว์ในงาน "โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม เฟิร์สอิมแพ็คชาเลนจ์" กลุ่มทรู...

ทีเอ็มบี ให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ จ่ายสบาย ๆ กับ บิ๊ก คาเมร่า (Big Camera) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,200 บาท ต่อเดือน

ทีเอ็มบี ให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ จ่ายสบาย ๆ กับ "บิ๊ก คาเมร่า (Big Camera)" รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,200 บาท ต่อเดือน บัตรเครดิตทีเอ็มบี ให้ทุกการใช้จ่ายของคุณต้องได้มากกว่า ให้นักถ่ายภาพและคนรักกล้องได้ช้อปสินค้าและจ่ายแบบสบาย ๆ กับโปรโมชั่นที่ บิ๊ก...

เฟลชแมน ฮิลลาร์ด เผย Courage Commitment 2 หลักการสำคัญเอาชนะกับดักโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ปัจจุบันคำว่า Digital และ Disruptive คงไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป คงไม่มีภาคธุรกิจใดๆ ละเลยกับสองเทรนด์ได้นี้อีกต่อไปแล้ว เช่นเดียวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่แทบทุกแบรนด์ใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภค เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย...

Related Topics