ฮิตาชิ เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย เพื่อวิศวกรในภูมิภาคพัฒนาทักษะการติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์-บันไดเลื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday February 8, 2017 11:17
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สยามมอเตอร์

"ฮิตาชิ" เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย หรือ Asia Training Center ศูนย์กลางลิฟต์ และบันไดเลื่อน โดยบริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ เพื่ออบรมวิศวกรในภูมิภาคพัฒนาทักษะการติดตั้ง การบำรุงรักษาลิฟต์ – บันไดเลื่อน ที่ทำธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กม 57 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเซีย นี้ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กม 57 แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้าง 864 ตารางเมตร, พื้นที่ภายในอาคาร 3,785 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย ช่องลิฟต์ 6 ยูนิต, พื้นที่ติดตั้งลิฟต์ 2 ยูนิต, ห้องฝึกอบรมความปลอดภัย และห้องเรียน 2 ห้อง เป็นศูนย์กลางด้านทักษะการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยให้กับลิฟต์และบันไดเลื่อนของฮิตาชิในภูมิภาค โดยจะช่วยพัฒนาทักษะให้กับวิศวกรที่มีตำแหน่งงานระดับกลางในภูมิภาคเอเชีย และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยได้มากกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ฮิตาชิให้ความสำคัญมากที่สุด ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์จะใช้โอกาสอันดีนี้ในการยกระดับการติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง ยกระดับการพัฒนาวิศวกรไปพร้อมๆ กันด้วย

สำหรับแผนการฝึกอบรมระดับโลกของฮิตาชิ มีบทบาท และหน้าที่ในของศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย โดยฮิตาชิ และฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ มีศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่ที่เขตอาดาจิ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกอบรม ที่ครอบคลุมสำหรับการฝึกอบรม และพัฒนาวิศวกรด้านการจัดการลิฟต์และบันไดเลื่อน อีกทั้ง มีการจัดฝึกอบรมการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนในรุ่นต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานต่างกันไปด้วย ในขณะเดียวกันวิศวกรทั่วโลกจะได้รับการอบรมภายใต้แบบแผนของบริษัทฮิตาชิประจำพื้นที่นั้นๆ และจะส่งวิศวกรในระดับ ซีเนียร์เท่านั้นให้มาร่วมอบรมขั้นสูงกับศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรุงโตเกียว เนื่องจากได้มีการเปิดตัวลิฟต์ที่ไม่ต้องมีห้องเครื่องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นนวัตกรรมลิฟต์โดยสารรุ่นใหม่ UAG-SN1 เมื่อกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์ ได้ปรับแบบแผนการอบรม และได้จัดทำแบบแผนเสริม ซึ่งวิศวกรจะได้รับการอบรมตามหน้าที่การทำงาน และตามระดับทักษะที่มีศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย ได้รับการจัดตั้งภายใต้แบบแผนดังกล่าวที่ปรับเปลี่ยนไป ในฐานะพื้นที่สำหรับการพัฒนาวิศวกรที่มีบทบาทสำคัญ และพื้นที่สำหรับฝึกอบรมวิศวกรที่มีตำแหน่งงานระดับกลาง รวมทั้งเป็นพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญในการทำงานให้กับแผนกด้านเทคนิคของบริษัทในต่างประเทศ จะมีการคัดเลือกพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญดังกล่าว จากวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานจากบริษัทมาแล้ว โดยบริษทฯ มีแผนการฝึกอบรมวิศวกรที่มุ่งเน้น 3 ขั้นตอนหลัก คือ

• การฝึกอบรมในบริษัทท้องถิ่นประจำภูมิภาคเอเชีย (ขั้นที่ 1 การอบรมขั้นพื้นฐาน) การอบรมขั้นพื้นฐาน

สำหรับวิศวกรที่ทำงานให้กับบริษัทประจำท้องถิ่น หรือบริษัทย่อยประจำท้องถิ่นผ่านการใช้เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการและห้องจำลองเครื่องมือเสมือนจริง

• การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชีย (ขั้นตอนที่ 2 การฝึกอบรมขั้นกลางสำหรับวิศวกร) การฝึกอบรมขั้นกลางสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่สำคัญ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานจากบริษัทของตนเองมาแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมแห่งเอเชียได้ทำการจัดหาโมเดลต่างๆ สำหรับภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการผลิตในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อใช้เป็นเครื่องจักรสำหรับการฝึกทักษะ ให้วิศวกรได้เรียนรู้แบบแผนงานที่แท้จริง และได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงด้านการติดตั้งและการบำรุงรักษา หนึ่งในสาขาการฝึกอบรมที่ฮิตาชิให้ความสำคัญ คือ ด้านความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ห้องฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยผ่านประสบการณ์เสมือนจริง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่การทำงานและความสำคัญของอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

• การฝึกอบรมในศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ขั้นตอนที่ 3 การฝึกอบรมขั้นการบริหารจัดการ) ฮิตาชิ และฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์มีศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว นับเป็นพื้นที่ระดับแนวหน้าสำหรับการฝึกอบรมระดับโลก เพื่อทำการอบรมขั้นสูงให้กับวิศวกรระดับซีเนียร์และอบรมด้านบริหารจัดการให้กับผู้จัดการด้านธุรกิจ ฮิตาชิและฮิตาชิ บิวดิ้ง ซิสเต็มส์มุ่งยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับโลก และมุ่งพัฒนาด้านความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพของการติดตั้งและบำรุงรักษางานด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนในเอเชีย ผ่านการใช้งานศูนย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และภายใต้แบบแผนดำเนินการอบรมระดับโลก จากการพัฒนาโครงสร้างในระดับโลกของธุรกิจด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน บริษัทตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละปีจะได้รับการติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนทั้งหมด 5,000 ยูนิตในภูมิภาคเอเชีย

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (Hitachi, Ltd.)

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (Hitachi, Ltd.) (TSE: 6501) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากมายซึ่งพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม บริษัทมีรายได้รวมในปีงบประมาณ 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559) 10,034.3 พันล้านเยน (88.7 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฮิตาชิถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 335,000 คน และภายใต้ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน บริษัท ฮิตาชิ เน้นด้านนวัตกรรมให้กับลูกค้าในทุกภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน/ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม/ตัวแทนจำหน่าย/บริการด้านประปา, การพัฒนาเมือง และการเงิน/หน่วยงานภาครัฐ/การดูแลสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com


Latest Press Release

เทคโนโลยีด้านการบริหารบุคลากรที่ทันสมัย ช่วยขจัดอคติ และสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่บุคลากรที่หลากหลาย

การบริหารบุคลากรที่มีความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติทวีความสำคัญมากขึ้นเพราะการแข่งขันด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ ความต้องการฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และการแข่งขันกันเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาด ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว...

มธบ.จัดเสวนาติดอาวุธความรู้ด้านเงินดิจิทัลและบล็อกเชน เชิญกูรูร่วมแชร์ไอเดีย เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ?

เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้วิถีชีวิต องค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม แม้กระทั่งภาครัฐถูกดิสรัปต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะ...

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมนา MSC Open House for Japanese Customer เปิดบ้านแนะนำโซลูชั่นกับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมนา "MSC Open House for Japanese Customer" ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยนายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสงค์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (DSG)...

หัวเว่ยตั้งเป้าประสบความสำเร็จด้านเทคโนโลยี AI

มร. เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน กล่าวว่า หัวเว่ยหวังที่จะพัฒนาไปไกลกว่า 5G และเล็งที่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) มร. เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเว่ย กล่าวในระหว่างการประชุมภายในว่า "5G...

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 ระดับไฮเอนด์ รองรับการใช้งานในออฟฟิศและงานพิมพ์ออนดีมานด์ พิมพ์โปสการ์ดได้เร็วขึ้น

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 รุ่น DocuPrint C5155 d (50 ppm)หมายเหตุ1 รองรับการพิมพ์โปสการ์ดและงานพิมพ์ตามยอดสั่งจำนวนน้อยหรืองานพิมพ์ออนดีมานด์ (print-on-demand) ในสำนักงาน โดยมีการปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์ DocuPrint...

Related Topics