SIGGRAPH Asia 2017 งานประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟแห่งอนาคต ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Friday November 17, 2017 15:34
กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--คอร์แอนด์พีค

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ นับวันจะมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลตามนโยบาย Thailand 4.0 ผลักดันเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารและการทำการตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคนั้นจึงหลีกหนีไม่พ้นการสร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์ที่ต้องมีความน่าสนใจเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งการสร้างความน่าสนใจในยุคดิจิทัลคอนเทนต์นี้ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ได้พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงมีความจำเป็น และก่อให้เกิดเป็นแนวความคิดในการจัดงาน SIGGRAPH Asia ขึ้นในทุกปี

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (Bangkok ACM SIGGRAPH) 2017 กล่าวว่า ""บางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ที่มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบการจัดงาน SIGGRAPH Asia 2017 งานประชุมและงานแสดงเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อดึงดูดบุคลากรด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์แอคทีฟ และนักสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพจากทั่วโลก และเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดในประเทศ และตลาดโลกของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ระหว่างประเทศ ที่สามารถเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกันในอนาคต พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดโลก โดยผู้ประกอบการต่างประเทศสามารถเข้ามาพบปะรับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศรวมถึงแนวโน้มการลงทุน และมุ่งเสริมสร้าง Intellectual Property ในด้าน Digital Content สู่ตลาดโลก ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มธุรกิจสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม การทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก อินเตอร์แอคทีฟ และดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย""

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ""เรามีความภาคภูมิใจที่ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน SIGGRAPH Asia 2017 ซึ่งรูปแบบการจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "The Celebration of Life and Technology"" ที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆ ให้เราได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ สามารถขยายขอบเขตของการถ่ายภาพดิจิตอล การวิจัย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ แอนนิเมชั่น อินเตอร์แอคทีฟ การศึกษา และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ ทำให้เราได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลายได้มากขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลคอนเทนต์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และดิจิทัลคอนเทนต์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เนื่องด้วยธุรกิจคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลคอนเทนต์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ของประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยคาดว่า ในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมระดับมืออาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้กว่า 7,000 คนจากทั่วโลกซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต""

โดยการจัดงาน SIGGRAPH Asia 2017 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (TCEB) และสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งไทย (ELAT) สมาคมผู้ประกอบการเกมไทย (TGA)


Latest Press Release

ซินเน็คฯ ยกทัพสินค้าแบรนด์ RAZER เอาใจคอเกมเมอร์ ในงาน Thailand Mobile Expo 2020

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท ส่งกองทัพสินค้าร่วมงานมหกรรมมือถือ และแก็ดเจ็ตที่ทุกคนรอคอย ในงาน Thailand Mobile Expo 2020 ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในสินค้าพอร์ตเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก...

Tueetor แพลตฟอร์ม ออนไลน์ระดับโลก ร่วมสนับสนุนติวเตอร์ หรือครูสอนพิเศษ สมัครสอนหารายได้เสริมช่วงโควิด-19

iGroup เป็นบริษัทจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และงานวิจัย รวมถึง Technology ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกประเภท ซึ่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทางบริษัทฯ ได้ทำการเปิดหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ eLearning โดยตรงใช้ชื่อว่า mangoSTEEMS...

แอปฯ ช่างไฟชไนเดอร์ เวอร์ชั่นใหม่ เชื่อมต่อทรูมันนี่ วอลเล็ท แลกแต้มปุ๊บ รับเงินปั๊บ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค อัพเดตแอปพลิเคชั่นช่างไฟชไนเดอร์ หรือ mySchneider Electrician ที่เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นคู่ใจสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับช่างไฟ ในการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์และเรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับในการติดตั้ง พร้อมโปรโมชั่น...

MU Online ฉลองครบรอบ 3 เดือน จัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษแทนคำขอบคุณจากใจ

MU Online เกม PC แนว Hardcore MMORPG ระดับตำนานของไทยจาก PlayPark.com ฉลองครบรอบ 3 เดือน MU Online เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษขนของรางวัลมาแจกแบบไม่อั้น แทนคำขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้ความสนใจในตลอดเวลาที่ผ่านมา...

Xovis เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในเซ็นเซอร์ 3 มิติ ช่วยตรวจจับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยในร้านค้า

Xovis ผู้นำด้านเซ็นเซอร์ 3 มิติ เร่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ามกลางสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งทำให้งานธรรมดาในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานที่ไม่ธรรมดา วันนี้ บริษัทภูมิใจนำเสนอสองฟีเจอร์ AI ใหม่ในผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ 3 มิติสำหรับนับจำนวนคนในร้านค้า ได้แก่ Face...

Related Topics