กระหึ่ม! ตัวแทนซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ไทย กวาด 7 รางวัล ในการแข่งขัน ASEAN ICT Awards 2017 รอบสุดท้าย ณ ประเทศกัมพูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday December 12, 2017 10:18
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เดินหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในการคัดเลือก เฟ้นหาผลงานด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ในระดับคุณภาพคับแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันรางวัล "ASEAN ICT Awards 2017" ในนามตัวแทนประเทศไทย สู่การตัดสินรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ

ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้เข้าแข่งขัน

โดยในงานนี้ ตัวแทนซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์จากประเทศไทยโชว์ผลงานกระหึ่มเวทีอาเซียน คว้ามาได้ทั้งหมด 7 รางวัลด้วยกัน ดังนี้

รางวัล Gold Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด กับผลงาน "MATRIX REPLAY" ในหมวด Digital Content

ผู้พัฒนาระบบ REPLAY สำหรับวงการถ่ายทอดสดในวงการกีฬา โดยใช้วิธีการ REPLAY ในรูปแบบ Slow Motion ผ่านมุมมอง 360 องศาเหมือนในภาพยนตร์ The MATRIX ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การทำ Multi-Camera Control เพื่อสร้าง World Class Special Effect อาทิ Bullet Time, VR 360, 3D และ การทำ Avatar

รางวัล Silver Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด กับผลงาน "Corrupt" ในหมวด Digital Content

"Corrupt" เป็นเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันเกมแรกของโลก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ปัญหาคอร์รัปชันสำหรับเยาวชน ผ่านเนื่อเรื่องเกมที่พัฒนาขึ้นมาจากกรณีศึกษาการ

คอร์รัปชันจริงในประเทศไทย มีผู้เล่นมากกว่า 80,000 คน และสามารถนำข้อมูลการเล่นในเกมมาพัฒนาตัวชี้วัดทัศนคติต่อปัญหา คอร์รัปชันส่วนบุคคล อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงปัญหาคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับผลงาน "RECALL" ในหมวด Research and Development (R&D)

"Recall" คือ บริการ AR Code ในรูปแบบ Cloud ที่เหมาะสมกับสภาพการตลาดปัจจุบัน ที่นิยม AR Code แต่ด้วยความต้องการที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ดูสถิติการเข้าถึงของลูกค้า เป็นเรื่องจำเป็น ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ของบริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นผู้พัฒนาเนื้อหาใน AR Code

รางวัล Bronze Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด กับผลงาน "VR Real. Estate-Virtual Reality Platform For Real Estate Industry" ในหมวด Startup Company

VR Real.Estate เป็นระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนำเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) มาประยุกต์ใช้ให้ผู้ซื้อบ้านสามารถเห็นและเข้าไปเดินดูรายละเอียดต่างๆ ภายในบ้าน คอนโดฯ ได้เสมือนอยู่ในสถานที่จริง ใช้งานง่ายและมีความสมจริง ผู้ใช้งานสามารถสวมแว่นและเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงได้ด้วยการเดิน และหยิบจับสิ่งของในโลกเสมือนจริง ในมุมของผู้ขายนั้น เป็นเครื่องมือใหม่ที่สามารถช่วยให้ทำการขายได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ฉีกกรอบเดิมๆ จากโบร์ชัวร์ โมเดลพลาสติก

บริษัท นิปปอน ไซซิสท์ จำกัด กับผลงาน "Xentrack" ในหมวด Research and Development (R&D)

"Xentrack" เป็นอุปกรณ์ IoT ที่ส่งสัญญาณกันด้วย Bluetooth และส่งเข้า Server ด้วย Wi-Fi เพื่อใช้ในการ Tracking ภายในอาคาร ไม่ว่าจะใช้กับ บุคคล หรือทรัพย์สินต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้แบบ Real Time รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านทาง Line โดยมุ่งเน้นการ Tracking และขยายผลไปยังการจัดการขนส่งภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร

บริษัท ไนท์เทค จำกัด กับผลงาน "Smart PHR" ในหมวด Public Sector

"Smart PHR" คือ Mobile Application ที่ใช้เครื่อง Smart Device ในการเข้าถึงระบบ ระเบียบสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record PHR) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านบริการระบบสุขภาพส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการปัญหาด้านสุขภาวะของโรคที่เกิดในพื้นที่ โดยใช้การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน PHR API ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)   มีกลุ่มเป้าหมายใน 5 จังหวัดนำร่งที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ PHR อยู่แล้ว คือ นครนายก ภูเก็ต ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์

บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด กับผลงาน "PODD-Participator Onehealth Disease Detection" ในหมวด Corporate Social Responsible (CSR)

"PODD (Participatory One health Disease Detection)" เป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีที่ช่วยชุมชนเฝ้าระวังโรค และหยุดยั้งเหตุก่อนการระบาดจะเกิดขึ้น ปัจจุบันทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหยุดยั้งการระบาดได้มากกว่า 30 ครั้ง รวมทั้งป้องกันความเสียหายได้หลายกว่าร้อยล้านบาท

"ASEAN ICT Awards" เป็นโครงการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) ประจำปี 2560 ที่ประเทศกัมพูชา กับแนวคิดในการเปิดโอกาส และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ส่งผลงานของตนเองเข้าประกวดในเวทีระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้32เพื่อเพิ่มรายได้32และมูลค่าของผลิตภัณฑ์32ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับประเทศ32และต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัล ASEAN ICT Awards จะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทาง ศักยภาพ และความสามารถของผู้ประกอบการ ICT ไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ ASEAN ICT Awards ได้ที่ http://www.depa.or.th หรือ
http://www.aseanictaward.com/

Latest Press Release

สิ้นสุดการรอคอย ซัมซุงเปิดจอง กาแลคซี่ เอส 10 รับข้อเสนอสุดคุ้ม ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 มีนาคมนี้เท่านั้น!

ซัมซุง ประกาศเปิดจอง "ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 10" มอบความต่างอย่างเหนือกว่ากับสุดยอดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมี่ยม มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบ Infinity-O จัดเต็มด้วยเลนส์ระดับมือโปรสูงสุดถึง 5 ตัว ครั้งแรกที่สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังได้คมชัดระดับ 4K...

ZTE เตรียมโชว์ความเป็นผู้นำการพัฒนา 5G ระดับโลก ที่งาน MWC 2019 พร้อมนำเสนอที่สุดแห่งประสบการณ์ 5G

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม โซลูชั่นอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่สำหรับองค์กรธุรกิจและผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแสดงเทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ล่าสุดของบริษัท ที่งานมหกรรม Mobile...

ถอดสลักความคิด : AIS ACADEMY for THAIs: Intelligent Nation Series ตามทันเทคโนโลยี เพิ่มทักษะ ก่อเกิดวัฒนธรรม

ถึงวันนี้ หลายคนต่างรู้กันดีแล้วว่า Digital Disruption คือการก่อร่างของเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทำลายล้างวิธีการ ความคิด พฤติกรรม หรือสิ่งที่เราเคยทำอยู่ก่อนหน้าหรือในปัจจุบันให้เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ร่องรอยของสิ่งที่มาทำลายนั้น คือ "โอกาส"...

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม Smart with ICT ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App Line

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App Line" โดยคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30...

พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ จับมือแบรนด์ไอทีชั้นนำจัดงาน #Shop Over Limit ครบ จบ คุ้ม ในที่เดียวอัดส่วนลดสูงสุด 80% พร้อมโปรสุดช็อก 28 ก.พ. 3 มี.ค. นี้ เท่านั้น

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ เอาใจคอไอทีผนึกพลังร้านค้าไอทีชั้นนำภายในศูนย์ฯ อาทิ IT CITY, JIB, SPEED GAMING, CSC และยังมีแบรนด์ MSI ผู้นำด้าน Gaming Notebook ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของวงการ ทุ่มงบจัดงาน Shop Over Limit งานเดียวที่มาแล้ว ครบ...

Related Topics