แอสเพ็นเทคเปิดตัวซอฟท์แวร์ aspenONE(R) เวอร์ชั่น 10.1

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday July 17, 2018 12:13
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) บริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset optimization software) ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นซอฟท์แวร์ชื่อ แอสเพ็น เอดจ์ คอนเน็ค (Aspen Edge Connect) และ แอสเพ็น คลาวด์ คอนเน็ค (Aspen Cloud Connect) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ใหม่ล่าสุดจากซอฟท์แวร์แอสเพ็นวันที่ได้รับความนิยม (aspenONE(R)) ในเวอร์ชัน 10.1 ทั้งนี้ โซลูชั่นตระกูลแอสเพ็น คอนเน็ค (Aspen Connect) นี้เหมาะที่จะช่วยพัฒนาความยั่งยืนของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things: IIoT) ทั้งหมด นับตั้งแต่ระบบการทดสอบไปจนถึงกระบวนการผลิต สามารถจัดการวิเคราะห์ที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติแต่ให้ผลการวิเคราะห์ที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่มีผลกระทบขนาดใหญ่ได้ และสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิ่ร์นนิ่ง ให้แก่องค์กรประเภทที่ต้องใช้สินทรัพย์มาก มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สูง หรือใช้ระบบคลาวด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูล

ซอฟต์แวร์แอสเพ็น เอดจ์ คอนเน็คนี้จะสร้างการทำงานเชื่อมโยงโครงข่ายที่ราบรื่น ลดการหยุดชะงักการทำงานของระบบ อันจะนำไปสู่ความเสียหายที่มีมูลค่าสูงได้ ซอฟท์แวร์นี้ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และวินโดวส์ซึ่งอุปกรณ์ที่เอดจ์ (Edge Device) ส่วนใหญ่ใช้งาน และจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตและอุปกรณ์คอนเน็กชั่นที่เป็นแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิมได้ดี

ส่วนแอสเพ็น คลาวด์ คอนเน็คจะทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์และสนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสารที่หลากหลาย ทำหน้าที่รวบรวม ลบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากขุมข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ ที่แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Data lakes) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ และจะนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมเข้ากันกับกระบวนการผลิต อุปกรณ์และข้อมูลองค์กรผ่านซอฟท์แวร์แอสเพ็นวัน แมนนูแฟคเชอริ่ง เอ็กเซ็คคิวชั่น (aspenONE Manufacturing Execution: MES) และซอฟท์แวร์จัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset Performance Management Software: APM) เพือพัฒนาและใช้แอปพลิเคชั่นที่ต้องการความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในการจัดขนาดได้สูง

มร. คีทธ์ ฟลินน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา – ด้านโครงข่าย & ความปลอดภัย แห่งแอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ กล่าวว่า "การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งกลั่นกรองได้จากการใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิ่ร์นนิ่งและการวิเคราะห์ขั้นสูงเท่านั้น และในยุคปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมมีการใช้อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมคือ โครงข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องจักรและเครื่องวัดอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้น การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (หรือ AI) มาสนับสนุนอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมที่ส่วนเอดจ์ขอบของเครือข่าย และใช้งานผ่านระบบคลาวด์มากขึ้นนั้น จะเป็นหนทางที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถผลักดันความน่าเชื่อถือของสถานภาพสินทรัพย์ให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น เพิ่มผลผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยยังมีคุณภาพที่สม่ำเสมออีกด้วย"

คีทธ์เสริมว่า "ผู้นำทั่วโลกกำลังใช้วิทยาศาสตร์ของข้อมูล หรือศาสตร์แห่งการเก็บและเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่ความรู้ในการสร้างผลกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น ซอฟท์แวร์ใหม่ทั้งแอสเพ็น เอดจ์ คอนเน็คและแอสเพ็น คลาวด์ คอนเน็คที่แนะนำในครั้งนี้ จะช่วยให้องค์กรใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินทรัพย์และยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงและยั่งยืนมากขึ้น จึงส่งผลให้องค์กรมีความคุ้มค่าจากการลงทุนสูงนั้นโดยเร็ว

โซลูชั่นตระกูลแอสเพ็น คอนเน็คเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ล่าสุดของแอสเพ็นเทค อันจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถผลักดันขีดจำกัดของประสิทธิภาพและใช้งานสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย นานขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ แอสเพ็น เทคกำลังทำงานร่วมกับลูกค้าหลายรายในการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด โดยผสมผสานใช้ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองเข้ากับขั้นตอนการวิเคราะห์ขั้นสูงและเทคโนโลยีแมชชีนเลิ่ร์นนิ่งด้วยกัน


Latest Press Release

เทคโนโลยีด้านการบริหารบุคลากรที่ทันสมัย ช่วยขจัดอคติ และสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่บุคลากรที่หลากหลาย

การบริหารบุคลากรที่มีความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติทวีความสำคัญมากขึ้นเพราะการแข่งขันด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ ความต้องการฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และการแข่งขันกันเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาด ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว...

มธบ.จัดเสวนาติดอาวุธความรู้ด้านเงินดิจิทัลและบล็อกเชน เชิญกูรูร่วมแชร์ไอเดีย เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของธุรกิจ?

เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้วิถีชีวิต องค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม แม้กระทั่งภาครัฐถูกดิสรัปต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะ...

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมนา MSC Open House for Japanese Customer เปิดบ้านแนะนำโซลูชั่นกับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมนา "MSC Open House for Japanese Customer" ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยนายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสงค์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (DSG)...

หัวเว่ยตั้งเป้าประสบความสำเร็จด้านเทคโนโลยี AI

มร. เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน กล่าวว่า หัวเว่ยหวังที่จะพัฒนาไปไกลกว่า 5G และเล็งที่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) มร. เหริน เจิ้งเฟย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเว่ย กล่าวในระหว่างการประชุมภายในว่า "5G...

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 ระดับไฮเอนด์ รองรับการใช้งานในออฟฟิศและงานพิมพ์ออนดีมานด์ พิมพ์โปสการ์ดได้เร็วขึ้น

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวเครื่องพิมพ์สี A3 รุ่น DocuPrint C5155 d (50 ppm)หมายเหตุ1 รองรับการพิมพ์โปสการ์ดและงานพิมพ์ตามยอดสั่งจำนวนน้อยหรืองานพิมพ์ออนดีมานด์ (print-on-demand) ในสำนักงาน โดยมีการปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์ DocuPrint...

Related Topics