ถึงเวลาเปลี่ยน โอเพ่น เทคโนโลยี = ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ ติดตั้ง ณ องค์กรของท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday August 14, 2018 14:37
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง
เทคโนโลยีระบบเปิด สร้าง วัฒนธรรมแบบเปิด สร้าง องค์กรแบบเปิด
ใช้กับแอปพลิเคชั่นใดก็ได้ | ทุกอุตสาหกรรม | ไม่ต้องล็อก-อิน

ตลอดเวลากว่า 25 ปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเร้ดแฮท ผู้นำด้านโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระดับโลก เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า โอเพ่นซอร์สเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานร่วมกันในการปลดล็อคศักยภาพทางธุรกิจให้กับทุกวงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงิน โทรคมนาคม ไปจนถึงภาครัฐ โอเพ่นซอร์สยังเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังเทรนด์สำคัญทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คลาวด์ และ คอนเทนเนอร์ ผลสำรวจ Linux Foundation's Global Survey ระบุว่า 76% ของระบบคลาวด์สร้างจากเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส

เร้ดแฮทเป็นบริษัทด้านโอเพ่นซอร์สรายแรกของโลกที่มีรายได้ถึงระดับ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นการ "เปลี่ยน" อย่างมหาศาลนับแต่ก่อตั้งมาเมื่อปี 1993 และในปีนี้มีรายได้แตะระดับ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Revenue $3 billion annual run rate in 2018) ปัจจุบัน ธุรกิจของเร้ดแฮทมีสามกลุ่มใหญ่ คือ 1) ลีนุกซ์ (Linux) และแพลตฟอร์มระบบ คลาวด์ ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดคลาวด์ที่แสนจะคล่องตัว 2) แพลตฟอร์มคูเบอร์เนติส (Kubernetes) สำหรับคอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้งานสำหรับองค์กรที่มาพร้อมบริการด้านมิดเดิ้ลแวร์สำหรับนักพัฒนา 3) โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการและระบบอัตโนมัติ เพื่อเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเร้ดแฮทพร้อมนำไปใช้งานได้ง่ายและทันที

นอกจากให้บริการเทคโนโลยีด้านโอเพ่นซอร์สแล้ว เร้ดแฮทยังมุ่งมั่นสนับสนุนทุกภาคส่วนทั่วโลกให้ใช้ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์สให้มากที่สุด โดยได้เปิดตัว เร้ดแฮท โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ (Red Hat Open Innovation Labs) 3 แห่งในเมืองบอสตัน ลอนดอน และล่าสุดที่ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อปีที่ผ่านมา

Red Hat Open Innovation Labs ให้บริการในฐานะ นวัตกรรมบริการ นำเสนอวัฒนธรรมแบบเปิดของเร้ดแฮทให้กับลูกค้า (Red Hat Open Source Culture) ให้บริการสองรูปแบบ คือรูปแบบที่อยู่ในสถานที่ตั้งคือแล็บทั้งสามแห่งที่ได้เปิดไปแล้ว และจะเปิดตามมาอีกในหลายภูมิภาค และรูปแบบที่เรียกว่าป๊อบ-อัป แล็บ (pop-up labs) ทั้งนี้ 85% ของบริการอยู่ในรูปแบบ pop-up labs ซึ่งทำการอยู่ ณ ที่ทำการของลูกค้าที่ใช้บริการ โดยลูกค้าเพียงเตรียมพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ไว้เท่านั้น เร้ดแฮทจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบเปิด ในลักษณะเจ้าหน้าที่ของลูกค้า 1 คน ต่อผู้เชี่ยวชาญของเร้ดแฮท 1 คน (Pair Personnel = 1:1) ใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นช่วง pre-work ประมาณ 1 วัน ช่วง residencyประมาณ 4-8 สัปดาห์ และช่วง post-residency ประมาณ 4 สัปดาห์

Open Innovation Labs เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยการนำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานระดับใด ไม่ว่าจะมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร เป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมในการทำงาน ให้นำความต้องการ ความท้าทาย ความเชี่ยวชาญ และความคิดริเริ่ม มารวมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นสู่ความสำเร็จ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง ได้รับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น ทั้งยังสร้างทีมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในองค์กร มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถทดสอบและพัฒนาได้ตลอดเวลาอย่างคล่องตัวซึ่งเป็นแนวทางการทำงานแบบใหม่

ปัจจุบ้นมีผู้ใช้บริการแล็บแล้วทั้งจากภาคการเงิน โทรคมนาคม องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ สำหรับในอาเซียนภาครัฐของประเทศมาเลเซียกำลังจะใช้บริการ Residency Programs เป็นแห่งแรก ในขณะที่ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย มีการใช้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

สำหรับบริการด้านโอเพ่นซอร์สในประเทศไทย ทรูมันนี่ ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มการชำระเงินของแอสเซนด์ มันนี่ รองรับผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคนผ่านบริการชำระเงินอี-วอลเล็ต และผ่านเครือข่ายตัวแทน 50,000 ราย ได้ใช้บริการ Red Hat OpenShift Container Platform เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นโฮสต์ และปรับขยายแอปพลิเคชั่นบนระบบไฮบริดคลาวด์และมัลติคลาวด์ให้ได้เร็วขึ้น ใช้ Red Hat Ansible Automation และ Red Hat Satellite เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเตรียมสร้างโครงสร้างพื้นฐานอัตโนมัติให้แก่สภาพแวดล้อมทั้งหมดอย่างครอบคลุม

เร้ดแฮทให้ความสำคัญกับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก โดยการจัดตั้งโซนการบริหารงานใหม่เรียกว่า Red Hat Asian GEMs (growth and emerging markets) ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ + ไต้หวัน + ฮ่องกง และในปีนี้ได้เพิ่มประเทศเกาหลีเข้ามาในกลุ่มด้วย เหตุผลที่รวมภูมิภาคใหม่เพื่อบริหารงานนี้เนื่องจากเร้ดแฮทมองเห็นว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นตลาดดาวรุ่งที่มีความต้องการและเติบโตต่อเนื่อง และเมื่อรวมกลุ่มกันบริหารแล้วจะสามารถทำความเข้าใจสังคม ธุรกิจ และวัฒนธรรมทางความคิดของประเทศในกลุ่มนี้ซึ่งมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โอเพ่นซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งาน ศึกษา ปรับปรุง และเผยแพร่ได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับ และสาธารณะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ตามข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับสิทธิ ก่อให้เกิดการร่วมมือกันอย่างไร้ขอบเขต และเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี


Latest Press Release

หัวเว่ยเปิดตัว HUAWEI Mate 20 Series อีกขั้นของนวัตกรรมอัจฉริยะ

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เปิดตัว "HUAWEI Mate 20 Series" สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่สมาร์ทโฟนตระกูล HUAWEI Mate Series ย้ำความเป็นสมาร์ทโฟนระดับนวัตกรรมอย่างแท้จริง ครบเครื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลังและก้าวหน้าที่สุดของโลก...

ครีเอทีฟไทยมีเฮ!! อะโดบีเพิ่มชุดคำสั่งรองรับงานพิมพ์ภาษาไทย ใน Photoshop และ Illustrator ช่วยครีเอทีฟไทยทำงานภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นขึ้น

Photoshop CC และ Illustrator CC อัพเดทล่าสุดในการซัพพอร์ตภาษาประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก, ตะวันออกกลาง, และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ "ภาษาไทย" เป็นครั้งแรก...

Seven Knights ร่วมกับ TrueYou แจกใบเลือกอัศวิน 6 ดาว ฉลองอัพเดตใหญ่

Seven Knights เกมมือถือ RPG สุดฮิตตลอดกาล เฉลิมฉลองเปิดให้บริการเกมครบรอบ 3 ปี จับมือกับ TrueYou มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าทรู แจกฟรีใบเลือกอัศวิน 6 ดาว จาก Seven Knights เพียงกด *878*69615# โทรออก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือรับไอเทมโค้ดที่...

เอ็นไอเอ ถูกจัดอันดับให้เป็นห้องปฏิบัติการนวัตกรรมที่สำคัญของโลก จาก 90 แห่งทั่วโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมของภาครัฐที่สำคัญของโลก หรือ The World Most Important Innovation Lab ซึ่งจัดทำโดย Apolitical Group...

ทราก้ารุกตลาดโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทราก้า (Traka) ผู้นำด้านระบบกุญแจและระบบบริหารจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะเตรียมรุกตลาดผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทราก้าจะเข้าร่วมงาน IFSEC Southeast Asia 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-27...

Related Topics