ถึงเวลาเปลี่ยน โอเพ่น เทคโนโลยี = ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ ติดตั้ง ณ องค์กรของท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday August 14, 2018 14:37
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง
เทคโนโลยีระบบเปิด สร้าง วัฒนธรรมแบบเปิด สร้าง องค์กรแบบเปิด
ใช้กับแอปพลิเคชั่นใดก็ได้ | ทุกอุตสาหกรรม | ไม่ต้องล็อก-อิน

ตลอดเวลากว่า 25 ปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเร้ดแฮท ผู้นำด้านโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระดับโลก เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า โอเพ่นซอร์สเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานร่วมกันในการปลดล็อคศักยภาพทางธุรกิจให้กับทุกวงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงิน โทรคมนาคม ไปจนถึงภาครัฐ โอเพ่นซอร์สยังเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังเทรนด์สำคัญทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คลาวด์ และ คอนเทนเนอร์ ผลสำรวจ Linux Foundation's Global Survey ระบุว่า 76% ของระบบคลาวด์สร้างจากเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส

เร้ดแฮทเป็นบริษัทด้านโอเพ่นซอร์สรายแรกของโลกที่มีรายได้ถึงระดับ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นการ "เปลี่ยน" อย่างมหาศาลนับแต่ก่อตั้งมาเมื่อปี 1993 และในปีนี้มีรายได้แตะระดับ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Revenue $3 billion annual run rate in 2018) ปัจจุบัน ธุรกิจของเร้ดแฮทมีสามกลุ่มใหญ่ คือ 1) ลีนุกซ์ (Linux) และแพลตฟอร์มระบบ คลาวด์ ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดคลาวด์ที่แสนจะคล่องตัว 2) แพลตฟอร์มคูเบอร์เนติส (Kubernetes) สำหรับคอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้งานสำหรับองค์กรที่มาพร้อมบริการด้านมิดเดิ้ลแวร์สำหรับนักพัฒนา 3) โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการและระบบอัตโนมัติ เพื่อเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเร้ดแฮทพร้อมนำไปใช้งานได้ง่ายและทันที

นอกจากให้บริการเทคโนโลยีด้านโอเพ่นซอร์สแล้ว เร้ดแฮทยังมุ่งมั่นสนับสนุนทุกภาคส่วนทั่วโลกให้ใช้ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์สให้มากที่สุด โดยได้เปิดตัว เร้ดแฮท โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ (Red Hat Open Innovation Labs) 3 แห่งในเมืองบอสตัน ลอนดอน และล่าสุดที่ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อปีที่ผ่านมา

Red Hat Open Innovation Labs ให้บริการในฐานะ นวัตกรรมบริการ นำเสนอวัฒนธรรมแบบเปิดของเร้ดแฮทให้กับลูกค้า (Red Hat Open Source Culture) ให้บริการสองรูปแบบ คือรูปแบบที่อยู่ในสถานที่ตั้งคือแล็บทั้งสามแห่งที่ได้เปิดไปแล้ว และจะเปิดตามมาอีกในหลายภูมิภาค และรูปแบบที่เรียกว่าป๊อบ-อัป แล็บ (pop-up labs) ทั้งนี้ 85% ของบริการอยู่ในรูปแบบ pop-up labs ซึ่งทำการอยู่ ณ ที่ทำการของลูกค้าที่ใช้บริการ โดยลูกค้าเพียงเตรียมพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ไว้เท่านั้น เร้ดแฮทจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบเปิด ในลักษณะเจ้าหน้าที่ของลูกค้า 1 คน ต่อผู้เชี่ยวชาญของเร้ดแฮท 1 คน (Pair Personnel = 1:1) ใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นช่วง pre-work ประมาณ 1 วัน ช่วง residencyประมาณ 4-8 สัปดาห์ และช่วง post-residency ประมาณ 4 สัปดาห์

Open Innovation Labs เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยการนำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานระดับใด ไม่ว่าจะมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร เป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมในการทำงาน ให้นำความต้องการ ความท้าทาย ความเชี่ยวชาญ และความคิดริเริ่ม มารวมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นสู่ความสำเร็จ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง ได้รับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น ทั้งยังสร้างทีมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในองค์กร มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถทดสอบและพัฒนาได้ตลอดเวลาอย่างคล่องตัวซึ่งเป็นแนวทางการทำงานแบบใหม่

ปัจจุบ้นมีผู้ใช้บริการแล็บแล้วทั้งจากภาคการเงิน โทรคมนาคม องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ สำหรับในอาเซียนภาครัฐของประเทศมาเลเซียกำลังจะใช้บริการ Residency Programs เป็นแห่งแรก ในขณะที่ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย มีการใช้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

สำหรับบริการด้านโอเพ่นซอร์สในประเทศไทย ทรูมันนี่ ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มการชำระเงินของแอสเซนด์ มันนี่ รองรับผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคนผ่านบริการชำระเงินอี-วอลเล็ต และผ่านเครือข่ายตัวแทน 50,000 ราย ได้ใช้บริการ Red Hat OpenShift Container Platform เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นโฮสต์ และปรับขยายแอปพลิเคชั่นบนระบบไฮบริดคลาวด์และมัลติคลาวด์ให้ได้เร็วขึ้น ใช้ Red Hat Ansible Automation และ Red Hat Satellite เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเตรียมสร้างโครงสร้างพื้นฐานอัตโนมัติให้แก่สภาพแวดล้อมทั้งหมดอย่างครอบคลุม

เร้ดแฮทให้ความสำคัญกับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก โดยการจัดตั้งโซนการบริหารงานใหม่เรียกว่า Red Hat Asian GEMs (growth and emerging markets) ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ + ไต้หวัน + ฮ่องกง และในปีนี้ได้เพิ่มประเทศเกาหลีเข้ามาในกลุ่มด้วย เหตุผลที่รวมภูมิภาคใหม่เพื่อบริหารงานนี้เนื่องจากเร้ดแฮทมองเห็นว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นตลาดดาวรุ่งที่มีความต้องการและเติบโตต่อเนื่อง และเมื่อรวมกลุ่มกันบริหารแล้วจะสามารถทำความเข้าใจสังคม ธุรกิจ และวัฒนธรรมทางความคิดของประเทศในกลุ่มนี้ซึ่งมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โอเพ่นซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งาน ศึกษา ปรับปรุง และเผยแพร่ได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับ และสาธารณะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ตามข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับสิทธิ ก่อให้เกิดการร่วมมือกันอย่างไร้ขอบเขต และเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี


Latest Press Release

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยข่าวดี ผลการวิจัย Gen Z ชี้ เราไม่ได้สร้างเจเนอเรชั่นของคนยุคใหม่ให้กลายเป็นหุ่นยนต์

ชาว Gen Z (Gen Zers) คือกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่ยังกังวลว่าตัวเองจะขาดทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (soft skills) และยังต้องการการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเพิ่มมากขึ้น ถึงกระนั้น...

รวมมิตรของขวัญปีใหม่สุดคูลจากหัวเว่ย พร้อมเปิดตัวสมาร์ทโฟนสีใหม่รุ่นยอดฮิต

วนมาถึงอีกแล้วกับช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดส่งท้ายปีในเทศกาลปีใหม่ หลายคนกำลังมองหาของขวัญเจ๋งๆ โดนๆ ให้กับพ่อ แม่ พี่ น้อง แฟน เพื่อน หรือหัวหน้า แต่โจทย์ยากก็คือแต่ละคนก็มีความชอบหรือไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันอีก ล้อมวงมาที่นี่เลย...

DGA เปิดเวทีเจาะลึกพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล คนไทยได้อะไรในยุค 4.0

การเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age) นั้นไม่ใช่แค่ Change แต่เป็นการ Transform ที่จะเปิดมิติใหม่ราชการ4.0 เพื่อตอบโจทย์ Digital lifestyle ของคนไทยในอนาคตได้อย่างสะดวกและยั่งยืน จากการที่รัฐบาลไฟเขียว...

ETDA DEPA Dell Technologies ลงนามแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี ผลักดัน Digital Smart City หนุน Roadmap ของประเทศ

ETDA จับมือ DEPA และ Dell Technologies ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน Roadmap ที่สำคัญของประเทศในการผลักดัน Digital Smart City นางสุรางคณา วายุภาพ...

Meitu เปิดตัวฟีเจอร์อวาตาร์อนิเม (Anime Avatar) ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์ครั้งแรกในโลก

Meitu Inc. บริษัทอินเทอร์เน็ตมือถือที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งพลิกโฉมรูปแบบการสร้างสรรรค์และแบ่งปันความสวยงามของผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่อง ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์อวาตาร์อนิเม "Anime Avatar" บนแอป Meitu อย่างเป็นทางการ...

Related Topics