ถึงเวลาเปลี่ยน โอเพ่น เทคโนโลยี = ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ ติดตั้ง ณ องค์กรของท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday August 14, 2018 14:37
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง
เทคโนโลยีระบบเปิด สร้าง วัฒนธรรมแบบเปิด สร้าง องค์กรแบบเปิด
ใช้กับแอปพลิเคชั่นใดก็ได้ | ทุกอุตสาหกรรม | ไม่ต้องล็อก-อิน

ตลอดเวลากว่า 25 ปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเร้ดแฮท ผู้นำด้านโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระดับโลก เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า โอเพ่นซอร์สเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานร่วมกันในการปลดล็อคศักยภาพทางธุรกิจให้กับทุกวงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงิน โทรคมนาคม ไปจนถึงภาครัฐ โอเพ่นซอร์สยังเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังเทรนด์สำคัญทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คลาวด์ และ คอนเทนเนอร์ ผลสำรวจ Linux Foundation's Global Survey ระบุว่า 76% ของระบบคลาวด์สร้างจากเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส

เร้ดแฮทเป็นบริษัทด้านโอเพ่นซอร์สรายแรกของโลกที่มีรายได้ถึงระดับ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นการ "เปลี่ยน" อย่างมหาศาลนับแต่ก่อตั้งมาเมื่อปี 1993 และในปีนี้มีรายได้แตะระดับ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Revenue $3 billion annual run rate in 2018) ปัจจุบัน ธุรกิจของเร้ดแฮทมีสามกลุ่มใหญ่ คือ 1) ลีนุกซ์ (Linux) และแพลตฟอร์มระบบ คลาวด์ ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดคลาวด์ที่แสนจะคล่องตัว 2) แพลตฟอร์มคูเบอร์เนติส (Kubernetes) สำหรับคอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้งานสำหรับองค์กรที่มาพร้อมบริการด้านมิดเดิ้ลแวร์สำหรับนักพัฒนา 3) โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการและระบบอัตโนมัติ เพื่อเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเร้ดแฮทพร้อมนำไปใช้งานได้ง่ายและทันที

นอกจากให้บริการเทคโนโลยีด้านโอเพ่นซอร์สแล้ว เร้ดแฮทยังมุ่งมั่นสนับสนุนทุกภาคส่วนทั่วโลกให้ใช้ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์สให้มากที่สุด โดยได้เปิดตัว เร้ดแฮท โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ (Red Hat Open Innovation Labs) 3 แห่งในเมืองบอสตัน ลอนดอน และล่าสุดที่ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อปีที่ผ่านมา

Red Hat Open Innovation Labs ให้บริการในฐานะ นวัตกรรมบริการ นำเสนอวัฒนธรรมแบบเปิดของเร้ดแฮทให้กับลูกค้า (Red Hat Open Source Culture) ให้บริการสองรูปแบบ คือรูปแบบที่อยู่ในสถานที่ตั้งคือแล็บทั้งสามแห่งที่ได้เปิดไปแล้ว และจะเปิดตามมาอีกในหลายภูมิภาค และรูปแบบที่เรียกว่าป๊อบ-อัป แล็บ (pop-up labs) ทั้งนี้ 85% ของบริการอยู่ในรูปแบบ pop-up labs ซึ่งทำการอยู่ ณ ที่ทำการของลูกค้าที่ใช้บริการ โดยลูกค้าเพียงเตรียมพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ไว้เท่านั้น เร้ดแฮทจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบเปิด ในลักษณะเจ้าหน้าที่ของลูกค้า 1 คน ต่อผู้เชี่ยวชาญของเร้ดแฮท 1 คน (Pair Personnel = 1:1) ใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นช่วง pre-work ประมาณ 1 วัน ช่วง residencyประมาณ 4-8 สัปดาห์ และช่วง post-residency ประมาณ 4 สัปดาห์

Open Innovation Labs เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยการนำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานระดับใด ไม่ว่าจะมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร เป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมในการทำงาน ให้นำความต้องการ ความท้าทาย ความเชี่ยวชาญ และความคิดริเริ่ม มารวมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นสู่ความสำเร็จ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง ได้รับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น ทั้งยังสร้างทีมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในองค์กร มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถทดสอบและพัฒนาได้ตลอดเวลาอย่างคล่องตัวซึ่งเป็นแนวทางการทำงานแบบใหม่

ปัจจุบ้นมีผู้ใช้บริการแล็บแล้วทั้งจากภาคการเงิน โทรคมนาคม องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ สำหรับในอาเซียนภาครัฐของประเทศมาเลเซียกำลังจะใช้บริการ Residency Programs เป็นแห่งแรก ในขณะที่ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย มีการใช้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

สำหรับบริการด้านโอเพ่นซอร์สในประเทศไทย ทรูมันนี่ ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มการชำระเงินของแอสเซนด์ มันนี่ รองรับผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคนผ่านบริการชำระเงินอี-วอลเล็ต และผ่านเครือข่ายตัวแทน 50,000 ราย ได้ใช้บริการ Red Hat OpenShift Container Platform เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นโฮสต์ และปรับขยายแอปพลิเคชั่นบนระบบไฮบริดคลาวด์และมัลติคลาวด์ให้ได้เร็วขึ้น ใช้ Red Hat Ansible Automation และ Red Hat Satellite เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเตรียมสร้างโครงสร้างพื้นฐานอัตโนมัติให้แก่สภาพแวดล้อมทั้งหมดอย่างครอบคลุม

เร้ดแฮทให้ความสำคัญกับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก โดยการจัดตั้งโซนการบริหารงานใหม่เรียกว่า Red Hat Asian GEMs (growth and emerging markets) ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ + ไต้หวัน + ฮ่องกง และในปีนี้ได้เพิ่มประเทศเกาหลีเข้ามาในกลุ่มด้วย เหตุผลที่รวมภูมิภาคใหม่เพื่อบริหารงานนี้เนื่องจากเร้ดแฮทมองเห็นว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นตลาดดาวรุ่งที่มีความต้องการและเติบโตต่อเนื่อง และเมื่อรวมกลุ่มกันบริหารแล้วจะสามารถทำความเข้าใจสังคม ธุรกิจ และวัฒนธรรมทางความคิดของประเทศในกลุ่มนี้ซึ่งมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โอเพ่นซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งาน ศึกษา ปรับปรุง และเผยแพร่ได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับ และสาธารณะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ตามข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับสิทธิ ก่อให้เกิดการร่วมมือกันอย่างไร้ขอบเขต และเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี


Latest Press Release

หัวเว่ย เปิดตัว AirEngine ในฐานะแบรนด์ Wi-Fi ใหม่ พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ Wi-Fi 6 บุกตลาดทั่วโลก

ที่งาน Huawei Global Analyst Summit 2019 หัวเว่ย และ Wi-Fi Alliance (WFA) ได้จัดการประชุมโต๊ะกลมสื่อในหัวข้อ "Wi-Fi 6, Unlocking Business Value" โดยหัวเว่ยได้ประกาศเปิดตัว AirEngine ในฐานะแบรนด์ใหม่สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Wi-Fi ของบริษัท...

แคสเปอร์สกี แล็บ เผยช่องโหว่สำคัญในระบบวินโดวส์ที่กลุ่มอาชญกรลึกลับใช้แสวงหาประโยชน์

เทคโนโลยีการตรวจจับอัตโนมัติของ แคสเปอร์สกี แล็บ ตรวจพบช่องโหว่แปลกปลอมในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ ซึ่งช่องโหว่นี้ถูกกลุ่มอาชญากรลึกลับใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เป้าหมายได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยเป้าหมายของการโจมตีคือแกนกลางระบบ...

แคสเปอร์สกี เตือนภัยอาชญากรไซเบอร์ใช้ซีรี่ส์โทรทัศน์ชื่อดัง ทั้งมังกร ซอมบี้ และซูเปอร์ฮีโร่ ช่วยกระจายมัลแวร์ทั่วโลก

ผลการวิจัยของ แคสเปอร์สกี แล็บ ระบุว่าบรรดาอาชญากรไซเบอร์กำลังรุกรานโลกออนไลน์อย่างหนักด้วยการใช้ซีรี่ส์โทรทัศน์ยอดนิยมในการกระจายมัลแวร์ไปทั่วโลก โดยพบว่าเรื่อง Game of Thrones, The Walking Dead, และ Arrow ถูกผู้รุกรานนำไปใช้งานมากที่สุด...

นวัตกรรม Creative Cloud ที่งาน NAB 2019 ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรด้านวิดีโอในปัจจุบัน

อะโดบี (Nasdaq:ADBE) เพิ่มความสามารถและนวัตกรรมสำหรับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอและเสียงใน Adobe Creative Cloud เพื่อการผลิตวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่โปรเจ็กต์ภาพยนตร์ที่หลากหลาย ไปจนถึงรายการทีวี และสตรีมมิ่ง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Clemency, ช่อง Fox...

PUBG MOBILE ดิ้นรนกันต่อ! กับโหมดเอาตัวรอดใหม่ คืนมืดมิด แพตช์ใหม่ 0.12.0 เล่นได้แล้ววันนี้ เกมยิงเอาตัวรอดยอดฮิต เพิ่มโหมดซอมบี้ใหม่ให้ดิ้นรนกันอีกแล้ว ทั้งในระบบ iOS และ Android

Tencent Games และ PUBG Corporation ปล่อยอัพเดตเกม PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE (PUBG MOBILE) เวอร์ชั่นใหม่ 0.12.0 แล้ววันนี้ จุดเด่นหลักของแพตช์อัพเดตใหม่นี้ก็คือ "คืนมืดมิด" โหมดดิ้นรนเอาตัวรอดใหม่แบบโหดกว่าเก่า...

Related Topics