มหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani SMART Province SMART Entrepreneur

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday August 20, 2018 09:04
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมจัดงานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑o.oo - ๒๑.oo น.ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักถึงความสำคัญการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) และโปรแกรมสำเร็จรูป(ซอฟต์แวร์) มาปรับใช้ในการบริหารองค์กร และประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ Digital SMEs and Digital Economy เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.o

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs จังหวัด อุดรธานี สู่ Digital SMEs and Digital Economy ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมงานฯ คือได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง และได้ไอเดียจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีมาใช้แล้วประสบความสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศ ที่สำคัญ และได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันระบบหนึ่ง คือ ระบบ ERP ที่ใช้วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์โดยตรงกับผู้ให้บริการระบบไอทีทั้งด้านการใช้งาน ความต้องการ ซื้อ เทคนิคการนำเสนอสินค้า และจำหน่าย โดยผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้ และคำแนะนำกับผู้ประกอบการ SMEs ในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital SMEs ด้วย

นายศุภกร เสนาสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าภายในงาน IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" จะมีกิจกรรมเด่น ประกอบด้วย ๑.นิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และ จัดโชว์นวัตกรรมด้านไอที จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาสาธิตภายในงาน ๒.การจัดแสดงและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ช่วยการบริหารธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านไอที ๓. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กว่า ๒o บูธ

สำหรับไฮไลท์ที่๔.กิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม (Clinic & Stop Service) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ถึง ภารกิจบทบาทหน้าที่ต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

๕.จัดกิจกรรมสัมมนา/เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกิจการ (Digital SMEs) โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถเป็นที่รู้จักในวงการ และผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ และ ๖.กิจกรรมการแสดงแสง/สี/เสียง พื้นบ้านผสมผสาน เทคโนโลยี เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด อุดรธานีและวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฯ ขอเชิญชวน SMEs และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑o.oo – ๒๑.oo น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นงานรวมสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีไว้ในงานเดียว ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓o - ๑๘.oo น.


Latest Press Release

ลาซาด้าสร้างสถิติใหม่ เสียวหมี่ เรดหมี่ โน้ต 7 (Xiaomi Redmi Note 7) ยอดคนสนใจแรงทะลุกว่า 10,000 เครื่อง ภายใน 2 ชั่วโมงแรกของการเปิดตัว

ลาซาด้า ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศยอดผู้ใช้แอปลาซาด้าสนใจกดเปิดการแจ้งเตือน (Remind Me) เสียวหมี่ "เรดหมี่ โน้ต 7" (Xiaomi Redmi Note 7) ที่เป็น Exclusive Launch บนลาซาด้า เพียงแค่ 2 ชั่วโมงแรกทะลุกว่า 10,000 เครื่อง...

ออฟฟิศเมท จัดโปรสุดว้าว! รับซัมเมอร์สุดฮอต ช้อปไอเท็มเด็ดราคาโดนใจได้ทุกวัน

นางสาววิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท จัดโปรโมชั่นชุดใหญ่ สุดฮอตรับซัมเมอร์ วันนี้ – 30 เมษายน 2562 ช้อปที่ออฟฟิศเมทมีแต่คุ้ม..!! เอาใจผู้ประกอบการ Start Up, SME และจัดซื้อบริษัท แบบน็อนสต็อป ด้วยโปรสุดว้าว! ไอเท็มเด็ด...

Data Intensity ร่วมโชว์เทคโนโลยี Oracle Autonomous Database

- Data Intensity เป็นผู้สนับสนุนระดับแพลตินัม และเป็นผู้บรรยายพิเศษที่งาน Oracle OpenWorld Asia 2019 Data Intensity มีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนระดับแพลตินัม (Platinum Sponsor) ของงาน Oracle OpenWorld Asia 2019 รวมทั้งเป็นผู้บรรยายพิเศษ (Autonomous...

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แสดงเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เป็นจริงแล้ววันนี้ ในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ร่วมแสดงเทคโนโลยีสุดล้ำในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ชูคอนเซ็ปต์สมาร์ทกริด สมาร์ทซิตี้ โชว์ความล้ำหน้าด้วย EcoStruxure ที่เป็นสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์ม IoT...

Systech จับมือ NW Solutions ส่งมอบโซลูชันการปกป้องแบรนด์ทรงประสิทธิภาพ

Systech ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานและการปกป้องแบรนด์ ร่วมด้วย NW Solutions (M) Sdn Bhd (NWSM) แห่งมาเลเซีย ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อมอบโซลูชันป้องกันการปลอมแปลง ป้องกันการเบี่ยงเบนการค้า...

Related Topics