มหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani SMART Province SMART Entrepreneur

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday August 20, 2018 09:04
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมจัดงานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑o.oo - ๒๑.oo น.ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักถึงความสำคัญการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) และโปรแกรมสำเร็จรูป(ซอฟต์แวร์) มาปรับใช้ในการบริหารองค์กร และประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ Digital SMEs and Digital Economy เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.o

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs จังหวัด อุดรธานี สู่ Digital SMEs and Digital Economy ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมงานฯ คือได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง และได้ไอเดียจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีมาใช้แล้วประสบความสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศ ที่สำคัญ และได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันระบบหนึ่ง คือ ระบบ ERP ที่ใช้วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์โดยตรงกับผู้ให้บริการระบบไอทีทั้งด้านการใช้งาน ความต้องการ ซื้อ เทคนิคการนำเสนอสินค้า และจำหน่าย โดยผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้ และคำแนะนำกับผู้ประกอบการ SMEs ในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital SMEs ด้วย

นายศุภกร เสนาสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าภายในงาน IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" จะมีกิจกรรมเด่น ประกอบด้วย ๑.นิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และ จัดโชว์นวัตกรรมด้านไอที จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาสาธิตภายในงาน ๒.การจัดแสดงและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ช่วยการบริหารธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านไอที ๓. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กว่า ๒o บูธ

สำหรับไฮไลท์ที่๔.กิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม (Clinic & Stop Service) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ถึง ภารกิจบทบาทหน้าที่ต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

๕.จัดกิจกรรมสัมมนา/เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกิจการ (Digital SMEs) โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถเป็นที่รู้จักในวงการ และผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ และ ๖.กิจกรรมการแสดงแสง/สี/เสียง พื้นบ้านผสมผสาน เทคโนโลยี เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด อุดรธานีและวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฯ ขอเชิญชวน SMEs และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑o.oo – ๒๑.oo น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นงานรวมสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีไว้ในงานเดียว ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓o - ๑๘.oo น.


Latest Press Release

depa ดึงพันธมิตรเร่งขยายพื้นที่พัฒนา Smart City ลุยวางรากฐานต่อยอดจากภูเก็ตสู่กระบี่ ชู Smart Tourism สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนฝั่งอันดามัน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือพันธมิตรผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและเร่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ลุยวางรากฐานเพื่อผลักดันกระบี่ สู่ Smart...

เสริมแกร่งระบบข้อมูลทางธุรกิจ ด้วย ไอโอที

เทคโนโลยี "อินเทอร์เน็ต" จัดว่าเป็น โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลที่ใช้งานกันอย่างคุ้นเคยมานานกว่าสามสิบปีแล้ว จนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวิถีชีวิตผู้คนและการดำเนินธุรกิจขององค์กรไปแล้ว แต่การสื่อสารในโลกยุค 4.0...

GoPro และสามบล็อกเกอร์ไทยสายท่องเที่ยวขอส่งคำท้า! ร่วมถ่ายทอดประเทศไทยมุมมองใหม่สไตล์ตัวเอง ลุ้นเป็นเจ้าของ GoPro HERO7

GoPro แท็กทีมกับ 3 บล็อกเกอร์ไทยสายท่องเที่ยวชื่อดัง Happy Nancy, A Traveler Blog และ Pai Gun Na เชิญชวนเหล่าvloggers และสายกล้องทั้งหลาย มาร่วมถ่ายทอดประเทศไทยมุมมองใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง แล้วมาแชร์กับ GoPro และเหล่าบล็อกเกอร์ทั้งสาม...

อาร์ทีบีฯ จับมือ คิง เพาเวอร์ เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด Autumn/Winter 2018 จาก BO ลุยตลาดหูฟังและลำโพงพกพาระดับไฮเอ็นด์ตอบโจทย์คอเพลงที่ชื่นชอบดีไซน์เรียบง่าย อบอุ่น แต่หรูหรา

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำนวัตกรรมหูฟังคุณภาพของเมืองไทย จับมือ คิง เพาเวอร์ (King Power) ตอกย้ำความเป็นไลฟ์สไตล์ของ แบงค์ แอนด์ โอลาฟเซ่น (B&O) แบรนด์เครื่องเสียงระดับตำนานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก...

ทรูมูฟ เอช ร่วมยินดี น้องมิลด์ สาวน้อยมหัศจรรย์แชมป์โดรนเรซซิ่งที่อายุน้อยสุดในโลก มอบแพ็กเกจพิเศษให้โทรฟรีทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเน็ตบ้านทรูออนไลน์ 100 เมก

ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก โดย นายอภิรมย์ สินธุพันธ์ (ขวาสุด) สายงานสื่อสารการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงความยินดี "น้องมิลค์" ด.ญ.วรรรญา วรรณผ่อง วัย 11 ปี แชมป์บังคับโดรน อันดับ 1 ที่อายุน้อยที่สุดในโลก...

Related Topics