อีริคสันเปิดตัวโซลูชั่นส์ใหม่และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ภายในงาน GSMA Mobile 360 Series Digital Societies 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday September 5, 2018 14:48
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--เวเบอร์ แชนด์วิค

บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวโซลูชั่นใหม่ล่าสุดที่จะช่วยลำเลียงข้อมูลบนเครือข่าย 5G ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเทเลคอมในประเทศไทย พร้อมชมบูธเทคโนโลยีของอีริคสันภายในงาน GSMA Mobile 360 Series Digital Societies 2018 ซึ่งประกอบด้วย 5G Transport โซลูชั่นส์และตัวอย่างการใช้งาน 5G นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมอื่นๆ ของอีริคสัน อาทิ Ericsson 5G Core System 5G ตัวอย่างการใช้งาน 5G และ IoT สำหรับงานด้านความปลอดภัยของสถานที่สาธารณะ ตัวอย่างการใช้งาน Massive IoT และอื่นๆโดยมีกำหนดการ ดังนี้:

วัน: วันพฤหัสบดีพุธที่ 6 กันยายน 2561
เวลา: 10.30 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 10.00น.)
สถานที่: ณ ห้อง Garden (ชั้น LL) โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ผู้บริหารที่จะร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย