ฟอร์ติเน็ตแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการในการปฏิรูประบบดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Thursday September 6, 2018 11:24
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--Communication Arts

นายชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทยแห่งฟอร์ติเน็ตได้กล่าวเปิดงานสัมมนาประจำปี "361o Security Conference" ที่ได้จัดขึ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมเผยผลการสำรวจจากการปฏิรูประบบดิจิทัลประจำปีคศ. 2018 นี้ว่า มี 92% จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกว่า 300 แห่งทั่วโลกที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่า การปฏิรูประบบดิจิทัลมีผลกระทบต่อการเลือกเทคโนโลยีคลาวด์ ไอโอที โมบิลิตี้สำหรับธุรกิจและในการเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นอย่างมาก มีผู้ตอบจำนวน 85% ยอมรับว่าการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นอุปสรรคในการปฏิรูประบบดิจิทัลซึ่งส่วนใหญ่มาจากการทำงานของระบบไอทีที่แตกต่างและช่องโหว่ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการปฏิรูปนั้น ฟอร์ติเน็ตจึงแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการบนซีเคียวริตี้แฟบริค ที่สามารถให้ความปลอดภัยครอบคลุมและให้ศักยภาพในการเห็นภายในเครือข่าย อุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง ในงานนี้ ฟอร์ติเน็ตยังได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ฟอร์ติพร็อกซี่ที่ช่วยให้องค์กรมีเว็ปเกทเวย์ที่ปลอดภัยและฟอร์ติเกตเอสดีแลนที่ช่วยให้การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังทุกที่นอกองค์กรที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ไอโอที โมบิลิตี้ในการปฏิรูประบบดิจิทัลของตนเองเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลประกอบการทางธุรกิจของตนให้ดีขึ้น ทางฟอร์ติเน็ตจึงได้ทำการสำรวจการปฏิรูประบบดิจิทัลประจำปีคศ. 2018 ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (CISOs) ขององค์กรกว่า 300 แห่งทั่วโลก เพื่อให้สามารถเข้าใจในผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยเครือข่ายและไอที จึงได้เปิดเผยรายงานว่า มีผู้ตอบจำนวน 92% ยอมรับว่า การปฏิรูประบบดิจิทัลมีผลกระทบต่อการเลือกเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและเชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ตอบจำนวน 85% ยอมรับว่าการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นอุปสรรคในการปฏิรูประบบดิจิทัลซึ่งส่วนใหญ่มาจากการทำงานของระบบไอทีที่แตกต่างและช่องโหว่ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการปฏิรูป ดังนั้น ฟอร์ติเน็ตจึงแนะนำกลยุทธ์ความปลอดภัยแบบบูรณาการบนซีเคียวริตี้แฟบริค ที่สามารถให้ความปลอดภัยครอบคลุมและให้ศักยภาพในการเห็นภายในเครือข่าย อุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง

นายชาญวิทย์ได้อธิบายว่า "ผลจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั่วโลกข้างต้น ทำให้ในปีคศ. 2018 นี้ ฟอร์ติเน็ตได้เน้นพัฒนาเทคโนโลยีในโซลูชั่นด้านความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย 4 ประเภทด้วยกันคือ 1) ความปลอดภัยให้กับโครงข่ายขนาดใหญ่ (Infrastructure) โดยได้ยกระดับคุณสมบัติการป้องกันให้สูงมากขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ครบต่อความต้องการมากขึ้น 2) เครือข่ายคลาวด์ (Cloud) ซึ่งปัจจุบันโซลูชั่นของฟอร์ติเน็ตได้รับการยอมรับในเครือข่ายคลาวด์ทั้งประเภทไพรเวท พับลิคและไฮบริดได้ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้ให้บริการระดับโลก ได้แก่ AWS, Azure และ Google Cloud Platform ส่งให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างกว้างขวางและง่ายดาย 3) เครือข่ายไอโอที (Internet of Things) อันเป็นเทรนด์สำคัญที่องค์กรใรทุกอุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป และ 4) เครือข่ายโอที (Operational Technology) ซึ่งเป็นระบบปิดที่มีการใช้งานเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่นระบบไฟฟ้า น้ำประปา ที่ต้องการความต่อเนื่องของบริการ ซึ่งทั้งหมดนี้ ฟอร์ติเน็ตจะทำการตลาดในประเทศไทยโดยให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง"

ทั้งนี้ ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเครือข่ายทั้ง 4 กลุ่มข้างต้นอันเป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูประบบดิจิทัลทั่วโลกนั้น ฟอร์ติเน็ตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยเครือข่ายใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งในงานนี้เอง ฟอร์ติเน็ตถือโอกาสได้เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่สำหรับตลาดลูกค้าองค์กรในประเทศไทย ได้แก่ โซลูชั่นฟอร์ติพร็อกซี่ (FortiProxy) ที่ทำหน้าที่เป็นเว็ปเกทเวย์ที่ปลอดภัย (Secure Web Gateway) มาพร้อมคุณสมบัติครบถ้วนอาทิ การการกรองยูอาร์แอล กรองเว็บนอกเหนือจากการทำงานด้านเก็บและกระจายข้อมูล (Caching) ได้อย่างรวดเร็วในราคาที่เป็นเจ้าของได้ พร้อมโซลูชั่นฟอร์ติเกตเอสดีแวน (FortiGate SD-WAN) ที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ ทาง NSS Labs ได้จัดอันดับเรทติ้งว่า เป็นอุปกรณ์รายเดียวที่เป็นประเภทแนะนำให้ใช้ (Recommended rating) เนื่องจากมีครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรม โดดเด่นในคุณสมบัติที่สามารถช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการใช้เทคโนโลยีการขนส่งแบบใดก็ได้ร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับแอปพลิเคชัน รวมทั้งบริการบรอดแบนด์สาธารณะ โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฟอร์ติเน็ตช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกและการป้องกันที่ราบรื่นเพื่อให้พ้นภัยคุกคาม และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เยี่ยมยอดให้เครือข่ายที่ไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต ซีเคียวริตี้แฟบลิค ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่จะช่วยสร้างเกราะความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่าย แอปพลิเคชั่น คลาวด์ หรือโมบาย ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการได้ส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด และมีลูกค้ามากกว่า 360,000 รายทั่วโลกที่ให้ความไว้วางใจฟอร์ติเน็ตในการช่วยสร้างเกราะป้องกันองค์กรของตน รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com และ The Fortinet Blog หรือ FortiGuard Labs


Latest Press Release

เอสไอเอส ร่วมมือกับ อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม เปิดธุรกิจ คลาวด์เซอร์วิส ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดคลาวด์ในประเทศภายใน 3 ปี

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีสำหรับองค์กร และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติคและดาต้าเซ็นเตอร์ แนะนำบริการ "SiS Cloud Services"...

กราฟิกการ์ด AMD Radeon RX 590 นำเสนอประสิทธิภาพสูงสุดมอบประสบการณ์การเล่นเกมระดับ HD ที่ราบรื่น

– กราฟิกการ์ดใหม่กระบวนการผลิตขนาด 12nm ที่ใช้สถาปัตยกรรมขั้นสูง "Polaris", เทคโนโลยีแสดงผลการเล่นเกม Radeon FreeSyncและฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Radeon Software ที่จะมอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมของคุณที่เหนือกว่า 60 เฟรมเรตต่อวินาที ในเกมระดับ AAA และ...

ซัมซุงเผยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ผ่านงาน SDC18 พร้อมแนะนำผลงานสุดล้ำให้นักพัฒนาทั่วโลกได้จับตามอง

นักพัฒนาโทรศัพท์มือถือ นักบุกเบิกนวัตกรรม และพันธมิตรกว่าพันคนตบเท้าเข้าร่วมงาน Samsung Developer Conference 2018 (SDC18) ที่จัดโดย ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ งาน SDC 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดล้ำ "Where Now Meet Next"...

กลุ่มทรู จัดงานประชุมนักวิเคราะห์รายงานผลกำไรต่อเนื่องในไตรมาส 3 ปี 2561

กลุ่มทรู โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กลาง) และ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วย นายวิลเลี่ยม แฮริส (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น...

WannaCry ยังไม่ตาย! แคสเปอร์สกี้ แลป เผยแรนซัมแวร์ร้ายโจมตีผู้ใช้เกือบ 75,000 ราย ในไตรมาส 3

กว่าหนึ่งปีครึ่งแล้วที่เกิดเหตุแรนซัมแวร์วอนนาคราย (WannaCry) ระบาด ทำให้วอนนาครายขึ้นแท่นติดอันดับภัยแรนซัมแวร์ที่แพร่กระจายสร้างความเสียหายไปทั่วโลก โดยล่าสุดจากรายงาน Q3 IT threat evolution ของแคสเปอร์สกี้ แลป พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2018 นี้...

Related Topics