มิว สเปซ ยืนยันแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Internet of Things (IoT) เพื่อพร้อมรับเทคโนโลยี 5G

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Thursday September 20, 2018 12:25
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและกิจการอวกาศสัญชาติไทย กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT (Internet of Things) เพื่อใช้งานภายใต้เครือข่ายเทคโนโลยี 5G แห่งอนาคต ซึ่งภายในงาน Digital Thailand Bigbang 2018 ประธานกรรมการผู้บริหารของมิว สเปซฯ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ มิว สเปซฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสรุปการออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ IoT ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ และพร้อมออกสู่ตลาด

"ในปัจจุบัน การเติบโตของธุรกิจด้าน IoT ในประเทศไทย กำลังเป็นที่น่าจับตามอง แต่ในความเป็นจริง การนำผลิตภัณฑ์ IoT ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มิว สเปซฯ ได้มีวิสัยทัศน์และเล็งเห็นถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี IoT ในวันที่สังคมเปลี่ยนเข้าสู่ยุค 5G ดังนั้น บริษัทจึงก้าวเข้ามาร่วมในเทรนด์ธุรกิจดังกล่าว" นายวรายุทธ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งมิว สเปซฯ กล่าว

ดังนั้น มิว สเปซฯ จึงวางแผนในการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT หลากหลายด้าน เช่น เสื้ออัจฉริยะ (Smart Apparel) เพื่อเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน และเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ นายวรายุทธ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในอนาคต มิว สเปซฯ มีโครงการที่จะเข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT ต่างๆ ภายในสถาบัน IoT รวมไปถึงพื้นที่ของสถาบัน IoT ที่กำลังจะตั้งขึ้นภายในเขตดิจิทัลพาร์คของประเทศไทย ในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล ภายในพื้นที่ขนาด 960,000 ตารางเมตร ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยสถาบัน IoT ในพื้นที่ดิจิทัลพาร์ค มีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT ทั้งในด้านการเกษตร ด้านการผลิต ด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมไปถึงการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ภาครัฐหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบัน IoT จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน (Tech Startup Ecosystem) เพื่อการปฏิรูปประเทศเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"ในส่วนของความร่วมมือกับสถาบัน IoT นั้น มิว สเปซฯ พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล โดยเรามีความเชื่อมั่นว่า ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ด้าน IoT ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นนั้น จะช่วยเป็นสะพานเชื่อมสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และส่งเสริมสังคมไทยให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต" นายวรายุทธกล่าว

จากงานวิจัยของ Frost & Sullivan, พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจด้าน IoT ในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกันถึงสองพันล้านบาท และคาดว่าธุรกิจในด้านดังกล่าวนี้ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ถึงสามพันสองร้อยล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 นี้

หากเปรียบเทียบกับจำนวนธุรกิจ IoT ในระยะเริ่มต้น จะพบว่า จำนวนภาคธุรกิจ IoT ของประเทศไทยในอนาคต คาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงที่สุด เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจ IoT ด้วยกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการคาดการณ์ข้างต้น หากเทคโนโลยี IoT มีการเติบโตจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนทั่วไป เมื่อนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานภายใต้คำสั่งคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น โดยเราอาจพบว่าอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นถูกควบคุมโดยมนุษย์น้อยลง ขณะเดียวกัน อุปกรณ์ต่างๆ จะถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ทำงานได้เองโดยคำสั่งอัตโนมัติ" นายวรายุทธ กล่าวเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของภาคธุรกิจ IoT ในประเทศไทย มักจะมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ เสมอ

นายวรายุทธ เสริมว่า "การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความท้าทายที่เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT อัจฉริยะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและเชื่อมต่อโดยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่า ระบบการให้บริการ IoT ที่เราพัฒนาขึ้นนั้น เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง"

ถึงแม้ว่าการให้บริการด้าน IoT ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้น แต่การให้บริการส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่กลุ่มลูกค้าหลักในด้านการผลิตและการขนส่งโลจิสติกส์เป็นสำคัญ

"เทคโนโลยี IoT สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ได้ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) และการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในอนาคตให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งการดำเนินงานของภาคธุรกิจเหล่านั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระดับอุปสงค์ในตลาดธุรกิจด้าน IoT" นายวรายุทธ กล่าวสรุป


Latest Press Release

เมืองฉางโจวจัดมหกรรมแสดงความสำเร็จด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของจีน

มหกรรมแสดงความสำเร็จด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของจีน (ฉางโจว) ครั้งที่ 14 ที่ร่วมกันจัดโดยรัฐบาลมณฑลเจียงซูและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ...

ภาพข่าว: เอเซอร์ตอกย้ำแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 คว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2018-2019 ในหมวดแบรนด์โน้ตบุ๊คที่ได้รับความนิยมสูงสุด

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์ไอทีที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์ผู้บริโภค ด้วยรางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2018-2019" แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย...

POWER BUY EXPO 2019 - Power Your Future อัปเดตเทรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสุดล้ำแห่งอนาคต พร้อมโปรแรง ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤษภาคม 2562 ที่ ไบเทค บางนา

ของ เพาเวอร์บาย ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครบวงจรที่มีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยปีนี้ชูแนวคิดนวัตกรรมแห่งอนาคต "POWER YOUR FUTURE" ยกทัพสินค้าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาให้อัปเดต และพลาดไม่ได้กับ "TV...

HKUST จับมือ WeBank เปิดห้องปฏิบัติการร่วมด้านการธนาคารฮ่องกง-กวางตุ้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKUST) และ WeBank ได้ประกาศร่วมกันจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม HKUST-WeBank เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถ...

#ซัมซุง กาแลคซี่ เอ 70 ตอกย้ำสเปคเทพของเกมเมอร์ จับมือ #เอไอเอส สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต ส่งโปรพิเศษเอาใจคอเกมโดยเฉพาะ

ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาอีสปอร์ตที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำสมาร์ทโฟนสเปคเทพสำหรับเกมเมอร์ในประเทศไทย โดยจับมือกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส...

Related Topics