จีไอเอส ซอฟท์ (GIS SOFT) จับมือสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และซิกม่า เอ็น (Sigma N) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี KUBDEE (ขับดี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday November 20, 2018 17:13
กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

จีไอเอส ซอฟท์ (GIS SOFT) จับมือสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และซิกม่า เอ็น (Sigma N) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี "KUBDEE" (ขับดี) ขยายกลุ่มลูกค้าจากพรีเมียมคาร์สู่บริษัทประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนรณรงค์สู่ภาครัฐ สอดรับการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2562

บริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด (GIS SOFT) ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ซิกม่า เอ็น จำกัด (Sigma N) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี"KUBDEE" (ขับดี) เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถด้วยกล้องติดรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี Telematics เพื่อแจ้งเตือนการขับขี่ปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อมูลและประเมินคะแนนการขับรถ รองรับความต้องการครบทุกแพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ตลาดรถยนต์และตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนและการใช้กล้องติดรถยนต์เพื่อบันทึกทุกเหตุการณ์บนท้องถนน มุ่งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าทั่วไป ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เห็นความสำคัญของกล้องติดรถยนต์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หวังการตอบรับจากตลาด 5-10 % ในปีหน้า (2562) ตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการด้านพัฒนาแอพพลิเคชันระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ระดับมืออาชีพมานานกว่าทศวรรษ

คุณฐปนี จิตรภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด กล่าวว่า "จากสถิติที่ WHO ประกาศว่าประเทศไทยครองแชมป์ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีนัก GIS SOFTเห็นว่านวัตกรรมเทคโนโลยี "KUBDEE" (ขับดี)ที่ใช้กล้องติดรถยนต์นี้มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ดีมาก มุ่งส่งเสริมการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ผนวกกับการคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเป็นสำคัญ ถ้าผู้ขับขี่ทุกคนมีแรงจูงใจให้ขับรถดีขึ้น การใช้รถใช้ถนนก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม ซึ่งกล้อง"ขับดี" ทำหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1.แจ้งเตือนการขับขี่ และ 2.บันทึกข้อมูลและเหตุการณ์จากการขับขี่ เช่น ความเร็ว การเบรก การเลี้ยว ฯลฯ แล้วจึงนำข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Telematics, Big Data Analytics และ Spatial Analytics เพื่อประเมินคะแนนการขับขี่ให้ผู้ขับนำไปปรับปรุงสไตล์การขับรถของตนเองได้ต่อไป ทั้งนี้ GIS SOFT พัฒนาโซลูชัน KUBDEE จากความชำนาญและประสบการณ์มากกว่า12 ปี ในเทคโนโลยีด้าน GIS, GPS, Navigation และ Telematics ซึ่งนอกจากเราจะมีบุคลากรที่รองรับการพัฒนาแอพพลิเคชันครบทุกแพลตฟอร์มแล้ว เรายังมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการค้นหารูปแบบของความสัมพันธ์ของข้อมูลอีกด้วย จึงถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร ขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี"

จีไอเอส ซอฟท์(GIS SOFT) มุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างสังคมให้ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี "KUBDEE" (ขับดี) ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ก็คือ เจ้าของรถทุกประเภท โดยมั่นใจว่าเมื่อผู้ขับขี่มีความเข้าใจและพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และมองเห็นภาพรวมของการใช้ KUBDEE จากรถคันหนึ่งไปยังหลายๆ คันบนท้องถนน ทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการยินยอมที่จะให้ข้อมูลการขับขี่เหล่านี้ จะทำให้เจ้าของรถมีความพึงพอใจหากได้รับประโยชน์จากค่าเบี้ยประกันภัยในรูปแบบใหม่ สำหรับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถนำโซลูชันนี้มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วยระบบเตือนการขับรถ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย และอาจนำแนวคิดจากการใช้ข้อมูลการขับขี่นำเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อทดลองการคิดเบี้ยประกันรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถ เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า Usage-Based Insurance (UBI) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและบริษัทประกันภัย

สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ติดตั้งกล้อง"ขับดี" นอกจากการขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากระบบแจ้งเตือนต่างๆ ของตัวกล้องติดหน้ารถยนต์แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ KUBDEE ที่แจ้งผลประเมินการขับขี่พร้อมคำแนะนำที่จะช่วยให้ผู้ขับได้รับข้อมูลที่นำไปปรับสไตล์การขับรถได้ในครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือแม้หากเกิดอุบัติเหตุ กล้อง "ขับดี" จะสามารถบันทึกภาพการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน

องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องหากเห็นประโยชน์และนำไปใช้ร่วมกับมาตรการจูงใจที่ช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่ออกมาจะช่วยกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เป็นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่เรามักจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง รัฐลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลและค่าดูแลกรณีพิการทุพพลภาพ

"ขับดี (KUBDEE) จึงเป็นนวัตกรรมที่บริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยได้ติดต่อขอลงนามเพื่อมอบความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่ลูกค้าในช่วงต้นปี 2562 แล้ว อย่างไรก็ตาม GIS SOFT ยังคงมีเป้าหมายในการขยายตลาด และแนะนำนวัตกรรมนี้ต่อไป เรามั่นใจว่า "ขับดี" "KUBDEE" จะตอบโจทย์ทุกภาคส่วนทั้งการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถนำไปใช้ต่อยอดการรับประกันรูปแบบใหม่ ๆ ได้ อีกทั้ง GIS SOFT วางระบบและ มี Business Model ที่ง่ายและพร้อมให้บริษัทประกันนำไปใช้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่ไม่สูงและเริ่มต้นได้ในเวลาที่รวดเร็ว ในปีหน้าเราหวังจะได้การตอบรับจากตลาด 5-10%" คุณฐปนีกล่าวทิ้งท้าย

KUBDEE (ขับดี) คือโซลูชันนวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถใช้เทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของ GIS SOFT จากจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพของกล้องมีคุณภาพสูงระดับสากล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลTelematics, Big Data Analytics และ Spatial Analytics ที่ครบครัน เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ข้างในและหาสิ่งที่เชื่อมโยงของข้อมูลเหล่านั้นที่เรียกว่า Telematics Insights เมื่อมีงานวิจัยที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประกันภัยเข้ามาร่วมด้วย ทำให้โซลูชั่นสามารถตอบโจทย์ทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีโดยเทคโนโลยีTelematics เป็นที่รู้จักและใช้งานในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์มาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ตอบโจทย์ของผู้ใช้รถยนต์ แต่ KUBDEE เลือกใช้กล้องติดหน้ารถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องการมีไว้ประจักษ์พยานในตอนเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว อีกทั้งในเชิงจิตวิทยา การใช้กล้องหน้ารถยนต์ที่แพร่หลายจะทำให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและขับรถดีขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้จุดสำคัญคือการเลือกกล้องที่มีคุณภาพสูง มีระบบการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ ได้แก่ ADAS และแจ้งเตือนเหตุการณ์ข้างหน้าด้วยการคำนวณระยะทางและความเร็วในการขับรถด้วยระบบ Safety Camera Warnings โดยจะแจ้งเตือนผู้ขับด้วยเสียงระหว่างการขับรถ, Cruise Control Reminder แจ้งเตือนเมื่อขับเร็วเกินกำหนด, Fatigue Alert แจ้งเตือนให้หยุดพักเมื่อขับรถนานเกิน 2 หรือ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ VDO ที่ได้ยังมีความคมชัดมาก ความละเอียดระดับ Full HD ที่รับภาพความไวสูงแบบ CMOS จากเลนส์ Sony บันทึกภาพได้ดีแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแสงน้อยหรือเวลากลางคืนได้คมชัด ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน KUBDEE ที่มีการแชร์ข้อมูลการขับขี่จากผู้ใช้งานให้ระบบประเมินและแจ้งผลพร้อมคะแนนกลับมา มีการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้านซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับสามารถนำไปปรับใช้ในการขับรถครั้งต่อไป เพื่อให้ได้รับคะแนนที่ดีขึ้น สามารถนำแนวคิดจากการใช้ข้อมูลการขับขี่นำเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อทดลองการคิดเบี้ยประกันรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถ เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า Usage-Based Insurance (UBI) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและบริษัทประกันภัย"

บริษัทประกันภัย บุคคลทั่วไป หรือองค์ภาครัฐที่สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gissoft.co.th หรือ ติดต่อ บริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด โทร. 02-636-8450-1 ต่อ 302 มือถือ 081-929-6037


Latest Press Release

PlayGame จับมือบริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ รวบรวมเกมดิสนีย์มาให้แฟนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่นกันแบบจุใจบนเว็บไซต์ Playgame.com

PlayGame และบริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Walt Disney Company Southeast Asia) ประกาศความร่วมมือระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อนำเกมยอดนิยมจากดิสนีย์ พร้อมบรรดาตัวละครในดวงใจ มาให้บริการแฟนๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนเว็บไซต์...

Knights Chronicle สั่นกระดิ่งรับเทศกาลด้วยอัปเดตใหม่ เควสมหากาพย์ใหม่, เนื้อหากิลด์แบบใหม่, คอสตูมและดันเจี้ยนธีมคริสต์มาสเปิดให้สัมผัสแล้ว

วันนี้ เน็ตมาร์เบิ้ลคอร์เปอเรชั่นได้เผยถึงการปรับปรุงใหม่ของ Knights Chronicle เกมมือถือ RPG สุดฮิต ซึ่งจะพาผู้เล่นเข้าถึงอารมณ์ของวันหยุดเทศกาล Knights Chronicle ฉลองความสดใสของฤดูเทศกาลด้วยดันเจี้ยนคริสต์มาสและคอสตูมธีมคริสต์มาส...

ASUS ROG ยังคงเป็นผู้นำตลาด Gaming Monitor ทั่วโลกในปี 2018 และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

WitsView ซึ่งเป็น research agency รายใหญ่ในเครือ TrendForce Corp. ได้ออกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับ Gaming Monitor ว่า ASUS Republic of Gamers หรือ ROG ยังคงเป็นผู้นำในตลาด Gaming Monitor ในปี 2018 ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว และ ROG...

ดีป้าใจป้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้เอสเอ็มอีรายเล็ก ซื้อ Software รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 %

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ดีป้าจัดเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย...

สวทน ร่วมมือ เอสแคป และ กูเกิล เปิดตัวเครือข่าย AI for Social Good พัฒนานโยบายการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ เอสแคป (ESCAP) และกูเกิล (Google) จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยผลกระทบทางสังคมของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI...

Related Topics