กระทรวงดิจิทัลฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ลดข้อกังวล ข้อห่วงใย ในทุกประเด็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday November 21, 2018 16:52
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ลดข้อกังวล ข้อห่วงใย ในทุกประเด็น ทั้งเรื่องการบังคับใช้อำนาจทางกฎหมาย มั่นใจกฎหมายฉบับนี้ช่วยปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้

กระทรวงดิจิทัลฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ลดข้อกังวล ข้อห่วงใย ในทุกประเด็น ทั้งเรื่องการบังคับใช้อำนาจทางกฎหมาย มั่นใจกฎหมายฉบับนี้ช่วยปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ตามที่มีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ ครม.พิจารณา ว่ามีเนื้อหาประเด็นสำคัญไม่มีความแตกต่างไปจากร่างเดิม รวมถึงชี้ให้เห็นถึงอันตราย 8 ด้านของร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับปรับปรุงดังกล่าว อาทิ ประเด็นทำลายประชาธิปไตยและหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทำให้กระบวนการยุติธรรมล้มเหลว ส่งเสริมให้เกิดรัฐตำรวจ ปราบปรามศัตรูทางการเมือง

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ ขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นและได้มีข้อกังวลจากภาคส่วนต่าง ๆ ก็ได้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ โดยเน้นหลักการไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว รวมทั้ง ช่วยสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติงาน บุคลากร กรอบงบประมาณ เพื่อดูแลปกป้องหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ให้สามารถให้บริการต่อเนื่องโดยเฉพาะการกำหนดกลไกให้มีการถ่วงดุลของผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายนี้ ที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากศาล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามหลักแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกระบวนการยุติธรรมโดยมิได้มุ่งหมายหรือมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือรุกล้ำเสรีภาพส่วนบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน ดังนี้

1) กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกันปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ในประเด็นข้อห่วงใย 7 ประเด็น ได้แก่ (1) วันมีผลบังคับใช้ (2) ขอบเขตของกฎหมายความซ้ำซ้อน และการเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น (3) คำนิยาม (4) องค์กร (5) หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (CII) (6) การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ (7) บทกำหนดโทษ รวมทั้งได้ประชุมหารือเชิงหลักการร่วมกับส่วนราชการ 20 กระทรวง ฝ่ายความมั่นคงของชาติ และภาคเอกชน รวมทั้ง ภาคประชาสังคม เป็นต้น

2) กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ ซึ่งปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 ทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พ.ย. 61

3) ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้ตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างฯ ให้เป็นไปตามความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเสนอ ครม. และ สนช. ได้ภายในเดือน ธ.ค. 61

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีดังกล่าวทาง เว็บไซด์กระทรวงฯ และช่องทางโซเซียลมีเดีย และผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้ว และหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะช่วยปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามไซเบอร์ และได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการถ่วงดุลอำนาจตรวจสอบและระบบบริหารจัดการ เพื่อให้การดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยมาจากการสรุปและประมวลผลจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาทุกประเด็น


Latest Press Release

เลือกของขวัญสุดโดนใจสำหรับเทศกาลสุดพิเศษ ที่คนพิเศษเห็นแล้วต้องชอบ!

เมื่อเข้าใกล้เทศกาลสุดพิเศษ หลายคนคงเริ่มเตรียมหาของขวัญเพื่อมอบให้แก่คนพิเศษ นี่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนบางกลุ่มที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกซื้อของขวัญอะไรดี ซึงหากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ เรามีของขวัญสุดพิเศษมาแนะนำที่รับรองว่าผู้ได้รับจะต้องถูกใจ ไดร์เป่าผม...

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จัดแคมเปญ 12.12 HAPPY JUMBO SALE ส่งท้ายปี ขนทัพสินค้าแบรนด์ดัง ลดกระหน่ำสูงสุด 80%

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เปิดมหกรรมช้อปปิ้งส่งท้ายปี จัดแคมเปญ 12.12 HAPPY JUMBO SALE ขนสินค้ากว่า 30 แบรนด์ดัง มาให้ช้อปอย่างจุใจ พร้อมลดราคาพิเศษ Clearance Sale สินค้ากว่า 200รายการ อาทิ FLASH SALE ถูกสุดๆ, ผ้าอ้อม, กระเป๋าเดินทาง, อุปกรณ์ Gadget IT,...

แคสเปอร์สกี้ แลป สรุปตัวเลขเด่นด้านความปลอดภัย 2018

แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดเผยว่า จากจำนวนข้อมูลไฟล์มุ่งร้ายใหม่ทั้งหมดที่ตรวจพบในปี 2018 มีจำนวนแรนซัมแวร์ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43% มีจำนวนแบ็คดอร์เพิ่มขึ้น 44% และมีคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ใน 3 หรือ 30.01% โดนโจมตีจากภัยคุกคามออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้งในปี...

ทรูมูฟ เอช เตรียมพร้อมโครงข่ายมือถือ ขยายสัญญาณเต็มศักยภาพ รองรับการใช้งานคนไทยร่วมกิจกรรม ไบค์ อุ่นไอรัก ตลอดเส้นทางการปั่น เสริมทัพทีมดูแลโครงข่ายเต็มพื้นที่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรูมูฟ เอช จัดเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่ประชาชนร่วมกิจกรรม "ไบค์ อุ่นไอรัก" โดยได้ติดตั้งเพิ่มทั้งในส่วนของเสาส่งสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และ รถโมบายขยายสัญญาณ...

คัมพานา ตอกย้ำเทรนด์บ้านสวย อิงแอบแนวคิดบ้านใกล้ชิดธรรมชาติ ขอแนะนำ ดาร์ควูด คอลเลคชั่นยอดนิยม สไตล์ธรรมชาติ ที่พร้อมอวดลวดลายเนื้อไม้ทุกสัมผัส

คัมพานา แบรนด์กระเบื้องเซรามิคชั้นนำ ภายใต้ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ขอแนะนำคอลเลคชั่นยอดนิยมที่ตอกย้ำเทรนด์การตกแต่งอิงแอบธรรมชาติ ด้วยกระเบื้องเซรามิค รุ่น ดาร์ควูด (DARKWOOD) ที่ทีมงานด้านการออกแบบจาก CAMPANA...

Related Topics