กระทรวงดิจิทัลฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ลดข้อกังวล ข้อห่วงใย ในทุกประเด็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday November 21, 2018 16:52
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ลดข้อกังวล ข้อห่วงใย ในทุกประเด็น ทั้งเรื่องการบังคับใช้อำนาจทางกฎหมาย มั่นใจกฎหมายฉบับนี้ช่วยปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้

กระทรวงดิจิทัลฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ลดข้อกังวล ข้อห่วงใย ในทุกประเด็น ทั้งเรื่องการบังคับใช้อำนาจทางกฎหมาย มั่นใจกฎหมายฉบับนี้ช่วยปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ตามที่มีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ ครม.พิจารณา ว่ามีเนื้อหาประเด็นสำคัญไม่มีความแตกต่างไปจากร่างเดิม รวมถึงชี้ให้เห็นถึงอันตราย 8 ด้านของร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับปรับปรุงดังกล่าว อาทิ ประเด็นทำลายประชาธิปไตยและหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทำให้กระบวนการยุติธรรมล้มเหลว ส่งเสริมให้เกิดรัฐตำรวจ ปราบปรามศัตรูทางการเมือง

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ ขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นและได้มีข้อกังวลจากภาคส่วนต่าง ๆ ก็ได้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ โดยเน้นหลักการไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว รวมทั้ง ช่วยสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติงาน บุคลากร กรอบงบประมาณ เพื่อดูแลปกป้องหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ให้สามารถให้บริการต่อเนื่องโดยเฉพาะการกำหนดกลไกให้มีการถ่วงดุลของผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายนี้ ที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากศาล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามหลักแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกระบวนการยุติธรรมโดยมิได้มุ่งหมายหรือมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือรุกล้ำเสรีภาพส่วนบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งได้มีการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน ดังนี้

1) กระทรวง และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกันปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ในประเด็นข้อห่วงใย 7 ประเด็น ได้แก่ (1) วันมีผลบังคับใช้ (2) ขอบเขตของกฎหมายความซ้ำซ้อน และการเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น (3) คำนิยาม (4) องค์กร (5) หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (CII) (6) การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ (7) บทกำหนดโทษ รวมทั้งได้ประชุมหารือเชิงหลักการร่วมกับส่วนราชการ 20 กระทรวง ฝ่ายความมั่นคงของชาติ และภาคเอกชน รวมทั้ง ภาคประชาสังคม เป็นต้น

2) กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ ซึ่งปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 ทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พ.ย. 61

3) ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้ตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างฯ ให้เป็นไปตามความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเสนอ ครม. และ สนช. ได้ภายในเดือน ธ.ค. 61

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีดังกล่าวทาง เว็บไซด์กระทรวงฯ และช่องทางโซเซียลมีเดีย และผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้ว และหากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะช่วยปกป้องประเทศไทยจากภัยคุกคามไซเบอร์ และได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการถ่วงดุลอำนาจตรวจสอบและระบบบริหารจัดการ เพื่อให้การดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ โดยมาจากการสรุปและประมวลผลจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาทุกประเด็น


Latest Press Release

เอ็นไอเอจับมือ เอ็ตด้า เสริมแกร่งสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีด้วยนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์พร้อมชี้เทรนด์การเงินดิจิทัลที่ต้องจับตา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ดำเนินความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการทำธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ...

Vivo จัดงานแฟนมีตแบมแบม GOT7สุดเอ็กซ์คลูซีพ พร้อมเปิดตัว V15 สี Blossom Pink

เมื่อเร็วๆ นี้ Vivo ประเทศไทยได้จัดงานแฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟของพรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮ็อต แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือแบมแบม GOT7 ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า Vivo V15 x BAMBAM GOT7 Blossom UP Exclusive Fan Meet ณ Eden Zone ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์...

Ivanti ผนึกกำลัง Tritanium ให้บริการมืออาชีพแก่ลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- กลุ่มพันธมิตรจะให้บริการด้านการออกแบบ การติดตั้งวางระบบ การสนับสนุน และการฝึกอบรมการใช้โซลูชั่นของ Ivanti แก่ลูกค้าทั่วภูมิภาค Ivanti บริษัทที่รวมระบบไอทีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจัดการและรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำงานดิจิทัล ประกาศว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงกับ...

Giada BQ67 เครื่องพีซีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูงเกินตัว เครื่องพีซีประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด นี่คือโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับคีย์ออสก์และเครื่องเดสก์ท็อป

Giada แบรนด์เครื่องมีเดียเพลเยอร์อันดับหนึ่งในภูมิภาคที่ใช้ภาษาเยอรมันในปี 2018 ภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวเครื่องพีซีระดับไฮเอนด์รุ่นใหม่ BQ67 แม้จะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด แต่ BQ67...

ปี 2561 Kaspersky Lab บล็อกกว่า 30 ล้านภัยคุกคามออนไลน์ในประเทศไทย ช่วย 3 ใน 10 ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทยไม่ให้ถูกคุกคาม

Kaspersky Lab เปิดตัว Kaspersky Security Bulletin ของปี 2562 ด้วยสถิติภาพรวมภัยคุกคามในประเทศไทยของปีที่แล้ว รายงานระบุว่าอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในประเทศ...

Related Topics