เอ็นไอเอจับมือ เอ็ตด้า เสริมแกร่งสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีด้วยนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์พร้อมชี้เทรนด์การเงินดิจิทัลที่ต้องจับตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday April 23, 2019 15:37
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA ดำเนินความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการทำธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และบุคคลทั่วไปได้รู้จักการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีความทันสมัย และนำไปปรับใช้ในการยกระดับธุรกิจ โดยในความร่วมมือนี้จะเป็นการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมแพลตฟอร์ม และระบบนิเวศธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่เป้าหมายของ e-Commerce Park พร้อมสร้างกำลังคนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่มีความรู้ความสามารถจำนวนกว่า 1.2 ล้านราย นอกจากนี้ ยังได้เผยถึงนวัตกรรมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้เห็นมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ Digital Commerce หรือการซื้อขายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล การนำนวัตกรรมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในเชิงพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรรวมถึงการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรทั่วโลกมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และบางประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมไร้เงินสด โดยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่รองรับที่มุ่งให้ความสะดวกสบาย และลดขั้นตอนต่างๆ ให้มีความรวดเร็วรวมถึงความปลอดภัย ซึ่งมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น การเช็คยอดเงิน การชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การทำธุรกรรมที่นอกเหนือจากการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นหรือกระจุกตัวเพียงแค่ในสังคมเมืองเท่านั้น แต่ยังกระจายไปสู่ระดับภูมิภาครวมถึงระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยรุ่นใหม่ หรือ "มิลเลนเนียล" ที่ถือเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อีคอมเมิร์ซมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์กันว่าตลาดการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถขยายตัวและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ การขยายแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตขึ้นนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาตลาดการค้าในรูปแบบใหม่ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงระดับโลก จากกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทั่วโลกที่มีการใช้ระบบออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา 3 ประเภท ได้แก่

  • Digital Commerce หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยตอบสนองทั้งวิถีชีวิตคนเมือง และผู้ที่อยู่อาศัยในระดับภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้บริการยังจะได้เห็นช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่จะเริ่มหันมาทำตัวเป็นแพลตฟอร์ม E-Commerce เช่น เฟซบุ๊ค มาร์เก็ตเพลสกูเกิ้ล ช็อปปิ้ง รวมถึงธนาคารต่างๆ ที่จะผันสู่บทบาทดังกล่าวมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ เช่น พื้นที่ในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ในหน่วยราชการ ที่มีการย้ายบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และตอบโจทย์ความต้องการของพลเมืองไปใช้พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น เช่น การให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดในร้านสะดวกซื้อ หรือหน่วยงานในภาครัฐ การขอเอกสารทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งการลดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน อาทิ AI และ BOTS ที่สามารถตอบปัญหาผู้ใช้งานทดแทน Call Center ได้เป็นต้น
  • การแสดงความคิดเห็นในภาคประชาสังคม หรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ไหลเวียนเร็วขึ้น สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเชื่ออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเป็นสังคมไร้เงินสด และการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า NIA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวธุรกิจให้สอดรับกับสังคมยุคดิจิทัล ล่าสุดได้ร่วมกับ ETDA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการทำธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และบุคคลทั่วไปได้รู้จักการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีความก้าวล้ำและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งทักษะการทำงาน การยกระดับธุรกิจ และก้าวทันกระแส โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่กำลังเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวให้อยู่รอดทั้งปัจจุบันและในอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (MSMEs) และสตาร์ทอัพ การสร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจและระบบนิเวศด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรและสร้างกำลังคนให้มีความสามารถรองรับการทำอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงสรรหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่สนใจที่จะต่อยอดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้แต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่าเดิม

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ในความร่วมมือนี้ จะเป็นการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม Platform และ Ecosystem ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่เป้าหมายของ e-Commerce Park ที่จะสร้าง Workforce และ SMEs จำนวน 1.2 ล้านราย ซึ่ง ETDA มีภารกิจหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ให้ความรู้ ยกระดับทักษะ ให้แก่ผู้บริโภคในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย โดยที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จะเป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมของประเทศ และให้ทุนเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ

"ETDA พร้อมผลักดันให้เกิด e-Commerce Park ที่เปรียบเสมือน Silicon Valley ด้าน e-Commerce ของประเทศ ซึ่งจะเป็นแหล่งบ่มเพาะของ Start up ไฟแรง และแรงงานสำคัญป้อนให้กับตลาดอีคอมเมิร์ชไทยในอนาคตผ่าน Young Talent Platform ("ยังทะเล้น" แพลตฟอร์ม) โดย ETDA ตั้งเป้าสร้าง Workforce จำนวน 1,000,000 คน และผู้ประกอบการ SMEs 200,000 ราย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เข้าใกล้ภาพของ e-Commerce Platform และ Ecosystem ที่ดีในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและแหล่งเงินทุนให้มาพบกัน ทำให้ฝันอีคอมเมิร์ชไทยไปได้ไกลขึ้น" นางสุรางคณา กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 และ www.nia.or.th และ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร ETDA Email : pr@etda.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: เก็ท ร่วมกับป.ป.ส. จัดอบรม #เก็ท x ป.ป.ส. ร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติดครั้งที่ 1 ให้คนขับ

เก็ท (GET) แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเรียกรถ ส่งอาหาร และรับส่งพัสดุ จับมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการอบรมในหัวข้อ 'เก็ท x ป.ป.ส. ร่วมใจระวังภัยยาเสพติดครั้งที่ 1' โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทางป.ป.ส. เพื่อร่วมเสริมสร้างความรู้...

Sumitomo Life ประกาศทดสอบการใช้งาน VYMO

บริษัท สุมิโตโม ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ("Sumitomo Life", สำนักงานใหญ่: โอซาก้า; ประธานบริษัทและซีอีโอ: Masahiro Hashimoto) และ Abeam Consulting Ltd. ("Abeam Consulting", สำนักงานใหญ่: โตเกียว; ประธานบริษัทและซีอีโอ: Toshinori Iwasawa)...

my by CAT อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร สนับสนุนแท่นชาร์ตกว่า 60 จุด ให้ทุกการเดินทางไม่พลาดการติดต่อสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า my by CAT บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต 4G และ 3G จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)...

CleverTap แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เดินหน้าเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาด

คุณ Anand Jain ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ ขณะที่คุณ Vishal Anand อดีตผู้บริหารบริษัท Perion และบริษัท Dailyhunt รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ CleverTap ผู้ให้บริการเทคโนโลยีบริหารวงจรชีวิตลูกค้า...

แคมเบียม เน็ตเวิร์คประกาศผู้ชนะรางวัล Wireless Connectivity Hero Award ประจำไตรมาสแรกของปี 2562

- เชิดชูผู้นำที่สละเวลาส่วนตัวเพื่อมอบการเชื่อมต่อไร้สายให้กับโรงเรียนและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติ แคมเบียม เน็ตเวิร์ค (Cambium Networks) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายชั้นนำของโลก ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Cambium Networks Connectivity Heroes...

Related Topics