หัวเว่ยพัฒนากลยุทธ์การประมวลผลคอมพิวเตอร์ และแผนริเริ่มอีโคซิสเต็มสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday June 2, 2020 16:58
กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--คาร์ลบายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

หัวเว่ยประกาศในงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit ครั้งที่ 17 ถึงการพัฒนากลยุทธ์ด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์ด้วยอีโคซิสเต็มสำหรับภาคอุตสาหกรรม และผลักดัน อีโคซิสเต็มที่มาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์ และ HUAWEI CLOUD เพื่อวางรากฐานที่สมบูรณ์ให้กับโลกยุคดิจิทัล

ตลอดเวลาที่ผ่านมาและต่อเนื่องไปในอนาคต หัวเว่ยได้ส่งเสริมอีโคซิสเต็มสำหรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก และในปี พ.ศ. 2563 หัวเว่ยจะลงทุนกับอีโคซิสเต็มของเทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์เป็นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างนักพัฒนาอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก

ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน และการเลือกใช้โมเดลธุรกิจอย่างเหมาะสม หัวเว่ยทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้พาร์ทเนอร์สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ ศูนย์นวัตกรรมอีโคซิสเต็มหลายแห่งของหัวเว่ยซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันโดยพาร์ทเนอร์ในแวดวงอุตสาหกรรม จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคที่ช่วยกระตุ้นการบ่มเพาะเทคโนโลยีประมวลผลของ ทั้งอุตสาหกรรม อันได้แก่ การแสดงตัวอย่างการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ, การผลักดันห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นจริง, การสร้างและพัฒนาโซลูชันของอุตสาหกรรม, การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์, การพัฒนาองค์กรที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการคิดค้นแอปพลิเคชันใหม่ๆ โดยในช่วงหลายปีมานี้ อีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมคลาวด์และเทคโนโลยีประมวลผลของหัวเว่ยเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจากความร่วมมือในระดับโลก เช่น HUAWEI CLOUD มีพาร์ทเนอร์ด้านที่ปรึกษามากกว่า 10,000 ราย อีกทั้งพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีสำหรับ HUAWEI CLOUD และรายชื่อผู้พัฒนาระบบ (ISV) ด้านเทคโนโลยีประมวลผลก็มีมากกว่า 3,500 ราย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอีโค ซิสเต็มมากกว่า 37 แห่งทั่วโลก มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันคลาวด์และโซลูชันที่ได้รับการรับรองโดยหัวเว่ยมากกว่า 5,000 รายการ ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ด้าน HUAWEI CLOUD และเทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์ของเรา

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี 5G ถือเป็นกลไกใหม่ของเศรษฐกิจระดับโลก โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเทคโนโลยีคลาวด์ที่เป็นกุญแจปลดปล่อยศักยภาพ AI และขับเคลื่อนการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ HUAWEI CLOUD กลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการปฏิรูป ที่ชาญฉลาดของทั้งภาครัฐและกลุ่มธุรกิจองค์กร และนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจที่มีร่วมกันของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ หัวเว่ยมุ่งมั่นให้บริการการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลาย ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีราคาที่เหมาะสมเพื่อการแพร่หลายของคลาวด์และความชาญฉลาดที่ครอบคลุม

จากรายงาน “พลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลาย: หลักสำคัญของสังคมอัจฉริยะ (Ubi quitous Computing Power: the Cornerstone of Intelligent Society)” ที่หัวเว่ยได้เปิดตัวนั้น ระบุว่าพลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ด้วยสัดส่วนต่อหัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิม การลงทุน 1 ดอลลาร์สหรัฐในการประมวลผลคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ถึง 10 ดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่การเปิดตัวกลยุทธ์โดยรวมด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2562 หัวเว่ยประสบความสำเร็จใน การเติบโตอย่างรวดเร็วของคลาวด์, การประมวลผลคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล

คลาวด์: หัวเว่ยได้ใช้ประโยชน์จากการผสานพลังของเทคโนโลยีคลาวด์, AI และ 5G เพื่อให้บริการคลาวด์แก่สาธารณะได้อย่างมีเสถียรภาพ น่าเชื่อถือ และยั่งยืน รวมถึงการให้บริการโซลูชันคลาวด์แบบไฮบริด (hybrid) ที่ปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี full-stack ที่ทันสมัย จนถึงปัจจุบันนี้ HUAWEI CLOUD ได้เปิดตัวบริการคลาวด์กว่า 210 รายการใน 23 หมวดหมู่ และโซลูชันทั้งแบบรองรับเฉพาะอุตสาหกรรมและแบบที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วไปกว่า 190 ชนิด นอกจากนี้ HUAWEI CLOUD ยังให้บริการในพื้นที่บริการ (Availability Zones – AZs) 45 แห่ง โดยร่วมกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ใน 23 ภูมิภาค เมื่อไม่กี่ปีมานี้ HUAWEI CLOUD ยังสามารถรักษาการเติบโตด้านการให้บริการได้อย่างมั่นคง ซึ่งช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่รวดเร็วอีกด้วย

สำหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (Infrastructure-as-a-Service – IaaS) HUAWEI CLOUD ครองหนึ่งในสามอันดับสูงสุดของประเทศจีนและอันดับ 6 ในระดับโลกเมื่อปี พ.ศ.2562 ถือเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในกลุ่มผู้ให้บริการด้วยกัน และในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์ ModelArts Pro ซึ่งเป็นครั้งแรกของการพัฒนาแอพพลิเคชัน AI สำ หรับกลุ่มธุรกิจองค์กร ได้เริ่มปฏิบัติการบน HUAWEI CLOUD เพื่อเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม AI อย่างเต็มที่

เพื่อพัฒนาสู่ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หัวเว่ยได้เปิดตัวกลยุทธ์สำหรับภาครัฐและกลุ่มธุรกิจองค์กร พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรีย์ HUAWEI CLOUD Stack ที่ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับการอัปเกรดแบบอัจฉริยะของภาครัฐและธุรกิจองค์กร จากการปฎิบัติการด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชิงเทียน (QingTian Architecture) ผลิตภัณฑ์ HUAWEI CLOUD, HUAWEI CLOUD Stack และ HUAWEI CLOUD Edge ร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบ full- stack สำหรับการยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สถาปัตยกรรมแบบชิงเทียนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการปฏิบัติการในทุกสถานการณ์นั้น ยังสนับสนุนการประสานงานของอุปกรณ์ CLOUD Edge การสร้างประสบการณ์และอีโคซิสเต็มแบบองค์รวมที่จะกระตุ้นการปฏิวัติ อย่างชาญฉลาดของภาครัฐและกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัล

การประมวลผลคอมพิวเตอร์: หัวเว่ยมุ่งมั่นปลดปล่อยขุมพลังด้านการประมวลผ ลคอมพิวเตอร์โดยอาศัยพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ x86, Kunpeng, GPU และ Ascend และสำหรับการประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป หัวเว่ยได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ที่ได้รับการผสมผสาน (integrated equipment), แผงวงจรหลัก (motherboard) และการ์ดต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเร่งการประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบ AI หัวเว่ยยังได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Atlas series อันทรงพลัง และด้วยสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การส่งมอบสินค้าอุปกรณ์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ของหัวเว่ยจึงเติบโตกว่า 8% ในปี พ.ศ.2562 เมื่อเทียบปีต่อปีโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล: หัวเว่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนา OceanStor ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปฏิบัติการด้วยอัลกอริธึมและสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้ร่วมงานกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมด้านบิ๊กดาต้า (Big Data) และฐานข้อมูลต่างๆ (database) เพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบผสมผสาน มีความอัจฉริยะและเปิดกว้าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุดตลอดวงจรการใช้งาน ในปัจจุบันระบบการจัดเก็บข้อมูลของหัวเว่ยรองรับลูกค้ากว่า 12,000 คนทั่วโลกและยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (compound average growth rate – CAGR) ของรายได้ทั่วโลกกว่า 39% โดยในปี พ.ศ.2562 ส่วนแบ่งตลาดของหัวเว่ยด้านการจัดเก็บ (storage) ทั้งแบบ all- flash และ mass เพิ่มมากขึ้นกว่า 50%

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย (Huawei) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ เครือข่ายโทรคมนาคม ไอที สมาร์ทดีไวซ์และบริการคลาวด์ เรามุ่งมั่นที่จะนำระบบดิจิทัลไปสู่ทุกคน ทุกบ้านและทุกองค์กรเพื่อเชื่อมต่อกับโลกแห่งความล้ำสมัยด้านสติปัญญา

ผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยมีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งยังมีความปลอดภัย จากการร่วมมือกับ พาร์ทเนอร์ในระบบเครือข่าย ทำให้หัวเว่ยสามารถสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวให้แก่ลูกค้า เสริมประสิทธิภาพให้กับผู้คน ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านมีความสะดวกสบาย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบ

หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเราได้ทุ่มงบประมาณให้กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า หัวเว่ยมีจำนวนพนักงานมากกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 170 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/Huawei

Latest Press Release

ออเนอร์ เปิดตัวหูฟังไร้สาย HONOR CHOICE True Wireless Earbuds

ออเนอร์ แบรนด์สมาร์ทโฟน ประกาศเปิดตัวและพร้อมวางจำหน่ายหูฟังเอียร์บัดไร้สาย HONOR CHOICE True Wireless Earbuds โดยถือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกในพอร์ต HONOR CHOICE ของออเนอร์ ที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย โดย HONOR CHOICE เป็นหนึ่งในพอร์ตผลิตภัณฑ์สมาร์ทไลฟ์...

AVEVA เปิดตัวสมาร์ทแอพที่มาพร้อมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงการผลิตและการดำเนินงานอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์

ปัญญาประดิษฐ์ถูกรวมเข้ากับ AVEVA System Platform การตรวจจับความผิดปกติในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต AVEVA ผู้นำระดับโลกในด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ประกาศในวันนี้ถึงการเปิดตัวแอพ AVEVA (TM) Insight OMI...

ปรากฏการณ์สนั่นโซเชียล เอไอเอส ชวน “แบมแบม” ดวล “ลิซ่า” เผยขีดสุดเทคโนโลยี 5G พลิกโฉมชีวิตและประสบการณ์ครั้งใหม่ เพื่อคนไทยทุกคน

สร้างกระแสแรงบนโซเชียลได้อีกครั้ง กับการปรากฏตัวของหนุ่ม “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ “แบมแบม GOT7” และ “ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า แบล็กพิงก์” ผลงานโฆษณาล่าสุดจากเอไอเอส “AIS 5G The Future is...

LINE ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ Keep Memo ฝากข้อมูลได้ง่ายๆ ดูย้อนหลังได้ทันที ไม่มีหมดอายุ

LINE ประเทศไทย พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้ ปล่อย “Keep Memo” ห้องแชทส่วนตัว สำหรับเก็บบันทึก ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ไฟล์ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง ที่พร้อมให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลจากห้องแชทอื่นมาเก็บไว้ดูคนเดียวในภายหลังได้...

3BB ให้น้องปลอดภัยห่างไกลเชื้อ มอบ 3BB Gift Set ป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน

3BB จัดทำถุง 3BB Gift Set ป้องกันโควิด-19 มอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” ทั่วประเทศ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ...

Related Topics